Nieuwe poppetjes

Vincent Stahlecker 11 jan 2022

Deze twee mannen. Hoe vaak hebben we ze niet samen zien optreden tijdens de corona-persconferenties? Het duo van de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mark Rutte en Hugo de Jonge. Dé gezichten van de coronacrisis in Nederland.

Telkens weer deze twee mannen. De minister-president, die in zijn functie het regeringsbeleid coördineert (of zou moeten coördineren). En de minister van Volksgezondheid, wiens ministerie ‘(…) wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft’.

Basis van het onbegrip

Afgezien van dat beiden gruwelijk gefaald hebben in hun taak zoals hiervoor beschreven, rijst bij mij nog een andere vraag. Is niet juist het feit dat enkel deze twee mannen telkens het woord krijgen, de basis van het onbegrip over het coronabeleid in ons land?

Het coronabeleid van ons ‘kabinet’ lijkt enkel en alleen gebaseerd te zijn op de volksgezondheid en de zorg en de effecten op die sector. Maar juist door enkel dit ministerie een stem en gezicht te geven, blijft toch dit eenzijdige beeld bestaan? Zó ongelooflijk veel mensen voelen zich ongehoord en ongezien; ondernemers en winkeliers, de horeca, de cultuur- en vrijetijdssector en ga zo maar door.

Met de presentatie van het nieuwe kabinet, de nieuwe poppetjes, zou daarom volgens mij ook de manier waarop het kabinet communiceert over de corona-aanpak moeten veranderen.

Geef anderen een gezicht

Geef straks een gezicht aan Robbert Dijkgraaf, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wat zijn de beweegredenen voor zijn ministerie om mee te gaan in de ingezette koers? Waarom vinden we de impact van de maatregelen op de cultuursector te rechtvaardigen? Micky Adriaansen: wat gaat straks de impact zijn van de beslissingen op Economische Zaken? En waarom kunnen we daarmee leven? En Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, hoeveel faillissementen en ontslagen ten gevolge van dit coronabeleid vindt dit ministerie te rechtvaardigen? En natuurlijk, Ernst Kuipers. Gaat hij straks (ook) alleen de Volksgezondheid vertegenwoordigen, of zou hij, in tegenstelling tot zijn voorganger, wél het belang van Welzijn en Sport aan het licht brengen. En waarom vindt hij de gezette koers en al deze offers te rechtvaardigen?

Juist van deze mensen zou ik graag willen horen over hun instemming met het coronabeleid, dán zou ik geloven dat dit kabinet alle aspecten van de maatregelen en geschetste koers in ogenschouw genomen heeft. Want al deze mensen en hun ministeries strijden toch als volksvertegenwoordigers mee voor die andere belangen? Of…?

Het beste van Metro in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Nieuwe poppetjes
Sluiten