Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 22 feb 2021
Leestijd: 6 minuten

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… de zorg?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de politieke partijen uitgebreide verkiezingsprogramma’s samengesteld. Metro filtert deze partijprogramma’s in een serie. Hoe staan de partijen tegenover thema’s als het onderwijs, asielzoekers en klimaat? We trappen af met… de zorg / gezondheid.

Eerder stelde Metro de nieuwe partijen en hun ideeën al voor. Zij doen op 17 maart voor het eerst aan de verkiezingen mee. In totaal kun je stemmen op 37 partijen.

Ideeën en beloften richting de verkiezingen

In deze serie van 9 gaan we in op verschillende thema’s van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In deze aflevering: wat zijn richting de verkiezingen de ideeën, beloften en/of opvallende punten voor de zorg en over gezondheid? De partijen staan op de volgorde die je op 17 maart bij de verkiezingen ook op je stembiljet zult aantreffen.

1. VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte. Investeren in flexibele uitbreiding van intensive cares (IC’s), verplegend personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle zorgmedewerkers. Een centraal punt dat tijdens een crisis de capaciteit van ziekenhuizen in de gaten houdt en besluit over opschaling en de verspreiding van patiënten. Zorg blijft betaalbaar. En oh ja, alcoholvrij bevalt de VVD goed („Twintig jaar geleden werd je nog meewarig aangekeken”). De partij zet in op meer gezonde producten, omdat voorkomen beter is dan genezen.

Het hele verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

2. PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders. Zorg moet een nationale topprioriteit worden. Salarissen worden fors en structureel verhoogd. Meer uren werken moet lonen. Er komen tienduizenden extra zorgmedewerkers, tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken en tienduizenden nieuwe ouderenwoningen. Nieuw wordt een minister van Ouderenhuisvesting, die de enorme bouwopgave waarmaakt. Er is géén vaccinatieplicht.

Het hele verkiezingsprogramma van de PVV vind je hier.

3. CDA

Lijsttrekker: Wopke Hoekstra. Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp. In de bestrijding van de coronacrisis zijn er geen beperkingen als het gaat om de inzet van testen, beschermingsmiddelen en de capaciteit in de vitale functies van de corona-aanpak. Wij intensiveren het eigen onderzoek naar nieuwe medicijnen en verpleegkundige en medische behandelingen. Met een budget van drie maal 100 miljoen euro starten wij een groot nationaal onderzoek naar de behandeling van drie veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas en Alzheimer. Sterker inzetten op het voorkomen van zelfmoord.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA vind je hier.

4. D66

Lijsttrekker: Sigrid Kaag. Hardwerkende mensen voor de zorg behouden en extra mensen aantrekken. We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken. Vochtige huizen worden schimmelvrij gemaakt. Nieuwe opleidingen op het snijvlak van zorg, geneeskunde en (informatie)technologie. Deze nieuwe opleidingen kunnen aantrekkingskracht hebben op een bredere groep jonge mensen. De rol van de huisarts wordt belangrijker. We streven naar kleinere praktijknormen met minder patiënten per huisarts. Huisartsen krijgen dan meer tijd per patiënt.

Het hele verkiezingsprogramma van D66 vind je hier.

5. GROENLINKS

Lijsttrekker: Jesse Klaver. We maken solidariteit weer de basis van onze zorg. Dat betekent dat we de kosten van de zorg eerlijk delen tussen mensen die gezond en ziek zijn. We schaffen het eigen risico af voor de lage- en middeninkomens en verlagen de zorgpremie naar tien euro per maand. Zorgprofessionals verdienen meer waardering. We verhogen de lonen en verbreden de loonschalen om meer doorgroeimogelijkheden te bieden. Iedereen in Nederland, of je nu in Utrecht woont of in Hoogeveen, moet voor kleine medische ingrepen en spoedzorg dicht bij huis terecht kunnen.

Het hele verkiezingsprogramma van GROENLINKS vind je hier.

6. SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen. We gaan de rekening voor de zorg eerlijk delen. We stoppen met de marktwerking in de zorg. Het eigen risico gaat naar nul. Met een nationaal onderzoeksfonds geneesmiddelen worden we minder afhankelijk van de farmaceutische industrie. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn dan ook uit den boze. Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We willen stoppen met de aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken.

