Tijd voor koerswijziging EU: gezondheid boven winst!

André Vermeulen 1 apr 2024

De krachtsverhoudingen binnen het Europees Parlement doen er toe, ook met betrekking tot de gezondheidszorg. De Europese Unie (EU) vervult een belangrijke rol bij het bevorderen van de volksgezondheid, onder meer door het beoordelen van de kwaliteit van geneesmiddelen en het bestrijden van grensoverschrijdende gezondheidsproblemen, zoals tijdens de COVID-19 pandemie.

Niettemin belemmeren machtige lobbygroepen uit diverse sectoren de effectiviteit van de EU. Zo lobbyt de farmaceutische industrie voor langere patentbescherming en alleenrecht op de verkoop van medicijnen en vaccins, wat schaarste en hoge prijzen veroorzaakt. Soortgelijke druk wordt uitgeoefend door de agrarische, chemische en tabaksindustrie, die elk hun eigen belangen nastreven en proberen invloed uit te oefenen op het beleid.

Noodzaak tot ingrijpen

Om de invloed van lobbygroepen te beperken en de volksgezondheid beter te beschermen, is ingrijpen onontkoombaar. Een noodzakelijke stap is de verplichting voor Europarlementariërs om te registreren met welke lobbyisten ze contact hebben en de toegangspassen af te schaffen die lobbyisten ongehinderd toegang geven tot het Europees Parlement.

Daarnaast is het essentieel om een ‘afkoelingsperiode’ in te voeren, waarbij ambtenaren en politici binnen twee jaar na hun vertrek niet mogen gaan werken voor de sector waar ze voorheen over gingen.

Naast het waarborgen van transparanter beleid zijn er ook andere maatregelen in EU-verband nodig om de volksgezondheid te bevorderen, zoals regulering van de geneesmiddelenmarkt om betaalbare medicijnen en vaccins te garanderen, beperking van reclame voor ongezonde producten en het vaststellen van Europese normen voor zout, vet en suiker in voedingsmiddelen.

Versterking progressieve krachten

Duurzame ontwikkeling en milieubescherming zijn onlosmakelijk verbonden met de volksgezondheid. Het verminderen van schadelijke chemicaliën, het terugdringen van de uitstoot door vervuilende sectoren en het bevorderen van duurzame landbouw, dragen allemaal bij aan een gezondere planeet en gezondere burgers.

Gezien de geringe steun van de rechtse fracties voor dit beleid, kan alleen een versterking van de progressieve krachten in het Europees Parlement een dergelijke koerswijziging bewerkstelligen.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties