#Geef-racisme-geen-kans

Sylvia Peters 19 nov 2019

We raken elkaar kwijt in dit voorheen tolerante Nederland. Walgelijke spreekkoren op het voetbalveld en het fenomeen ‘Zwarte Piet’ zaaien verdeeldheid. ‘Zwarte Piet’ is racisme en ‘geen Zwarte Piet’ is het afnemen van een traditie, het wordt een steeds groter issue. Eigenlijk zou deze discussie helemaal niet nodig moeten zijn. Als er namelijk geen racisme zou zijn, zouden er veel meer mensen begrijpen dat die zwarte smeer op het gezicht van Piet noodzakelijk is om het daadwerkelijke uiterlijk van de hulppiet te verbergen.

Racisme is de grote boosdoener. Maar wat is racisme eigenlijk? De wettelijke definitie is dat “iedere vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft”.

Een heel verhaal dus en veel breder dan alleen die witte of bruine huid maar eigenlijk komt het erop neer dat sommigen zich gewoon beter voelen dan anderen en dit slechts baseren op een huidskleur of iets anders.

En dat is raar. Want waarom zou jij een beter mens zijn als je vanaf de tribune vreselijke dingen naar een sporter roept, zoals kankerjood, kankerkatoenplukker of kankerzwarte? Waarom zou jij superieur zijn als jij een andere mening hebt dan een ander? Wat maakt jou een beter mens dan diegene die je uitscheldt? Je huidskleur? Dan kan ik je snel uit de droom helpen. Je bent geen beter mens door de kleur van je huid. Je bent niet superieur aan iemand die niet dezelfde kleur heeft. Sterker nog, bij slecht gedrag ben je zelfs stukken minder waard.

Een mens is een mens, de kleur of het ras speelt helemaal geen rol. Wat wel belangrijk is, is hoe een mens zich gedraagt. Dus maak kleur niet belangrijker dan het is. Vorm liever samen een front tegen al die types die het nodig vinden om elkaar de huid vol te schelden. Veroordeel massaal iedere vorm van agressie of zinloos geweld. Geef allemaal je kinderen mee dat de kleur van een huid niet belangrijk is maar dat het juist om het karakter van een persoon gaat. Geef racisme geen kans. Als jij een goed mens bent dan weet wat je waard bent en dat is veel meer dan dat stuk onbenul met zijn racistische opmerking.