Na gesteggel over AZC nu gokautomaten spijtzwam

Freec01 16 nov 2016

De raadsvoorzitter van Terneuzen uitte zijn wens al op de gemeenteraadsvergadering van 29 juli 2016 dat moties ‘beter vooraf’ in een raadscommissie kunnen worden besproken. Beter, misschien wel, echter het Reglement van Orde staat toe, dat ieder raadslid – zelfs staande de vergadering – ZOVEEL MOTIES mag indienen als hij wenselijk acht om zijn politiek gevoelen voor het voetlicht te brengen. De CU wil dat ten minste twee fracties de motie steunen. De raadsvoorzitter zegt (vergadering van 12 november 2018)met betrekking tot moties: ‘niet de rechten die in de gemeentewet staan aantasten.’ Moties komen niet de gemeentewet voor; de grondslag is namelijk het Reglement van Orde! ’In het Presidium was u niet aanwezig’, sprak de raadsvoorzitter. ‘Dat heeft niets met deze zaak te maken’, burgemeester, dient mr. Cees Freeke hem van repliek.

Dit brengt ons bij het nader beschouwen van het KARAKTER VAN EEN MOTIE. Het is een raadsinstrument en het is uit zijn aard niet de bedoeling dat B&W van dit INSTRUMENT VAN DE RAAD gebruik maakt door via een raadslid een motie indienen. Dit is misleidend en bovendien in strijd met het dualistisch karakter van de gemeenteraad. De wethouder uit de grootste coalitiepartij in de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2016 over samenspraak met raadsleden: "Het punt is eigenlijk dat ik deze motie op deze manier ZELFSTANDIG UIT HET COLLEGE TE LATEN KOMEN, vind ik eigenlijk niet goed." Tijdstip geluidsband: 1.22.54 uur.

Eerder kwam er ook een motie uit de koker van een wethouder waarover het raadslid van 55 terneuzen op 16 januari 2016 schriftelijke vragen heeft gesteld met als onderwerp: ‘Asielzoekers, Presidium en bestuursorganen’. Spijtzwam is nu de vestiging van gokautomaten. In de vorige coalitie was de een na grootste partij vóór, in de verkiezingstijd eensklaps tégen. Lastig. Nu wordt er door een oppositiepartij een motie ingediend welk ten doel heeft óók in Sas van Gent gokautomaten mogelijk te maken. De raadsvoorzitter ontraadt de motie ‘omdat onze juristen dat adviseren’. ‘Heeft u kennis genomen van de uitspraak van Raad van State van 2 november 2016?’ Met deze irrelevante uitspraak maakt hij de raad bang. Ik kom nu bij het BIJZONDERE KARAKTER van de motie: een aangenomen motie heeft GEEN RECHTSGEVOLGEN. Het heeft geen juridische waarde. ‘Onze juristen adviseren’ is een schijnargument en houdt geen steek. Bangmakerij werkt; de motie wordt ingetrokken. Jammer dat de raad op zo’n manier wordt ingepakt.