Slim

Robert Beernink 23 okt 2020 / 15:00 uur

Hier te lande is een besluit vaak het begin van een discussie. Wij menen ons te kunnen veroorloven het ermee oneens te zijn, zijn immers intelligent.

Is dat ook altijd slim? Zijn het synoniemen?

Van Dale zegt: ‘intelligent’ betekent verstandig, schrander, vlug van begrip en ‘slim’ uitgeslapen, schrander en snugger. ‘Schrander’ is de verbindende eigenschap, heeft wat van beide.

Een beslissing schrander bezien is met gezond verstand ernaar kijken, afstand durven nemen, voordelen zien, eigenbelang loslaten.

In deze streken van nuchtere geesten heeft slim een tweede betekenis, namelijk ‘erg’. Een schrandere denker noemen we hier dan ook slim slim.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 🌐

Wil jij iedere donderdag om 16.00 uur de parels uit het Metroweb, winacties en meer fun ontvangen? 🤹‍♀️

Reageer op artikel:
Slim
Sluiten