Ik, Suriname

Beste Stef,

Allereerst wil ik informeren naar je dierbare gezondheid?
Met mij gaat het met vallen en opstaan.

Maar ik, Suriname, blijf een mooi, rijk en divers land. Met vleierij en gladde tongen hebben onze regeringen mij op 25 november 1975 onafhankelijk verklaart. Volksstemming kwam niet in hun vocabulaire voor. Zij hebben de weg vrij gemaakt voor een onbuigzaam man. Een man die mijn kinderen dood en verderf bracht.

Ik wil je laten weten dat je mij diep hebt gekwetst door mij een mislukt land te noemen. Kolonisatie heeft mij verlamd en nu veroordeel jij mij dat ik niet zo snel kan lopen als jij.

In mijn ogen zijn alle mensen hetzelfde, alleen hun gebruiken verschillen. Dat toont de integratie van mijn kinderen in de Nederlandse samenleving aan. En naar mijn weten, is de Koning der Nederlanden gelukkig in zijn multiculturele huwelijk.

Ik wil niet langer dat mijn verleden bepaalt wie ik ben, maar dat de toekomst bepaalt wie ik word. En Stef: ‘’Iemand die zijn geschiedenis ontkent, is een mens zonder waardigheid’’.

Als je goed wil zijn in wat je doet, moet je je er 100% voor inzetten en bereid zijn offers te brengen. Om een toekomst met mij op te bouwen, moet je je verleden erkennen. Voorstellingsvermogen is heel belangrijk, want verbeelding brengt je overal. Denk je eens in wat we dan zouden kunnen bereiken, Stef.

Jij wilt de erkenning niet nemen dat je fout bent geweest. Een oprechte openbare verontschuldiging aan mijn kinderen had nog tot een verzoenend gebaar geleidt. En na verloop van tijd kan ik vergeten wat je precies hebt gezegd, maar ik vergeet nooit het gevoel dat je me gaf.

Stef; macht corrumpeert en uiteindelijk voert democratie een politiek die het volk de illusie geeft, dat het regeert. En wat een geluk voor jou dat de mensen niet meer nadenken. Maar denken zonder leren is uiteindelijk heel gevaarlijk.

Wij schaffen, zodra wij de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af. Om deze uitspraak werd Hans Janmaat in 1997 zonder enige maatschappelijke discussie veroordeeld omdat het volgens het gerechtshof impliceerde dat hij daarmee een etnische zuivering nastreefde.

De beste wensen aan Mark en de anderen.

Vriendelijke groet,

Ik,Suriname Ria Garden