Nederland voorop in steun voor armer lidstaten

Cees Freeke 2 apr 2020 / 08:37 uur

De Italiaanse premier Guiseppe Conti uit een noodkreet in een Nederlandse krant en prompt neemt Rutte het voortouw met een steunfonds en wil daar meteen 1 miljard euro in storten. Het is een oude wens van de zuidelijk lidstaten om alle schulden in de EU op één hoop te gooien. Italië heeft een enorme staatsschuld opgebouwd. Rutte heeft iets geleerd. Een gift, natuurlijk, leningen kun je meteen afboeken. Jan Kees de Jager beloofde met droge ogen dat Griekenland de lening met rente zou aflossen en er zou geen tweede lening komen. ‘Geen cent meer naar de Grieken’, zei Rutte.

Hoe kon het met Italië zo ver komen? Draghi heeft de rente onverantwoord laag gemaakt in de verwachting dat Italië meer zou gaan aflossen. Domme gedachte, want ze ging nog meer lenen. Jeroen Dijsselbloem zei: ‘Schnaps und Frauen en dan bij ons om geld komen’. Het Coronavirus wordt nu aangegrepen om bij Nederland aan te kloppen. We staan er goed voor omdat drie kabinetten Rutte vijftig miljard euro aan bezuinigingen en extra belasting op energie hebben binnengehaald, ons geld dus. Van andermans leer is het goed riemen snijden. Onder het mom van ‘solidariteit’ gaat ons geld richting Italië.

Oud-minister Ben Bot verzorgde de eerste Geremek lezing over toekomst van de EU. In deze lezing ‘Bronislaw Geremek’ pleitte oud-CDA topdiplomaat Ben Bot voor uitbreiding van de EU buiten de traditionele grenzen van Europa, en stelde hij dat de toetreding van Noord-Afrikaanse landen overwogen moet worden. ‘Willen we nog een rol van betekenis in de wereld spelen?’, aldus Bot.
Miljard EU-steun Egypte in zwart gat verdwenen. Tussen 2007 en 2013 ontving Egypte 1 miljard euro ‘voor de democratie’. In Egypte worden deze ontvangsten buiten de boeken gehouden. De Europese Rekenkamer niet kon beoordelen of deze gelden rechtmatig en doelmatig waren besteed.

Egypte kent een bevolkingsexplosie en heeft circa honderd miljoen inwoners. Door de bouw van de tweede dam in de Nijl wordt de landbouwproductie aangetast; het land kan zich niet meer in eigen behoeftes voorzien. Het is economisch en religieus onmogelijk een dergelijk land bij de EU te betrekken.
Naar mijn menig is de suggestie van Bot om Noord-Afrikaanse landen tot de EU toe te laten treden, onverstandig. De EU heeft haar idee om Noord-Afrikaanse landen om geopolitieke redenen in te lijven nog niet verlaten. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat Marokko en Tunesië tezamen 750 miljoen van de EU ontvangen ter bestrijding van het coronavirus.

Reageer op artikel:
Nederland voorop in steun voor armer lidstaten
Sluiten