De eerste internationale dag van het geweten

Yin for Federation of World Peace and Love (FOWPAL) 19 mrt 2020

5 april 2020 is de eerste Internationale Dag van het Geweten, een dag van de Verenigde Naties. Deze dag is bedoeld om mensen eraan te herinneren over zichzelf na te denken, hun geweten te volgen en de juiste dingen te doen. Iedereen wordt aangemoedigd om de dag te vieren.

De Federatie van Wereldvrede en Liefde (FOWPAL) zal op 5 april 2020 voor deze dag een programma van een uur aanbieden op een speciaal voor deze dag ingerichte website op www.icday.org en met #InternationalConscienceDay op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube, met de ceremonie van het luiden van de klok van wereldvrede en liefde, toespraken, liedjes en video’s met gewetensthema, en meer.

Wereldburgers kunnen de dag vieren door elkaar berichten te sturen over de Internationale Dag van het Geweten, een moment van rust te nemen om zichzelf te overdenken, goede daden te verrichten en de Verklaring van de Internationale Dag van het Geweten te onderschrijven op www.icday.org. Mensen worden van harte uitgenodigd om hun woorden of gewetensverhalen te delen via video’s / teksten en deze aan te bieden op www.icday.org of met #InternationalConscienceDay op FB, IG en Twitter. Met de snelle verspreiding van Covid-19 is het geweten bijzonder belangrijk. Het vriendelijke delen van positieve berichten en energie van elk individu zal enorm bijdragen aan wereldwijde stabiliteit en vrede. De duurzame toekomst van de wereld hangt af van onze geweten gedreven acties op dit moment. Laten we onze omgeving en elkaar vriendelijk behandelen en samen de kritieke bedreigingen overwinnen.

Met de overtuiging dat we de wereld met geweten kunnen veranderen, is FOWPAL elke maand bezig geweest met evenementen om de dag te promoten, sinds de goedkeuring door de Verenigde Naties van deze dag op 25 juli 2019. Daarnaast lanceerde FOWPAL op 5 februari 2019 een wereldwijde onderschrijvingscampagne voor de Declaration of International Day of Conscience bij de Verenigde Naties in New York. Tot op heden is de verklaring vertaald in 41 talen en onderschreven door mensen in 185 landen.

Meer informatie over FOWPAL en de Internationale Dag van het Geweten is beschikbaar op de FOWPAL-website op www.fowpal.org en op een speciale speciaal voor deze VN-dag ingerichte website op www.icday.org.