Metro
Metro Binnenland 15 jul 2020 / 08:57 uur

Coronavirus duidelijk zichtbaar in criminaliteitscijfers 

Het coronavirus heeft het eerste halfjaar van 2020 veel invloed gehad op het politiewerk. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers.

Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef, vertelt woensdag: „Wat er allemaal gebeurde in de maatschappij, zag je direct terug in de cijfers.” Zo is onder andere te zien dat de lockdown invloed heeft gehad op een aantal misdaden. Doordat de meeste mensen binnen bleven nam het aantal zakkenrollen (38 procent), woninginbraken (21 procent) en rijden onder invloed (16 procent) af. Echter nemen deze vormen van criminaliteit sinds de versoepelingen weer toe.

Toename van cybercrime

Daartegenover staat dat het aan online gevallen, oftewel cybercrime, toenam. Ook ziet de politie een stijging in het aantal meldingen van overlast. Hierbij gaat het om geluidshinder, burenruzies en overlast. Volgens Huyzer werd hier veel tijd aan besteed door de politie.

Het coronavirus bood ook mogelijkheden om aan zaken te werken die al een tijdje stil lagen. Het rechercheonderzoek 26Lemont, waarin chatgesprekken tussen criminelen werden gevolgd, leverde succesvolle resultaten op.

De afgelopen periode stond ook veel in het teken van protest. De politie had dan ook haar handen vol aan demonstraties van onder andere boeren en Black Lives Matter-demonstranten.

WhatsApp-fraude

Onder de noemer cybercrime valt ook WhatsApp-fraude. Deze blijkt de afgelopen periode enorm gestegen. „De crimineel zat ook ineens thuis achter z’n laptop en ging op zoek naar inkomsten”, zegt Huyzer in een ander interview  in het AD. Ze benadrukt de gigantische toename via WhatsApp: Een verzevenvoudiging. En vaak zo venijnig dat je geen enkele argwaan hebt. In de ergste voorbeelden die ik heb gezien, krijg je zelfs berichten die in het taalgebruik van je kinderen om geld vragen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Coronavirus duidelijk zichtbaar in criminaliteitscijfers 
Sluiten