Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 19 jul 2021
Leestijd: 3 minuten

Veel inwoners Limburg naar huis, ‘maar door het oog van de naald gekropen’

Steeds meer mensen mogen in Limburg terug naar huis. Zij moesten eerder overhaast hun woningen verlaten door het snel stijgende Maaswater en de gezwollen beken en zijriviertjes. De provincie is bij de watersnood ‘door het oog van de naald gekropen’. Ondertussen wordt er volop gestort op gironummer 777, dat speciaal voor Limburg is opengesteld.

In Zuid-Limburg zijn de meeste mensen die aan de Maas wonen weer thuis. Gisteren konden vele duizenden inwoners van Roermond en Venlo terug hun woningen in.

Deel inwoners Limburg wacht op dalen van het water

Ook de inwoners van het Maasdorpje Buggenum, gemeente Leudal, kunnen terug, maakte deze gemeente gistermiddag bekend. Verder mogen alle inwoners van de geëvacueerde gebieden binnendijks in Baarlo en Kessel terug naar hun woning, meldt de gemeente Peel en Maas. De bewoners buitendijks, die flink zijn getroffen door het hoogwater, moeten wachten tot het water voldoende is gedaald, aldus de gemeente.

In enkele ten noorden van Venlo gelegen gemeenten moeten de evacués nog even op de tanden bijten tot de hoogwatergolf definitief de provincie heeft verlaten. Elders in de provincie Limburg zakt het peil van de Maas gestaag.

Mensen kunnen ook na het zakken van het waterpeil van rivieren en beken pas terug als het waterschap de dijken heeft geïnspecteerd en veilig verklaard heeft. Die kunnen verzwakt zijn door verzadiging met Maas- en grondwater.

‘Limburg kroop door het oog van de naald’

Hoewel veel inwoners van Limburg dus terug naar huis mogen, was het kantje boord. Midden- en Noord-Limburg zijn de afgelopen dagen tijdens het hoogwater van de Maas „door het oog van de naald gekropen”. Dat zei voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord gisteravond. Dat het goed is afgelopen is volgens hem mede te danken aan de vele vrijwilligers, de militairen van Defensie en medewerkers van het waterschap. Verzekeraars hebben al talloze schademeldingen binnen gekregen.

Nu gaat het erom de zeventien zwakke plekken in de hoogwaterbescherming aan te pakken, zei Scholten. Daarvoor is 750 miljoen euro gereserveerd. De versterking van de zeventien zwakke kades en dijken moet de kans op een overstroming beperken tot eens in de honderd jaar.

Het versterken daarvan zat al in de pijplijn, maar de provincie werd voortijdig overvallen door de recente hoogwatergolf. Sinds 1995 zijn veel dijken versterkt en er zijn grote bergingen gekomen waar het wassende water terecht kan. „Het was een lakmoesproef”, zei Scholten. „Maar we hadden geen rekening gehouden met waterstanden hoger dan die in 1995. Dat leert ons dat ons scenario waterveiligheid moet worden bijgesteld.”

Ruim 5 miljoen binnen op Giro 777

Het totale donatiebedrag via Giro 777 is inmiddels opgelopen tot 5,1 miljoen euro. Het geld is bestemd voor de door overstromingen getroffen gebieden in Limburg. Volgens een woordvoerder van organisator Nationaal Rampenfonds hebben circa 105.000 mensen een donatie gedaan. Daarmee geeft een donateur gemiddeld zo’n 47 euro.

„De steun vanuit het land is enorm en overweldigt ons. De beelden die binnenkomen, maken duidelijk wat de omvang is van het leed dat deze overstroming veroorzaakt. We gaan steeds meer beseffen dat dit een grote nasleep zal hebben bij mensen in de getroffen gebieden, ook mentaal. Als Nationaal Rampenfonds willen wij het geld besteden aan initiatieven die de lokale bevolking zullen bijstaan om het gewone leven na de ramp weer op te pakken”, zegt voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds.

Met het geld kunnen burgerinitiatieven worden gefinancierd die – „nadat de modder is weggeschept” – lokale noden helpen lenigen, zei de voorzitter eerder al. Lokale organisaties zullen binnenkort steunaanvragen voor projecten kunnen indienen.

Liedjes voor Limburg

Het inzamelingsnummer is vrijdag opengesteld. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben massaal gedoneerd. Radiozenders besteden ook aandacht aan de actie. Zo draait NPO Radio 2 sinds zaterdagmiddag 777 liedjes om aandacht te vragen voor de watersnood. Maandag doet Radio 5 dat ook, aldus een woordvoerder van de actie.

Van Vollenhoven: ‘Koe die 100 kilometer in Maas aflegde niet slachten’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.