Kindervrienden

Bert van Altena 19 nov 2020 / 13:28 uur

Vooral in Afrika en het Midden-Oosten worden meisjes en vrouwen verminkt door besnijdenis. Dit is een religieuze, culturele, maar vooral barbaarse traditie.

Een klassieke besnijdster voert de slachting uit. Het hele concept is door mannen bedacht. Hoe kan het ook anders. In bepaalde religies worden baby’s van het mannelijk geslacht vaak kort na de geboorte besneden. Deze circumcisie is ook een godsdienstig ritueel. Dat alles gaat mijn verstand te boven. Je krijgt een gezonde baby en kort na de geboorte pas je wat essentiële componenten aan. Een uiterst ondankbaar gebaar en een serieuze belediging aan het adres van de Schepper.

In Nederland is onverdoofd ritueel slachten toegestaan. In beschaafde landen is het verboden. Met een scherp mes worden de halsslagader en de luchtpijp doorgesneden. Het dier mag tijdens de rite wel lijden, maar vooral niet langer dan noodzakelijk. Dat is een vrij arbitraire, niet te controleren richtlijn. Dieren zijn zich niet bewust van het verleden of de toekomst en zijn dus onwetend over wat voorafging of zal volgen. Het zelfde geldt ook voor heel jonge kinderen. Het zijn daardoor gewillige slachtoffers. Het is verbazingwekkend dat de weerstand in de wereld tegen deze hardvochtige middeleeuwse praktijken niet groter is. Hoe is het mogelijk dat er mondiaal niet dagelijks protesten zijn en dat de Dam in Amsterdam en het Malieveld in den Haag niet bijna continu worden bezet door demonstranten.

Wel protesteren tegen Zwarte Piet

Je niet of nauwelijks laten horen bij serieuze aangelegenheden, maar wel de tent afbreken over de aanwezigheid van Zwarte Piet spoort niet. Dergelijke protesten ontaarden tegenwoordig in complete veldslagen tussen voor- en tegenstanders. Recentelijk nog in Maastricht. Wie zich daar in mengt, is rijp voor een grondige evaluatie van een zielenknijper. Dat is een symptoom van een uitzichtloos en geesteloos bestaan. In mijn beleving wordt de hetze gevoed door onjuiste interpretatie van externe prikkels.

Rituelen verlopen traditiegetrouw op precies dezelfde wijze. De acceptatiegrens van de handelingen en de vorm, blijken dus erg groot als ze van religieuze aard zijn. Dat is een prettig signaal. Sinterklaas is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van Myra, een Griekse heilige die in de derde eeuw na Christus leefde. Een stevige basis om Zwarte Pieten te omarmen en niet te verbannen uit het Sinterklaasfeest. Ze zijn geen toonbeeld van rassendiscriminatie en slavernij, maar het zijn folkloristische acteurs in de rol van kindervriend. Dat is een gezonde manier om er naar te kijken.

Reageer op artikel:
Kindervrienden
Sluiten