Kerst op 25 december?

raadvandekoning 22 dec 2016

Er is een kindeke geboren op aard. Elke seconde worden er 5 kindekes geboren op aard. Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus Christus. Is hij wel geboren op 25 december? Lag hij in een kribbe, bedekt met wat hooi? Wie staat er bij stil? We geven het verhaal gewoon van generatie op generatie door en versieren en verfraaien het waar mogelijk met kerstballen, slingers, cadeau’s en diners.

Keizer Constantijn de Grote wees in de 4e eeuw na Christus 25 december aan als geboortedatum van Jezus. Het was voorheen een feestdag ter ere van de zonnegod, de onoverwinnelijke zon, Sol Invictus. Het christendom moest echter aan de man worden gebracht en de zonnegod moest dus wijken. Zie daar een kindeke geboren worden op aard.

Is het belangrijk de waarheid , zo die al bestaat , te achterhalen? Het is in ieder geval goed ons te realiseren dat wij allen onder invloed staan van, en gevoed worden door sterke verhalen uit alle wereldreligies, dat we ze als zoete koek slikken en dat we zelfs bereid zijn ze te vuur en te zwaard te verdedigen. Dat voert ver, heel ver. Tegen die achtergrond kan het geen kwaad de verhalen, die ons zijn verteld, kritisch onder de loep te nemen en ze op z’n minst in twijfel te durven trekken.

Als we de ware aard, ware oorsprong van een verhaal zouden kennen, zou dat wellicht helpen vandaag de dag de scherpte uit een debat te halen en ons wie weet milder stemmen ten opzichte van elkaar. We hoeven ons dan niet meer vierkant achter een verhaal, een overtuiging op te stellen. We mogen dan de teugels vieren, de teugels van vrijheid. Want elk kind dat op aarde wordt geboren is van nature vrij. Vrij van de ketenen van bijvoorbeeld cultuur en religie. Elk kind dat op aarde wordt geboren is de manifestatie van liefde, pure liefde, nog niet gehinderd door ‘kennis van zaken’.

Komt allen tezamen. De stap die we kunnen en mogen maken is de stap om ons te bevrijden van de ketenen die ons klein hielden, onder de knoet. We kunnen en mogen ons daar nu van bevrijden. Maak je vrij. Wordt weer als dat kindeke dat geboren wordt op aarde. En moge we kerst terugbrengen tot de essentie van het verhaal, een feest van de geboorte en van het licht.
De geboorte van het licht.