Taiwan kan helpen

Hsin-hsin Chen 27 mei 2022

De 75e Wereldgezondheidsvergadering vindt deze week plaats in Genève, Zwitserland.  Dit is de eerste bijeenkomst van WHO-leden sinds het begin van de COVID-19-pandemie.

Helaas heeft het wereldgezondheidsorgaan Taiwan opnieuw de mogelijkheid ontzegd om ervaringen uit te wisselen en van anderen te leren. Wij (Taipei in Nederland) zijn van mening dat alle ervaringen waardevol zijn en dat de wereld de strijd tegen een pandemie zoals COVID-19 alleen kan winnen door collectieve inspanningen.  Niemand mag achterblijven en elke bijdrage telt.

Als Taiwan dit jaar was toegelaten tot de WHA, zouden wij graag onze ervaringen met de wereld delen.  Zoals vele landen is de worsteling met de COVID-19 pandemie een verhaal van pijn en moeite.  Wij wensen oprecht dat alle landen kunnen leren en profiteren van elkaars ervaringen en dat de wereld beter voorbereid is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Leren leven met het virus

In plaats van een zerotolerance-beleid te handhaven, dat door de WHO als onhoudbaar is aangemerkt, heeft Taiwan er daarom voor gekozen zich te richten op het elimineren van ernstige gevallen, het beheersen van milde gevallen en het verzorgen van matige tot ernstige gevallen. Dit nieuwe model, dat zich richt op het versterken van menselijke veerkracht met behoud van voldoende capaciteit in de gezondheidszorg, is erop gericht mensen in staat te stellen om een normaal leven te leiden terwijl preventiemaatregelen van kracht blijven en het land zich openstelt voor de buitenwereld.

Deze nieuwe aanpak stelt Taiwan in staat de overgang te maken van ‘het virus buiten de deur houden’ naar het ‘leren leven met het virus’. De huidige koers die Taiwan heeft gekozen, waarbij het gedeeltelijk lessen trekt uit haar eigen pijnlijke ontdekkingstocht zou het eiland een waardevolle partner moeten maken in de WHO. De wereld staat nog steeds voor de uitdagingen van de pandemie, de vaccinatievoorzieningen en het herstel.  Landen moeten samenwerken en zich voorbereiden op mogelijke toekomstige pandemieën.  Om de pandemie doeltreffend te bestrijden, mag geen enkel land achterblijven. Daarom is het van essentieel belang dat Taiwan zich aansluit voor globale inspanningen en op een zinvolle manier kan deelnemen aan de WHO.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.