Open brief aan Sylvana Simons

Jan van Oranje 7 nov 2016

Geachte mevrouw Simons,

Hoewel ik een voorstander ben van het tutoyeren, maak ik in uw geval liever een uitzondering, om niet te worden uitgemaakt voor een ‘respectloos persoon’. Dat gezegd hebbende, wil ik u vragen hoe u iemand noemt die stelt dat hij, of zij, anders is dan iemand met een andere huidskleur, van een ander ras of volk. Iemand die keihard durft te stellen dat alles wat fout gaat in de maatschappij, de schuld is van de personen met een andere huidskleur, of die behoren tot een ander ras of volk.

Het lijkt mij, mevrouw Simons, dat u een dergelijk persoon een racist zult noemen, iemand die discrimineert en derhalve niet in onze multiculturele maatschappij thuis hoort. Mocht u zich niet herkennen in deze stelling, wil ik u vriendelijk vragen om de door u in de diverse media gedane uitingen er nog eens op na te lezen. Omdat u waarschijnlijk staat voor uw uitingen, wil ik u vragen hoe u uzelf dan wenst te omschrijven, op de momenten dat u, te pas en te onpas, al uw pijlen richt op personen met een blanke huid? Een huid, mevrouw Simons, waarvan u zelf keer op keer beweert dat deze anders is dan de uwe. U gaat nog een stapje verder en haalt, heel bewust, de cynische term “Ik geloof nog in de mythe van witte onschuld” aan, door u geleend uit het handboek van de ‘Critical Theory Movement’, die betoogt dat alle blanken medeplichtig zijn aan racisme en de onderdrukking van zwarten. U verwijt anderen dat ze zich schuldig maken aan racisme en onderdrukking, dat anderen zich schuldig maken aan discriminatie, maar in werkelijkheid bent u zelf geen haar beter. Alleen weet u het te verkopen als een natte scheet met rozengeur. Telkens weer speelt u het onschuldige lammetje, terwijl u in werkelijkheid de agressieve wolf bent.

U stelt dat u staat voor verbroedering, maar valt ondertussen een ieder, met een andere huidskleur dan de uwe, meedogenloos aan. U verwijt uw tegenstanders dat deze u beoordelen op uw huidskleur, maar zet zelf alle blanken weg als racisten, en beweert dat alle blanken schuldig zijn aan de slavernij. Alsof het ook zo logisch is dat alle donker gekleurde mensen schuldig zijn aan kannibalisme. Ook ik behoor tot ‘alle blanken’, mevrouw Simons, en ik voel me door u aangevallen, vernederd, beledigd tot op het bot, racistisch bejegend en gediscrimineerd. Maar dat zal u waarschijnlijk een zorg zijn, tot ik het omdraai.

Jan van Oranje
www.janvanoranje.nl