Extravert, Ambivert, Introvert op de werkvloer

Mira den Ridder 3 nov 2016

Tegenwoordig lijkt het voor werkgevers de norm te zijn: ‘De extraverte werknemer’. Er wordt van je verwacht dat je proactief bent, aanwezig bent, snel kan handelen en communicatief- en sociaal vaardig bent. Misschien ook niet gek in een tijd waarin het bij veel bedrijven draait om risico’s nemen, resultaten behalen en geld binnenhalen. Zaken waar extraverten goed in zijn. Zij zien namelijk de eindstreep en beloning voor zich. Ze nemen risico’s om deze te behalen. Terwijl introverten nadenken, voordat ze iets doen. Hierdoor zijn ze vaak ook risicomijdend.

Uit alle persoonlijkheidstesten die ik in mijn leven heb gemaakt, scoor ik op de dimensie Extraversie/Introversie van de Big Five precies in het midden. Met andere woorden: Ik ben Ambivert. Ongeveer 26% van de Westerse bevolking is Introvert, ongeveer 50% is Extravert en 24% is Ambivert. Maar wat betekenen de termen Introvert en Extravert? Deze termen hebben te maken met de verschillende manieren waarop mensen van nature reageren op gebeurtenissen en omstandigheden.

Sinds de TEDx ‘The power of Introverts’ van Susan Cain in 2012, is er steeds meer aandacht voor introverte mensen op de werkvloer. Door de jarenlange ‘norm’ dat je als werknemer extravert gedrag moet vertonen, is er een tegenbeweging ontstaan. Waarbij juist de kracht van introverte werknemers wordt benadrukt.

Een microbiologisch analist met een introverte persoonlijkheid kan op een laboratorium goed zijn in zijn werk. Hij is bijvoorbeeld nauwkeurig, gedisciplineerd, geduldig en kan goed analyseren. Belangrijke kwaliteiten voor een microbiologisch analist. Toch heb ik opdrachtgevers meegemaakt die een analist met een extraverte persoonlijkheid zochten. Voor de functie was dit niet nodig en als dit werd besproken, konden ze ook lastig aangeven waarom deze kenmerken voor de vacature belangrijk waren.

Persoonlijk vind ik dat we de krachten van werknemers moeten gebruiken, in plaats van hen te laten conformeren aan de norm van ‘De extraverte medewerker’. Natuurlijk is het goed om je als introvert te ontwikkelen en bijvoorbeeld zichtbaarder te worden. Het mag echter niet zo zijn, dat je als introvert verplicht bent om jezelf te verloochenen en jezelf als extravert voor te doen. Waarschijnlijk is dit niet vol te houden en waarschijnlijk ben je er ook niet goed in. Beter is het om je kwaliteiten als introvert in te zetten. Belangrijk hiervoor is dat de werkgevers de kwaliteiten van introverte medewerkers erkennen en waarderen.