Samen op weg naar een seksvrije generatie

Bert Plomp 4 nov 2022

Het nieuws staat er zo langzamerhand bol van. De een na de andere bekende Nederlander valt door de mand en omdat je in ons kleine landje struikelt over de BN’ers, vergt dat vallen heel wat mandjes.

Kijk maar eens goed om je heen. Het zijn vooral mannen met een sympathieke kop. Kerels waarvan je nooit zou verwachten dat zij tot ‘grensoverschrijdende’ gedragingen in staat waren. Het zijn op het eerste gezicht van die aardige, behulpzame individuen. Personen, aan wie je je kinderen zonder enige aarzeling zou toevertrouwen. Ze voldoen volledig aan het beeld van ‘de ideale schoonzoon’. Echter, in de praktijk blijkt zo’n aardige snuiter maar al te vaak ‘een wolf in schaapskleren’ te zijn. Een geil misbaksel, dat zijn machtspositie misbruikt om seksueel aan zijn trekken te komen. Dat er niet voor terugdeinst om kinderen en jonge mensen, meestentijds van het vrouwelijke geslacht, seksueel te intimideren en te misbruiken. Hen dwingt tegemoet te komen aan zijn geesteszieke wensen, onder het dreigement dat hij hun toekomst, hun loopbaan kan maken en breken.

Natuurlijk geeft het geen pas om het handelen van zo’n ellendeling te linken aan dat van een wolf. Aan een sympathiek familiedier, dat sinds enkele jaren onze natuur weer is komen verrijken. Een dier dat nimmer op zo’n valse wijze aan zijn gerief zou willen komen.

Politiek correcte brigade

Inmiddels staat Nederland weer eens in lichterlaaie en heeft ‘de politiek correcte brigade’ een onderwerp te pakken, waarin ze haar gretige tanden kan zetten om opnieuw haar waarde voor de samenleving te bewijzen. Via diverse praatprogramma’s hebben verschillende leden van de ‘PCB’ zich andermaal in de kijker weten te spelen om nu de ernst van ‘grensoverschrijdend gedrag’ aan de kaak te stellen en te dicteren hoe dergelijk vermaledijd handelen te elimineren is. Deze ‘PCB’ is weliswaar geen chloorkoolwaterstofverbinding, maar zeker zo irritant. Zo is zij al succesvol geweest met het verbieden van roken en heeft zij de rokende mens tot verschoppeling gemaakt. Als ik dat tv-reclamefilmpje zie met al die juichende kindertjes, die ‘Samen op weg naar een rookvrije generatie’ scanderen, krijg ik iedere keer weer de neiging over mijn nek te gaan.

Ofschoon zij het liefst ook definitief een punt zou willen zetten achter de consumptie van alcohol, zoetigheid en het nuttigen van andere genotsmiddelen, in de breedste zin van het woord, heeft ze daar toch nog wel een aantal flinke stappen te zetten. Hetgeen de brigade er echter niet van weerhoudt om steeds weer nieuwe, splijtende pijlen op de samenleving af te vuren. De wijze waarop zij thans meent ‘grensoverschrijdend gedrag’ te moeten aanpakken, doet mij vrezen dat we binnenkort een tv-spotje tegemoet moeten zien, met dezelfde geestdriftige kindertjes, die niet minder uitgelaten scanderen: ‘Samen op weg naar een seksvrije generatie’.

Als het om grensoverschrijdend gedrag in de seksuele sfeer gaat, dan is de focus vooral op mannen gericht. Als lid van die gemeenschap, vind ik dat natuurlijk niet zo fraai. Maar ja, mannen blijven mensen en mensen zijn niet veel meer dan wat verder door ontwikkelde apen. Mensen staan biologisch gezien ook niet zo ver af van konijnen en we weten allemaal hoe die tekeer kunnen gaan.

Gorilla introduceert zich

Een aantal weken geleden zag ik in een tv-serie over dierentuinen, hoe een grote, mannelijke gorilla zich in zijn nieuwe onderkomen introduceerde aan een groep andere gorilla’s. Na wat eerste, onzekere stappen te hebben gezet, dook hij op een van de vrouwtjes en begon haar uit alle macht te vozen. Ofschoon het vrouwtje de brute kennismaking nogal gelaten onderging en geen tekenen van ‘bevriezing’ vertoonde, vond ik het een tamelijk gênant gebeuren. Maar gelukkig was de oppasster daar om mij gerust te stellen met de mededeling dat het mannetje al doende zijn frustraties kon afreageren.

Het is maar goed dat verreweg de meeste mannen zich weten te beheersen bij het aanschouwen van vrouwelijk schoon en omgekeerd ook. Het zou toch wat zijn als eenieder op straat, op school en op kantoor maar toegaf aan zijn oerdriften. Binnen de huidige hectiek klinkt het steeds harder door, dat leden van het mannelijk geslacht onderworpen zouden moeten worden aan een training. Mannen moeten leren respect te hebben voor vrouwen. Mannen moeten leren zich niet te verlustigen in vrouwelijke bekoorlijkheden. Want dat laatste leidt tot seksuele opwinding en mogelijk tot ongewenst gedrag. Van jongs af aan moet jongetjes dat op school worden bijgebracht, zodat na verloop van jaren iedere spontane, seksuele reactie uit hun systeem verdwenen is. Verder moeten jongens en meisjes, en natuurlijk jongeren die onder een andere geslachtscategorie vallen, volkomen gelijk benaderd en opgeleid worden, opdat ze als volwassen wezens, op een paar onbeduidende biologische verschillen na, vrijwel identiek zijn.

