Respect

Een van de meest gehoorde begrippen in de afgelopen jaren is het woord "respect". Mij valt allereerst op dat respect toch veel vaker gevraagd of geëist wordt dan dat het wordt gegeven. Alhoewel ik op het standpunt sta dat ieder mens recht heeft op respect, is het voor mij toch ook weer niet iets dat je schreeuwend af kunt dwingen. Respect is iets wat van binnenuit komt en geen beperkingen kent. Je hebt respect voor al wat leeft, of je hebt geen respect. Zo simpel is het wat mij betreft.

Wat mij enorm stoort is het gebrek aan respect voor onze leefomgeving. Elke dag wandel ik met mijn honden door het park en zie met lede ogen aan hoeveel rotzooi er dagelijks op de grond gegooid wordt. Waarbij vooral de enorme hoeveelheid plastic opvalt. Aan de ene kant zijn er betrokken mensen die oplossingen proberen te bedenken om plastic uit de zee en de oppervlaktewateren te verwijderen en aan de andere kant is er een veel groter aantal mensen dat zich daar helemaal niet mee bezig houdt en de boel blijft vervuilen. Plastic in een park wordt door de grasmaaiers in kleine stukjes gehakt en komt uiteindelijk in het grondwater terecht. Daar vergaat het plastic in steeds kleinere stukjes. En omdat het grondwater uiteindelijk ons drinkwater wordt, betekent dit dat al dat plastic dus in ons drinkwater en in onszelf terechtkomt.

De afgelopen jaren is het gebied rondom de Tilburgse Piushaven in rap tempo ontwikkeld. Er wordt geroeid, gekanood, gezonnebaad en gezwommen. Het is een heel levendig gebied geworden. Helaas gaat dit ook gepaard met steeds meer plastic afval aan de waterkant. Dit verdwijnt grotendeels in het water en komt via het Wilhelminakanaal in de Maas en uiteindelijk in zee terecht. Nog meer plastic soep! En watervogels en vissen stikken in dat plastic.

Ik zou het fantastisch vinden als iedereen zich bewust zou worden van de gevolgen van al dat plastic dat zo achteloos wordt weggegooid. Maar nog blijer zou ik zijn als iedereen een diep gevoeld respect op zou brengen voor de natuur en de eigen leefomgeving. Dan gaat het gewoon vanzelf, want dan gooi je niks meer zomaar op de grond!

Er zijn een hoop raps geschreven die over respect gaan. Het zou leuk zijn als iemand nou eens een rap zou schrijven over respect voor de leefomgeving. En jaarlijks worden er ook een hoop alternatieve straffen opgelegd. Het lijkt me een goed idee om als alternatieve straf het plasticvrij maken van parken en wateroevers op te leggen. Daar hebben we als samenleving ook nog wat aan!