Erik Jonk
Erik Jonk Binnenland 24 feb 2021
Leestijd: 7 minuten

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… de coronacrisis?

Voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben de politieke partijen uitgebreide verkiezingsprogramma’s samengesteld. Metro filtert deze in een serie. Hoe staan de partijen tegenover thema’s als het onderwijs, klimaat en de zorg? Deze keer: de coronacrisis.

Eerder stelde Metro de nieuwe partijen en hun ideeën al voor. Zij doen op 17 maart voor het eerst aan de verkiezingen mee. In totaal kun je stemmen op 37 partijen.

Ideeën en beloften richting de verkiezingen

In deze serie van 9 gaan we in op verschillende thema’s van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. In deze aflevering: wat zijn richting de verkiezingen de ideeën, beloften en/of opvallende punten over de coronacrisis? De partijen staan op de volgorde die je op 17 maart bij de verkiezingen ook op je stembiljet zult aantreffen.

1 VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte. Met de economische problemen die volgen op de coronacrisis voelt het soms of we weer terug bij af zijn. Toch is dat te pessimistisch gedacht. Nederland staat er een stuk beter voor dan bij het begin van de vorige crisis. Wij bieden steun aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. We zorgen voor steunpakketten wanneer dat nodig is en verlengen steunmaatregelen zolang de coronacrisis duurt.

Het hele verkiezingsprogramma van de VVD vind je hier.

2 PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders. Het is van belang dat als we nog een keer te maken krijgen met een pandemie of met een ramp of terreuraanslag van deze omvang, dat we dan veel langer onze reguliere zorg kunnen vrijspelen. Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers fnancieel worden geholpen. Bij 100 procent sluiten, 100 procent vergoeding voor de kosten.

Het hele verkiezingsprogramma van de PVV vind je hier.

3 CDA

Lijsttrekker: Wopke Hoekstra. Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel voordelen te hebben. In het verkeer zorgde het bovendien voor minder files en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken over het combineren van kantoor- en thuiswerk en flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’s. Alles op alles zetten om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien als de coronageneratie van later. Wij willen na de coronacrisis inzetten op een betere spreiding van binnen- en buitenlands toerisme over de verschillende toeristische regio’s.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA vind je hier.

4 D66

Lijsttrekker: Sigrid Kaag. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk open wetenschap is. Wetenschappers werken wereldwijd samen en delen kennis zonder betaalmuren. Wij maken van open wetenschap daarom ‘het nieuwe normaal’. De coronacrisis heeft laten zien dat onze samenleving steunt en draait op onze vakmensen. Of dit nu in de zorg, kinderopvang, ict of techniek is. Daarom moeten we ons beroepsonderwijs verstevigen. Wanneer de corona crisis voorbij is wil D66 dat getroffen studenten de mogelijkheid in regels en budgetten krijgen om de verloren tijd en kansen in te halen.

Het hele verkiezingsprogramma van D66 vind je hier.

5 GROENLINKS

Lijsttrekker: Jesse Klaver. Juist deze onzekere tijd van corona vraagt om een duidelijke visie. „Het is tijd voor nieuw realisme.” GroenLinks legt de rekening van de coronacrisis waar die hoort: bij grote bedrijven, aandeelhouders en de superrijken. GroenLinks gaat groen investeren. Waarmee we uit de coronacrisis komen, Nederland sterker maken en klimaatverandering bestrijden. De luchtvaart kan en mag niet terug naar het niveau van voor corona. Zolang de coronacrisis duurt, geven we mensen die hun werk verliezen recht op een crisisinkomen.

Het hele verkiezingsprogramma van GROENLINKS vind je hier.

6 SP

Lijsttrekker: Lilian Marijnissen. Corona laat ook zien wie er in ons land echt toe doen. Dat zijn niet de zogenaamde ‘zorgondernemers’ die winst willen maken, maar de zorgverleners die ons door de crisis slepen. Om sociaal uit de coronacrisis te komen investeren wij in meer banen, zowel in de publieke sector (onderwijs, zorg, politie en OV) als in de private sector (gerichte ondersteuning van het mkb). De overheid gaat nu veel schulden aan om de gevolgen van de coronacrisis te verkleinen. Wij zullen deze coronarekening niet overhaast afbetalen door rigoureus te bezuinigen of de lasten drastisch te verhogen voor de mensen met een bescheiden inkomen of met wat spaargeld.

Het hele verkiezingsprogramma van de SP vind je hier.

