VOORSPRONG

Ronald van der Drift 2 jan 2017

De ontspoorde treinmachinist moest er zelfs een beetje om gniffelen. Ondanks zijn voornemen deed hij zijn fiets toch op slot. Daarna hield hij voet bij stuk en liep vastbesloten naar de door iedereen verlaten achterkant van het oude en in vervallen staat verkerende stationsgebouw. De snijdende wind had zelfs geen vat meer op zijn innerlijke bevroren toestand. Terloops was zijn vitale levenslust verloren gegaan en hij stond niet meer te springen om een beter alternatief. Zijn besluit had een te grote voorsprong op zijn tegenstanders ingenomen. Hij wist exact wanneer de uitgekozen trein zou passeren. Enkele ogenblikken later werd hij gegrepen door de woorden van een conducteur aan de andere kant van het spoor.

Ons geavanceerde denkvermogen lijkt dikwijls op een wonderbaarlijke sprong vooruit in de evolutie. Dankzij ons vermogen tot het maken van verstandige overwegingen zijn we tot veel goede en grensverleggende handelingen in staat. Helaas geldt evenzeer dat we als mens kunnen ontsporen tot vernietigende activiteiten. Dagelijks staan we voor talloze beslissingen waarbij we al dan niet het juiste spoor volgen of bijster raken. De juist gerichte handeling wordt vaak gezien als de koninklijke weg naar innerlijke vrede. Onze geest is uitgerust met een zogenaamde keuzemaker die gezien kan worden als een conducteur die er voor zorgt dat we niet te vroeg uitstappen of op het verkeerde spoor terecht komen of te veel afdwalen van het goede spoor.

Tijdens ons afscheid vertrouwde hij mij alsnog toe een gat in de lucht zou kunnen springen omdat hij zijn leven weer op de rails had gekregen. Zijn dankbaarheid liet een spoor achter waar ik zo nu en dan graag bij stil blijf staan. .