Zwerfafval…

Ayna Siem 1 mei 2018

…hoeft geen probleem te zijn, als we het zoveel mogelijk opruimen waar we het tegenkomen. Dan kunnen de aso’s onder ons gewoon doorgaan met hun onbezielde bezigheid. Wie weet doet goed voorbeeld nog eens goed volgen.

Na iedere feestdag verbaas ik me weer over de troep die overal achteloos op straat wordt achtergelaten. Het is blijkbaar onmogelijk te vermijden.

Vaak ruim ik zwerfafval op. Het is wel dweilen met de kraan open. Vaak krijg ik daarbij heel verschillende reacties. Pubers kijken mij meewarig aan; allochtonen zijn verbaasd want dit kennen ze niet, ouderen geven complimenten.

Vanuit eigen observaties is het mij opgevallen dat degenen die de meeste zwerfafval veroorzaken vooral schoolgaande jongeren en allochtonen zijn. Hier is voorlichting extra noodzaak.

Want het is vooral een gebrek aan besef wat dat achteloos weggeworpen stuk afval veroorzaakt. Geef voorlichting en laat overtreders als straf 10 dagen zwerfafval opruimen. Mensen die niet van binnenuit worden gemotiveerd, moeten dat van buitenaf opgelegd krijgen. En de pakkans moet groot genoeg zijn.

De gevolgen van afval op straat en in de berm?

In de eerste plaats kost het ons land ruim 8 miljoen Euro per jaar om de jaarlijkse 900 ton zwerfafval op te ruimen. Geld dat we met z’n allen zouden kunnen besparen.

In de tweede plaats vervuilt het onze bodem, grondwater, sloten en plassen. Plastic verpakkingen bevatten giftige stoffen. Door neerslag verspreiden deze giftige stoffen zich in de bodem en het water. Dit veroorzaakt enorme schade aan ons planten- en dierenleven en aan de volksgezondheid. Bedenk dat ons voedsel moet groeien in deze bodem. En dat het de vissen vergiftigd, die ook weer als voedsel dienen voor andere dieren en (veel) mensen.

Kunststof voorwerpen leveren gevaar op voor onze gezondheid, wanneer zich in de holtes door neerslag kleine poelen regenwater vormen. Deze poelen zijn broeiplaatsen voor ziektes die zich kunnen verspreiden.

Dieren eten de plastic verpakkingen op of raken erin verstrikt en sterven de verstikkingsdood. Vogels en vissen pikken het afval op uit zee. Dit afval blijft onverteerd in hun magen, totdat ze letterlijk uit hun voegen barsten en eraan sterven.

De meeste verpakkingen zijn niet afbreekbaar of doen daar honderden, zelfs duizenden jaren over. Plastic flessen en aluminium blikjes blijven in de grond, blokkeren plantenwortels en vervuilen de aarde. Omdat het afbraakproces zo lang duurt, wordt dit afval deel van ons landschap, zodat ook de generaties na ons er schade van ondervinden.

Zwerfafval hoeft geen probleem te zijn als we het met z’n allen voorkomen.