Plan Rutte

Freec01 18 okt 2016

Het plan Rutte zit volop lege hulzen. Een greep: 1. ‘Ik wil de allerbeste zorg’. 2.‘ Ik wil een miljard euro extra naar het leger.’ 3. ‘Op dit moment maken mensen zich te veel zorgen over hun pensioen.’ Dit wil ik met u bespreken. In het interview is Rutte aangaande de pensioenen duidelijk: Ik wil toe naar een systeem waarin de mensen een individueel pensioenpotje opbouwen, zodat iedereen precies weet waar hij straks recht op heeft. Beleggen doen we wel samen. (…) Ik wil ook dat mensen hun pensioenpot kunnen gebruiken om hun huis af te lossen.’

Het ‘individuele potje’motiveert Rutte met een schijnargument. Reeds doordat er belegd moet worden, kan het precieze bedrag niet bekend zijn.

De doorsneepremie wordt verlaten en dus ook de gendersolidariteit. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen en moeten voor eenzelfde pensioen meer pensioenpremies betalen. Voorts wil Rutte ingrijpen in het uitgestelde loon, pensioen dus, dat de pensioenfondsen beheren. Rutte wil dat uit de ‘individuele pensioenpot’ de hypotheekschuld kan worden afgelost. Daarvoor is nodig dat je eerst een ‘individuele pensioenpot’ hebt. Potje voor een oneigenlijk doel.

Banken en regering willen eigenlijk dat de pensioenfondsen, kapitaal 1200 miljard euro, in (waardeloze) hypotheken beleggen. Dat zullen de fondsen alleen met ‘staatsgarantie’ doen. Maar dat wil de regering niet. Dáárom bedacht Rutte het individuele potje: foute boel. De regering heeft recent de jongeren gefopt. ‘We werken langer door dus de jongeren behoeven minder op te bouwen’. Door minder aftrek pensioenpremies was het loonzakje voller en de staat inde 1,5 miljard euro meer loonheffing. Dáárdoor krijgen jongeren straks minder pensioen’.

De vergrijzing kost trouwens maar 1% dekkingsgraad. Het echte pensioenprobleem
is de rentevoet die Mario Draghi van de ECB irreëel kunstmatig laag houdt! Rutte, pak dit Europese instituut aan, omdat 1% meer rente 15% meer dekkingsgraad geeft. Verder géén individueel potje en een permanent schot tussen banken en pensioenfondsen, oordeelt mr. Cees Freeke.

Tot slot stelt hij dat Rutte zowel oudere als jongere deelnemer in de pensioenfondsen met een door hem wenselijk geacht systeem tracht te knevelen en laat Rutte het door bepleite systeem bovendien deel uitmaken zijn partijverkiezingsprogramma. No way, wat mij betreft!