Voorstel:EU lidmaatschap in de Grondwet opnemen

Cees Freeke 10 dec 2019 / 19:01 uur

De Raad van State erkent dat de Europese Unie ‘onmiskenbare invloed op de economie, de nationale instituties en de burger heeft en daarmee tot een hoofdelement van het Nederlandse staatsbestel behoort’. Het initiatief voorstel van D’66 heeft een verborgen agenda. Zowel de Raad van State als D66 verzwijgen namelijk dat de EU primair een versterkte en versnelde islamisering voorstaat.

Bovendien richten de Europese Commissie instituties op waar aan de bevoegdheden van de lidstaten worden overgedragen. Bijv. de Europese Centrale bank (ECB) die bemenst is met technocraten die een democratische legitimatie ontberen. Het oneigenlijke ECB-beleid heeft tot gevolg dat ongedisciplineerde begrotingstekorten worden bevoordeeld en spaarders en gepensioneerden worden benadeeld.

Het lidmaatschap van de EU in de grondwet opnemen omdat dit ‘begrijpelijk’ is, lijkt mij onvoldoende grond. Er moet een gerede noodzaak zijn. Met het opnemen in de grondwet wordt kennelijk mede beoogd dat het Nederlandse staatsbestel op den duur geïslamiseerd wordt, althans men heeft daar geen bezwaar tegen. Dit is in een Joods-christelijke-humanistische traditie onacceptabel.

Naar het oordeel van mr. Cees Freeke is inwilliging van het initiatief voorstel onwenselijk, zo niet overbodig. Dat de Raad van State zich ‘positief’ opstelt viel te verwachten daar D66-er Thom de Graaf een eurofiel pur sang is. Een grondwet moet evenwel van ons allen zijn en niet het toevallige resultaat van coalitiepartijen, die zich hoe dan ook als drenkelingen aan elkaar vasthouden, waardoor een gezond dualisme ontbreekt.

De omstandigheid dat in zeventien andere EU-landen het lidmaatschap wél opgenomen in de Grondwet is niet relevant. Bovendien deden elf andere EU-landen niet mee.

Zo er al een grondwetswijziging nodig is, kan artikel 1 van de grondwet worden ingekort. Volgens het Woordenboek Van Dale is discrimineren: het maken van ongeoorloofd onderscheid. Discrimineren is verboden. Geoorloofd onderscheid maken is niet verboden en is logisch en correct. Te pas en te onpas wordt naar het in 1983 gewijzigde grondwetsartikel verwezen. Waarom werd dan de formule gewijzigd?! Dat was een bedenksel van Marcus Bakker van de Communistische partij Nederland die alles en iedereen aan elkaar gelijk wilde stellen. Artikel 1 was trouwens van oudsher bedoeld om primair rechtsbescherming aan de ingezetenen tegen de overheid te bieden.

Reageer op artikel:
Voorstel:EU lidmaatschap in de Grondwet opnemen
Sluiten