Het hele verkiezingsprogramma van de SP vind je hier.

uitslag verkiezingen stemmen
Foto: ANP / Remko de Waal

7. PvdA

Lijsttrekker: Lilianne Ploumen. Wij hebben een plan voor ‘liefdevolle zorg’. We schaffen het eigen risico stapsgewijs af en verlagen de zorgpremie, omdat toegang tot zorg niet afhankelijk mag zijn van je portemonnee. Wij willen zorg dichtbij, met een gezondheidscentrum waar je ook in het weekend terecht kunt. We willen gezond leven makkelijker maken. Een kilo appels is nu duurder dan een kilo frikandellen. Dat willen we omdraaien. De medewerkers in de zorg verdienen meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA vind je hier.

8. ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers. Goede verzorgenden, verpleegkundigen en hulpverleners in de directe zorg moeten kunnen doorgroeien qua salaris. Iedere ouder krijgt de gelegenheid een ouderschapsof zwangerschapscursus te volgen. 1 miljard euro naar ouderenhofjes en generatiewoningen. In elke gemeente/regio wordt eenduidige coördinatie van zorg ingevoerd, zodat ouderen en mantelzorgers bij acute situaties geen last hebben van overgangen tussen thuis, ziekenhuis en zorginstellingen. Er komen extra middelen voor gemeenten voor het inrichten van openbare beweegplekken en sportaccommodaties.

Het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vind je hier.

9. Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand. De Partij voor de Dieren wil toe naar een gezonde samenleving waar iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een gezonde omgeving met voldoende groen en schone lucht. De fabrieksproductie van voedsel wordt aangepakt: wettelijke normen zorgen ervoor dat we minder zout, suiker en vet eten. Absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg schaffen we meteen af. Het eigen risico wordt afgeschaft. Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking.

Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren vind je hier.

10. 50PLUS

Lijsttrekker: Liane den Haan. Het eigen risico in de gezondheidszorg gaat terug naar 200 euro. 50PLUS wil dat gekeken wordt of het eigen risico helemaal kan worden afgeschaft. De zorg wordt dichtbij georganiseerd zodat verpleeghuiszorg en kleine specialistische ingrepen thuis kunnen plaatsvinden. Er komt een centraal Europees inkoopbeleid voor dure en zeldzame medicijnen en vaccinaties. Iedereen heeft recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS vind je hier.

11. SGP

Lijsttrekker: Kees van der Staaij. Waardering voor zorgwerkers komt ook tot uitdrukking in een goed inkomen. Zorg- en hulpverleners moeten breder inzetbaar zijn dan alleen in hun eigen vakgebied. De SGP wil dat er daarom extra wordt geïnvesteerd in scholing en training. Zorg op afstand moet worden bevorderd. Behandelingen die gebruik maken van eHealth, moeten adequaat worden vergoed. Mensen die van zorg afhankelijk zijn, moeten kunnen kiezen voor zorgverlening die past bij hun levensovertuiging en wensen. Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport.

Het hele verkiezingsprogramma van de SGP vind je hier.

12. DENK

Lijsttrekker: Farid Azarkan. Accijnzen op alcohol en tabak worden verhoogd. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van alcohol en tabak gaat naar 21 jaar. Het eigen risico wordt afgeschaft. De salarissen in de top van de zorg worden verlaagd. Geneesmiddelen worden, eventueel met een aantal andere landen of Europabreed, centraal ingekocht. Meer waardering voor zorgmedewerkers, minder werkdruk.

Het hele verkiezingsprogramma van DENK vind je hier.

13. Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet. Verlaging van het eigen risico naar 200 euro. Stabiele arts-patiënt relaties in huisartsenpraktijken, met voldoende tijd voor de patiënt. Minder bureaucratie door ‘ontregel de zorg’ en afschaffen van de vinkjescultuur. Structurele verhoging van het aantal IC-bedden. Inrichting nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op toekomstige uitbraken van virussen of andere onverwachte ziektes. Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus.

Het hele verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie vind je hier.

Stemwijzer, Kieskompas… hier vind je allemaal info over de verkiezingen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.