Proces de-radicalisatie werkt niet

Henny A.J. Kreeft 15 mei 2017

De politiek voorop, met de media in haar kielzog, probeert geradicaliseerde jongeren schuld aan te praten, zodat er een reden is om ze gevangen te nemen. Alleen deze cold-turkey manier zal niet helpen.

Politieke partijen hebben besloten dat jongeren die afreizen naar Irak en Syrië schuldig zijn, geradicaliseerd zijn en dus kost wat kost opgepakt moeten worden, hier in Nederland of desnoods in den vreemde. Ik vraag me af wat een goede advocaat zou zeggen over de bewijslast tegen deze jongeren. Is het bewezen dat deze jongeren oorlogsmisdaden hebben gepleegd? En kunnen en mogen deze jongeren zich verdedigen zoals voor een tribunaal? Of worden ze maar gewoon doodgeschoten?
Criminelen, zoals drugshandelaars of mensensmokkelaars, worden opgepakt, als dat al lukt, om voor het gerecht te verschijnen. Maar jonge uitreizigers schijnen geen of nauwelijks rechten te hebben.

Mijns inziens werkt het proces van gevangenzetten bij dit soort jongeren niet, sterker nog het kan als een boemerang terugkomen. Geradicaliseerde jongeren gevangen zetten bij criminelen, moordenaars, verkrachters en ander tuig zal alleen maar een negatief effect hebben. Zouden ze al ge-deradicaliseerd worden, dan worden ze besmet door andere ‘maatschappelijke problemen’.

Volgens mij ligt de oplossing meer in begeleiding, zeg een soort begeleiding als bij een verslaafde. Radicalisme is een soort verslaving, dat door regelmatig ‘gebruik’ in het hoofd is genesteld. Deze verslaving moet aangepakt worden door een imam en een islamitisch psycholoog.
De imam moet de Qur’an kunnen uitleggen zoals deze uitgelegd moet worden, net als de woorden van de profeet Mohammed (sallAllahu ‘alaihi wa sallam). Dit houdt in dat de imam de juiste kennis moet hebben om de jongeren terug op het juiste pad te krijgen.
De imam wordt bijgestaan door een psycholoog die zelf ook moslim is. Dit om de jongeren te kunnen begrijpen en te ondersteunen bij de moeilijke ‘terugreis’ van de jongeren naar de maatschappij. Tevens om vragen te beantwoorden en depressies te voorkomen.

De geradicaliseerde jongeren moeten we helpen, zeker niet afstoten en opsluiten. Ze hebben het recht om terug te keren en wij hebben de plicht dit mogelijk te maken. Voor de jongeren maar zeker voor de maatschappij, onze maatschappij waar de jongeren een toekomst willen en moeten krijgen.