Brief aan de koning

Frank Assmann 28 dec 2021 / 17:17 uur

Beste koning, ik heb me er afgelopen tijd niet mee willen bemoeien. Het is al ingewikkeld genoeg.

Het schrijven over fietsen en rennen laat ik nu toch maar eens even los. De tijd is rijp om er, als eenvoudige Brabander, ook maar eens wat van te vinden. U kunt denk ik wel raden waar dit over gaat: de staat van het land.

Afgelopen anderhalf jaar heb ik, al wandelend, uw provinciën geïnspecteerd. Naast dat ik gelukkig vastgesteld heb dat we nog steeds in een prachtig land wonen, stelde ik ook vast dat sommige delen van het land er slechter aan toe zijn dan ooit tevoren. Zo doet ‘de verblokkedozing’ van het land steeds meer pijn aan mijn klassieke vaderlandse ogen. Grote lelijke vierkante gebouwen planten zich, als een virus, voort in de grote gebieden van het laagland. Geknotte kerktorens aan de horizon komen meer en meer in de verdrukking in de geweldige ruimte die dit waterland ons ooit bood. Maar dat is niet het grootste probleem.

Politieke elite niet meer te begrijpen

Een ander belangrijk punt, Hoogheid, wat ik wil aanstippen in deze brief, is uw politieke elite. Ik begrijp hen niet meer. Het volk begrijpt hen niet meer. We begrijpen elkaar niet meer. Begrijpt U het nog wel? Zij zelf begrijpen het denk ik ook niet meer. Ze staan zo ver van ons af! En het lijkt almaar ingewikkelder te worden met dat Corona-gedoe. Het is een puinhoop. Sommige politici, aan het einde van hun Latijn zien, denk ik, niet in dat hun politieke houdbaarheidsdatum ver achter hen ligt. Dat het eigenlijk klaar is voor ze. Zo ook lijkt het democratische stelsel aan een grondige onderhoudsbeurt toe te zijn. Werkt dat nog wel zoals het bedoeld is?

Uw politici lijken in ieder geval niet erg goed in verbinding te staan met uw burgerij, ze denken te veel in hun eigen straatje, ze denken te veel en te eng economisch. We zijn geen BV, noch is het OMT waar naar zo vaak wordt verwezen een representatieve afvaardiging! Het is crisis, het is de grootste crisis na de tweede wereldoorlog en dat baart mij grote zorgen. Kunnen wij hen nog wel vertrouwen en vertrouwen zij ons eigenlijk wel?

De problemen zijn, denk ik, veel groter dan de politiek aan kan. Zij komen zelf, vrees ik, deze slangenkuil niet meer uit. Dit pleit voor een onorthodoxe oplossing: wellicht zou u eens kunnen overwegen om de Nederlandse regering eventjes op non-actief te zetten en het crisismanagement tijdelijk uit te besteden aan professionals. Ik ken nog wel een ervaren kracht die onlangs beschikbaar is gekomen in Berlijn, die daar met gemak leiding aan zou kunnen geven. U zou haar eens kunnen polsen voor een opdracht.

Teringherrie, dag en nacht

Wat me, zo wandelend door de provinciën, afgelopen jaar ook opviel, is het omgevingsgeluid en de drukte in het land. Het is ’n tering (Vergeef me voor dit weinig koninklijke woord) -herrie in het land. Dag en nacht! En het gaat maar door. Dat kan zo echt niet langer. Daar moet u echt iets aan laten doen. Het vraagt om onorthodox oplossingen; aangezien vliegen, al zullen velen dat bestrijden, niet echt meer van deze tijd is (met al die virussen die meereizen) zou ik willen voorstellen om de luchtvloot aan de hoogste bieder te verkopen (liefst aan eentje ver weg van dit land. Dat zou een aardige hoeveelheid herrie schelen. De opbrengst, koninklijke hoogheid, kunnen we dan gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/ontwikkeling van (stille) treinen, die door u beste ingenieurs kunnen worden ontworpen en ons en onze goederen gratis en schoon in die prachtige provincies kunnen vervoeren. Liefst ondergronds natuurlijk en liefst op zonne-energie uit onze moderne blauwe in plaats van oranje pannendaken. En zodra Schiphol is opgeruimd zou u kunnen overwegen om het groene hart niet weer te herstellen in de oorspronkelijke staat. Maar daar bomen te planten, heel veel bomen. Zij kleden uw andere provincies ook zo mooi aan. Misschien krijgen we dan op termijn, zo heb ik begrepen van mensen die er verstand van hebben, de oer-Hollandse jaargetijden weer terug, want die zijn we ook kwijt geraakt. Dan kunnen we wellicht, bij dit leven, de elfsteden-tocht nog eens schaatsen. We weten allemaal dat dat u erg zou welgevallen Hoogheid.

Schrap wat snelwegen

En als dit allemaal is doorgevoerd, beste koning, schrap dan ook wat snelwegen Hoogheid. Dat scheelt ook een slok op een borrel in diverse kaders. Ik stel voor om op de vrijgekomen grond, achter het waterland, eindeloos ijle populieren terug te planten waarachter de verzonken dorpen, onder de laag hangende veelkleurige grijze lucht, weer als vanouds kunnen opdoemen wanneer de burger er goedlachs naar toe fietst. Dat is geen toekomstmuziek! De fietspaden liggen er al. Overal. Dat heb ik ook gezien afgelopen jaar.  Ach, ik gooi zo maar een balletje in de lucht en ben me natuurlijk bewust dat dit, wat ik allemaal opschrijf, niet reëel is.

Uwe koninklijke hoogheid de koning , uw land is er op dit moment slechter aan toe dan ooit. Het is tijd voor verandering. De tijd is rijp dat de stem van het volk uit de provinciën in Den Haag beter wordt gehoord, dat het kleine weer wordt geëerd en dat het kringetje in Den Haag en zijn krampen tijdelijk wordt gesmoord.. 😉 Ik zeg toch bel Berlijn eens.

Hoogachtend,

Frank

Noord Brabant

Ps. Doet u de groeten aan die prachtige vrouw van u.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang donderdag de beste tips in je mailbox!

Reageer op artikel:
Brief aan de koning
Sluiten