#Boerkaverbod

N.L.G 17 sep 2019 / 23:58 uur

”Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.
”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensbeschouwing individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
De Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, van de rijksoverheid, zegt het volgende:
”In een vrij land als Nederland heeft iedereen in principe het recht om zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen daar ook van vinden.” ”In principe” zet de deur dus al op een kier. Daarnaast is ”naar eigen inzicht” een interessante opmerking. Dit betekent dus: kleden zoals je wilt. Als we dan specifiek kijken naar de kleding van moslim vrouwen, en we pakken de Koran erbij, komt het volgende naar voren: ”De koran roept vrouwen op om “hun hoofdbedekking over hun borst te trekken” (24: 30-31), en de profeet Mohammed instrueerde dat vrouwen hun lichaam moesten bedekken behalve hun gezicht en handen.”
De conclusie hiervan is: het gaat allemaal om interpretaties, zoals vaak het geval is met religies en heilige geschriften. De ”conservatieve” moslims zullen vaker kiezen voor een Nikab of Boerka. Een meer ”liberale/moderne” moslim zal wellicht kiezen voor een hoofddoek of ghimaar.
Veel genoemde tegenargumenten zijn:
1. Boerka’s zijn discriminerend en het onderdrukt vrouwen.
Mijn antwoord: Boerka’s worden (in veel gevallen) gedragen door een religieuze overweging en het is hierdoor een keuze van de vrouw zelf. Wanneer dit opgelegd wordt door de man, is er sprake van een bezitterige/onderdrukkende man.
Wat dat betreft is het probleem niet de nikab, het is getrouwd zijn met iemand die bezitterig en onderdrukkend is.
2. Boerka’s brengen de veiligheid in gevaar. Mijn antwoord: Er zijn al relatief weinig boerka dragers in Nederland en aan de hand van kleding valt niet met redelijkheid te voorspellen wie wel en wie niet ‘’veilig’’ zijn en/of voor een (on)veilige situatie zullen zorgen.
Tot slot is er nog vaak het verwijt: ”het past niet bij de Nederlandse cultuur en identiteit”. Nederland is een multiculturele samenleving en daarin zijn verschillen in opvattingen enz. veel voorkomend. Dat vraagt, van beide partijen, om compromissen. Zo las ik onlangs een verhaal over een Egyptische moslima. Zij doet, wanneer ze met iemand spreekt die zich niet op zijn/haar gemak voelt door haar boerka, deze even omhoog, maakt oogcontact en stelt zich voor.

”Het compromis moet niet je positie ondermijnen” – Nelson Mandela

Reageer op artikel:
#Boerkaverbod
Sluiten