VW debâcle kon juist dóór EU!

R@lph 28 okt 2015

We wisten al dat de EU, met name via de muntunie, vooral goed was voor Europese banken. Hoe zat dat ook alweer, vraagt u? Wel, vanwege het hebben van de euro konden banken opeens risicoloos in een land als Griekenland investeren, omdat de in euro’s aangegane schulden toch wel gedekt zouden worden door de belastingbetaler.

Nu hebben we sinds een aantal weken het VW schandaal. Lees: diesels die volgens de Amerikanen niet aan de uitstootnormen voldoen omdat de EU verzuimd heeft hierop deugdelijk te testen. Daarmee is de EU in wezen ook verantwoordelijk voor de enorme kosten die VW zal moeten maken om het nodige recht te zetten. Er wordt al gesproken over bedragen tussen de 60 en de 100 miljard euro.

Het cynische is dat als we niet het systeem hadden waarbij typegoedkeuring door één keuringsinstantie automatisch rechtsgeldig is voor de hele EU, er nooit zulke halfzachte testcycli waren gekomen. Simpel, de Duitse autoindustrie hoefde zich nu alleen maar op Brussel te richten. Daar zitten genoeg door de Europese belastingbetaler bezoldigde parlementariërs die in plaats van dat ze ‘ons’ vertegenwoordigen, zich nog eens extra laten betalen om vooral de belangen van autofabrikanten te dienen.

Onderzoek zou zich ook moeten uitstrekken welke de rol van de Duitse keuringsinstantie KBA was in eerste instantie. Misschien zou de Nederlandse RDW, die geen voor de hand liggende relatie heeft met welke autofabrikant dan ook, het testen over moeten nemen. Net zoiets als dat in Amerika al strenger wordt getest, maar dat Californië de toon zet op gebied van emissie eisen.