Leven

Dylan Marquenie 23 mrt 2018

Heb jij een doel? Wil je iets bereiken in je leven? Ben je bezig met de dood, of juist bezig met niet dood te gaan? Sommigen hebben het doel om niet dood te gaan. Wat ik mij afvraag is of je wel je leven leeft wanneer je bezig bent met niet dood gaan. Lééf je wanneer je leeft zonder risico’s, zonder keuzes. Wat ik denk is dat de keuzes die we maken ons leven zodanig vorm geven dat we ons leven ook echt léven. Tegelijk geloof ik in het lot, en in toeval, ook al geloof ik ook dacht het beiden niet bestaat. Hier zo meer over. Het lot bestaat, but it is ever changing. Met elke keuze die je maakt, veranderd je lot mee. Bij elke keuze die je maakt, neemt je weg een (hele) andere richting. Dit is mijn definitie van lot; We maken het zelf tot wat het is, ondanks de aanleg die we zouden kunnen hebben voor bepaalde dingen. Ík bepaal of ik ga roken of niet, niet mijn aanleg. Daarmee creëer ik mijn eigen lot.

Nu, de uitleg over de tegenstrijdigheid – het lot en toeval bestaan, ze bestaan alleen niet. Omdat je keuzes maakt, degene die je leven vorm geven die keuzes, bestaat toeval. Zonder deze toeval kan het lot niet bestaan. Wanneer het lot je aan een bepaald persoon koppelt, bepalen je eigen keuzes de manier waarop, en wanneer je die persoon ontmoet. Met die keuze bestaat het toeval, omdat niks zeker is. En juist omdat het bestaat, bestaat het niet. Want dezelfde toeval, is het lot. Toeval en lot bestaan en heffen elkaar op, net zo zeer als dat ze elkaar aanvullen. Het is gecompliceerd, maar wel iets moois om te beseffen. Je hebt je eigen lot in handen, ook al is het al wel voor je uitgestippeld.