Nergens meer Echt Groen Gras

Josbert Lonnee 27 jul 2018

In de 19e eeuw migreerden veel Europeanen naar de VS, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Men kon daar een nieuw leven en samen een nieuwe beschaving, maatschappij en land opbouwen en dat deed men dus ook. Men ging alle grond geschikt voor landbouw gebruiken en daarnaast leverde productie van goederen veel werk op. Door ontwikkeling namen productie en welvaart toe. De hoeveelheid werk bij de landbouw en productie nam af, maar mensen kregen meer vrije tijd en er ontstond werk door luxe, zoals entertainment. Door verdere ontwikkelingen, zoals massaproductie en het internet, kunnen mensen luxe beter delen en daalt de hoeveelheid werk daarvoor ook weer. Deze status heeft de VS, maar o.a. ook Europa, inmiddels ruimschoots bereikt, waarbij op de arbeidsmarkt eigenlijk alleen nog maar behoefte is aan hoger opgeleiden. Omdat men moet werken om te leven, kunnen er eigenlijk niet méér mensen leven. Het land is niet vol, maar wel verzadigd met mensen! In een ontwikkeld land gaan vrouwen echter steeds later en minder kinderen nemen. In Nederland groeit de bevolking inmiddels voor 80% louter door immigratie en dat percentage loopt nog steeds op. Mexicanen in de VS en Oost-Europeanen in het westen kunnen her en der baantjes krijgen die de inmiddels verwende inheemse bevolking te beroerd is te nemen, maar waar kunnen migranten tegenwoordig nog echt naar toe om een leven op te bouwen? Africa ontwikkeld zich heus, maar ten zuiden van de Sahara is het nog steeds normaal om eindeloos kinderen te nemen. Voorbehoedsmiddelen zijn er te weinig en zo groeit de bevolking iedere 10 jaar met 30%! Ik vraag mensen weleens: Hoeveel miljoen mensen wonen er in Nigeria? 1? 5? Hoor ik 10? Nou, het loopt inmiddels tegen de 200! Ontbossing is er eigenlijk geen issue meer, want zo veel bos is daar niet meer. Voedsel wordt er steeds schaarser en uiteindelijk is de conclusie dat overal ter wereld c.q. de hele wereld overbevolkt is. In Afrika wonen inmiddels 1,2 miljard mensen en er komen ieder jaar 30 miljoen bij. Is het dan een structurele oplossing als de EU er ieder jaar bijvoorbeeld 200.000 opneemt? Nee natuurlijk niet! Dit frustreert in de EU en de Afrikaan blijft dromen van naar de EU gaan. De duurzame oplossing is afdwingen dat Afrikanen hun eigen land opbouwen. Wij kunnen hun er best mee helpen en hun daarbij aan de voorbehoedsmiddelen helpen hoort daar dus zeker bij.