Redactie Metro
Redactie Metro Health & mind 7 sep 2021
Leestijd: 3 minuten

Jongeren slikten meer antidepressiva tijdens tweede coronalockdown

Jongeren kregen tijdens de tweede coronalockdown meer medicatie voor angst en depressie voorgeschreven. Daarmee slikten jongeren in die periode meer antidepressiva dan voor de coronacrisis. Tijdens de lockdowns daalde echter het alcoholgebruik van jongeren.

Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Tijdens de eerste lockdown verschilde de situatie niet veel met 2019, maar de tweede lockdown eiste zijn tol.

Meer jongeren tijdens twee lockdown aan antidepressiva

De tweede lockdown duurde tot de eerste maanden van 2021. Toen kregen wekelijks gemiddeld 218 op de 100.000 jongeren zo’n geneesmiddel voorgeschreven. Dit ten opzichte van 202 op de 100.000 in dezelfde periode in 2019. Voornamelijk de jongere doelgroep lijkt te lijden onder de lockdowns. Bij andere leeftijdsgroepen bleef het aantal voorgeschreven antidepressiva gelijk. Voor het onderzoek vergeleek het Nivel gegevens van ongeveer 350 huisartsenpraktijken.

Eerder meldde het CBS dat een kwart van de jongeren tussen de 18 en 25 zich in de eerste helft van dit jaar psychisch ongezond voelde. Dat is ongeveer 10 procentpunt meer dan gemiddeld over 2020.

Problemen psychische gezondheid

Maar waarom zijn vooral jongeren slachtoffer van de lockdowns? Volgens Nivel wordt het leven van jongeren meer beïnvloed door de maatregelen en zijn zij kwetsbaarder. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het sociale isolement. Maar ook lijken de maatregelen „de normale ontwikkeling van jongvolwassenen, zoals het voltooien van een vervolgopleiding en het zoeken van een baan, in de weg te staan”.

De stijging van het aantal voorschriften van antidepressiva in de tweede lockdown is ook te verklaren. Er zat namelijk mogelijk wat tijd tussen het ingaan van de maatregelen en het effect op de mentale gezondheid van jongeren. Ook stappen mensen die last hebben van psychische klachten na de maatregelen niet direct naar de huisarts. En schrijft de arts niet zomaar antidepressiva voor, aldus Nivel.

Het onderzoeksinstituut benadrukt dat het om „ernstige en langdurige problematiek” gaat. Antidepressiva wordt pas voorgeschreven bij „ernstig lijden” of wanneer andere behandelingen niet werkten. Nivel vreest voor de problemen voor jongeren als gevolg van de pandemie. „Het is daarom zaak om oog te blijven hebben voor de psychische gezondheid van deze groep jongeren.”

Alcoholgebruik onder jongeren daalde tijdens lockdowns

Daarentegen vrezen alcoholpoli’s dat jongeren meer gaan drinken nu er meer versoepeld wordt. Met name door minderjarigen. Tijdens de lockdowns dronken zij aanzienlijk minder alcohol. Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpoli van Nederland in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, waarschuwt hiervoor. „Zeker nu naast de horeca ook het hoger onderwijs en sportverenigingen weer volledig open zijn, kan bij jongeren het idee leven om de rustige lockdownmaanden in te halen en extra hard te feesten met veel alcohol”, stelt hij.

Tijdens de eerste lockdown vorig jaar ging het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandde, „drastisch” omlaag. Maar dat aantal steeg weer „aanzienlijk” toen er daarna een tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen was. Dat maakt Van der Lely samen met promovenda Louise Pigeaud op uit onderzoek naar de gegevens van twaalf alcoholpoli’s van Nederland. Tijdens die eerste lockdown, van 16 maart tot en met 31 mei 2020, nam het aantal alcoholvergiftigingen met ongeveer 70 procent af. Van 1 juni tot en met 14 oktober nam het weer stevig toe. De sluiting van horeca en sportclubs tijdens lockdowns en het ouderlijk toezicht heeft daar invloed op gehad. Ook zijn supermarkten toen strenger gaan handhaven.

Mentale gezondheid op laagste punt in twintig jaar: vooral onder millenials

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.