Moederen en Vaderen

Roelefien Heeres 17 sep 2018

We lopen een bedrag van 221 miljard euro mis omdat vrouwen niet dezelfde positie op de arbeidsmarkt innemen als mannen. Vrouwen werken te vaak parttime en hun percentage in top posities blijft achter. Ondanks de vele aandacht in de media zie ik het betoog niet landen. Vrouwen zien het nut van financieel zelfredzaam zijn niet. Mannen aan hun kant verwarren nog steeds de waardevolle soft skills met zachtmoedig en het belang van diversiteit met positieve discriminatie. Beiden gebruiken de opvoeding als stokpaardje voor het parttime werken van de vrouw. De vrouw verdient nou eenmaal minder.

Als fulltime werkende, financieel zelfredzame moeder vind ik het een intrigerend onderwerp. Ik word omringd door vrouwen die parttime werken omdat ze willen moederen. En die kans krijgen ze op de basisschool volop. Nederland kent op veel scholen nog steeds een lange middagpauze waarin kinderen thuis de boterham kunnen eten. De ouderparticipatie is bovendien dusdanig dat je er dagen zoet mee kan zijn (kijk naar de Luizenmoeder). En het is wat we graag doen. De enige manier om dit te stoppen is het wegnemen van die prikkel. Een continu rooster met vijf gelijke en liefst wat langere dagen waarbij school zelf de boontjes dopt creëert in ieder geval een tijdspanne waarin vrouwen niet kunnen moederen. De invoering van het continurooster is bij ons op school al twee keer afgewezen door de ouders.

Waar onderwijs te talig en feminien is voor jongens zijn bedrijven vaak te bèta en masculien voor meisjes. Waar een man zonder schroom solliciteert op een functie die hem leuk lijkt, wacht een vrouw tot ze ergens voor gevraagd wordt en toetst dan nog of ze wel aan alle kwalificaties voldoet. Goede begeleiding van vrouwen vergt een andere aanpak dan de ‘begeleiding’ van mannen. “Alles wat je zelf wil is mogelijk” moet verboden worden en vervangen door steuntjes in de rug. Soort zoekt soort moet doorbroken worden door diversiteit wat veel meer is dan meer vrouwen aan het werk.

Het onderwerp zal nog vaak aan bod komen en hopelijk ontstijgt het ooit de media. We moeten gaan moederen en vaderen. Als Rutte had gezorgd voor een gelijke verdeling in het kabinet tussen mannen en vrouwen, had hij een gedeelte van de kosten voor de afschaffing van de omstreden dividendbelasting wellicht al terugverdiend.