Waar je de ‘PCB’ helemaal niets over hoort zeggen is, of vrouwen en meisjes ook nog een duit in het zakje kunnen doen als het om tegengaan en elimineren van ‘grensoverschrijdend gedrag’ gaat. Of de ‘populaire’ inburgeringscursus niet zou moeten worden afgerond met een streng examen ten aanzien van de onderwerpen ‘respect voor vrouwen’ en ‘aanvaarding van eenieders seksuele geaardheid’. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat driekwart van de vrouwen al eens is lastiggevallen op straat. Variërend van nageroepen worden tot handtastelijkheden, aanranding en zelfs verkrachting.

Verwensingen

Als je als vrouw wat luchtig gekleed over straat gaat in een grote stad, dan loop je al gauw het risico dat je voor hoer wordt uitgemaakt. En wat te denken van alle verwensingen die homoseksuelen, lesbiennes en transseksuelen naar hun hoofd geslingerd krijgen? De boosdoeners bevinden zich vooral onder leden van bepaalde, allochtone culturen. Kinderen uit die culturen kunnen in dat opzicht best wel wat extra training gebruiken.

Dat er mannen zijn die vrouwen denken te verrassen met een ‘dickpic’ van eigen maak, is misselijkmakend. Zo’n vent is toch een loser van de bovenste plank? Als het behoud van je baan ermee gemoeid is, dan is het ontvangen van zo’n ‘pic’ best bedreigend. Zeker indien de eigenaar van het aanhangsel je baas is. Je wilt die ‘man’ toch niet teleurstellen. De genitaliën van kerels die op zo’n wijze seks proberen af te dwingen, mogen wat mij betreft van overheidswege buiten werking worden gesteld.

Nu is er in de praatprogramma’s nog niet echt aandacht besteed aan het feit dat er ook vrouwen zijn die zich zondigen aan ‘grensoverschrijdend gedrag’. Ook als het om seks gaat. Dat gebeurt natuurlijk wel, maar je leest er zelden iets over. Als je op straat om je heen kijkt en als je ziet wat er regelmatig over het beeldscherm beweegt, kun je niet anders concluderen, dat verscheidene leden van het vrouwelijke geslacht ook wel in aanmerking komen voor een spoedcursus ‘grensoverschrijdend gedrag’.
Trouwens, nog voordat het verschijnsel ‘dickpic’ zich aandiende, was het rondsturen van hele ‘poesiealbums’ al behoorlijk in zwang. Anders dan de originele albums, bevatten deze vooral plaatjes en geen lieve versjes en gedichtjes.

Apengeluiden uitstoten

Stel je eens voor dat zo’n ‘Bokito-typetje’, oftewel een individu dat regelmatig de sfeer in het stadion verziekt door onder meer het uitstoten van apengeluiden, op een dag het pad kruist van zo’n schaars gekleed ‘Kim Kardashian-typetje’. Is het grensoverschrijdende gedrag dat mogelijk uit die botsing voortvloeit dan uitsluitend toe te schrijven aan ‘Bokito’? De oppasster uit de dierentuin zal het antwoord wel weten.

Al met al zijn het toch vooral mannen, die over de scheef gaan. Dat zal wel te maken hebben met hun onbeheerste, dierlijke jachtgedrag. Met hun oerdriften.
Zoals dat geldt voor vrijwel alle mannen, heb ik nooit de behoefte gevoeld een vrouw te veroveren door haar mijn ‘imposante dickpic’ voor te schotelen. Al helemaal niet binnen een ‘baas-ondergeschikte relatie’. Ik herken mij dan ook allerminst in de huidige consternatie.

Ik heb geen training gehad om tot het besef te komen dat jongens en meisjes wederzijds respect verdienen. Evenmin een training gehad om niet handtastelijk te worden. Mijn handen kwamen pas in actie als ik ‘zeker’ wist dat een meisje dat op prijs stelde. Ik vind het daarom onzin om alle jongens en mannen over een kam te scheren en verplicht naar zo’n ‘PCB-cursus’ te sturen. Ik vind het bovendien tegennatuurlijk om oerdriften, zowel mannelijke als vrouwelijke, verder en verder te onderdrukken.
Zoals die grijze ‘PCB-muizen’ al veel andere genoegens hebben weten te smoren, zijn ze thans bezig om ‘de paringsdans’ om zeep helpen.

Probeer eerst eens goed vast te stellen wie zich doorgaans schuldig maken aan wangedrag en waarom. Grijp daar dan in, in plaats van zo’n bezopen, algemene aanpak te propageren. Straks komt het nog zo ver dat je als jongen een door de PCB uitgegeven QR-code moet kunnen overleggen om bij een meisje ‘binnengelaten’ te worden.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.