Een illustratie met alle partijen die meedoen aan de verkiezingen
Infographic: ANP

7 PvdA

Lijsttrekker: Lilianne Ploumen. Wij willen dat we in de zomer van 2021 onze geliefden en onze opa’s en oma’s weer een knuffel kunnen geven. Dat we mensen weer een arm om de schouder kunnen slaan. Maar ook dat de economische sectoren die nu zo hard geraakt zijn weer kunnen gaan draaien. Dat theaters, de schouwburg, restaurants, cafés en festivals weer open kunnen. We investeren in de GGD’en om sneller en meer te kunnen testen. We kopen sneltesten en ondersteunen medewerkers in de zorg.

Het hele verkiezingsprogramma van de PvdA vind je hier.

8 ChristenUnie

Lijsttrekker: Gert-Jan Segers. Er komen meer gebarentolken. De ChristenUnie is tegen elke vorm van vaccinatiedwang of drang, ook bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Voldoende noodcapaciteit van intensive cares, laboratoria en hulpmiddelen. Mensen in de zorg en andere publieke sectoren doen geweldig werk; dat is extra duidelijk geworden toen het coronavirus uitbrak. Hun arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden moeten beter. Er komen nieuwe afspraken met scholen, bedrijven, leasemaatschappijen, provincies en gemeenten over het stimuleren van het gebruik van OV en fiets, over thuiswerken en ‘spitsmijden’, voortbouwend op de ervaringen in coronatijd.

Het hele verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vind je hier.

9 Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Esther Ouwehand. Tenminste de helft van de corona-steunfondsen wordt aan investeringen uitgegeven die ten dienste staan van natuur, milieu, klimaat en duurzame, groene werkgelegenheid. Slachthuizen bleken ware brandhaarden bleken te zijn voor corona. De slachtsnelheid moet dan ook drastisch omlaag. De coronacrisis heeft aangetoond dat onze economie te afhankelijk is geworden van lange en complexe productieketens. Regionalisering wordt het uitgangspunt. Na de overvolle parken in coronatijd: genoeg geld inzetten om natuur te behouden en te realiseren.

Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren vind je hier.

10 50PLUS

Lijsttrekker: Liane den Haan. We willen voor ouderen met alleen AOW en een klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken. 50PLUS pleit voor digitaliseringlessen voor niet-digivaardige mensen. Digitaal contact is vaak laagdrempeliger dan fysiek contact, zeker nu we door corona gedwongen zijn sociaal contact te beperken. Lokale stichtingen welzijn worden belangrijker voor de leefbaarheid van de buurt. Zij krijgen in periodes van verhoogde coronabesmettingen extra capaciteit en budgetruimte om te zorgen dat mensen niet alleen komen te staan.

Het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS vind je hier.

11 SGP

Lijsttrekker: Kees van der Staaij. Het besef dat mensenlevens beschermwaardig zijn, blijkt bleek nog eens overduidelijk tijdens de coronapandemie. Het leven is een uniek geschenk van God, en tegelijk o zo kwetsbaar. Dat laatste ontroert ons als we een echo zien van een ongeboren kindje. Gevolg van de coronacrisis is dat de staatsschuld volgend jaar gigantisch is: 500 miljard euro. Die mag niet nog verder onnodig oplopen. We gaan er hard aan werken dat de enorme staatsschuld weer gaat dalen. Door de coronacrisis hebben meer mensen psychische klachten en suïcidale gedachten. Er worden extra middelen vrijgemaakt voor 113 Zelfmoordpreventie. En ook: paniek en wanhoop niet. God regeert, Hem loopt niets uit de hand.

Het hele verkiezingsprogramma van de SGP vind je hier.

12 DENK

Lijsttrekker: Farid Azarkan. De geschiedenis leert dat bij een crisis de meest kwetsbare mensen de grootste slachtoffers zijn. Dat moeten we ten koste van alles voorkomen. In coronatijd wordt dankzij een motie van DENK het aanbieden van coronatests aan huis voor die kwetsbare mensen mogelijk gemaakt. In tijden van crisis neemt discriminatie toe. Daarom wil DENK een actieplan tegen coronadiscriminatie. Het coronabeleid dient altijd uit te gaan van vrijwilligheid. Geen verplichte vaccinatie, geen verplichte quarantaine en geen verplichte tests.

Het hele verkiezingsprogramma van DENK vind je hier.

13 Forum voor Democratie

Lijsttrekker: Thierry Baudet. Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde MKB-bedrijven. Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen zonder gedegen onderzoek en bewijs van de effectiviteit van die maatregelen. De 1,5 meter-regel, de beperking van het aantal mensen dat thuis mocht worden ontvangen, de mondkapjesplicht? Nu dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht. Wij hechten aan onze vrijheid en staan daarom uiterst sceptisch tegenover deze ontwikkelingen.

Het hele verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie vind je hier.

Tweede Kamerverkiezingen 2021: wat willen de politieke partijen met… de zorg?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.