Airbnb heeft een vergissing gemaakt

Jeff Handmaker 4 okt 2016

In de Metro van zaterdag 30 september 2016 staat dat het bedrijf Airbnb een vrouw uit Amsterdam heeft geschrapt van hun lijst verhuurders. Dit was omdat ze weigert haar huis te verhuren aan vier Israëlische studenten op basis van de zeer gepolariseerde situatie in Israël-Palestina. Maar Airbnb heeft een vergissing gemaakt.

Airbnb was van mening dat ‘Maria’ discrimineerde op basis van land van herkomst of religie. Maar ‘Maria’ had een genuanceerd standpunt. Ze stelde niet dat alle Israëliers hetzelfde waren en haar standpunt had duidelijk niets te maken met het feit dat de Israëliers joden waren. Wellicht waren het christelijke of moslim Palestijnen (20 percent van de bevolking binnen de grenzen van Israël is afkomstig van historisch Palestina).

De Amsterdamse verhuurster maakte zich terecht zorgen over de mogelijke racistische ideeën van de 4 Israëliers. Ze stelde vragen aan de potentiele gasten dit te bevestigen.

Racisme is de norm in Israël. Volgens onderzoek van Pew Research Center van maart 2016, vindt de grote meerderheid (79%) van Israëliers dat joden voorrang moet hebben op niet-joden. Bijna de helft van Israëliers (48%) en bijna 100% van religieuze Israëlische joden vindt dat “Arabieren” (Palestijnen) weggestuurd moeten worden uit Israël.

Racisme in Israël is niet alleen gericht tegen Palestijnen en andere “Arabieren”, maar ook tegen niet-westerse joden. In juni dit jaar verklaarde Tahunia Rubel, Israëlisch model en actrice in de Israëlische krant Haaretz dat ze regelmatig geconfronteerd wordt met racisme op basis van haar Afrikaanse identiteit. Haaretz had eerder gerapporteerd over het onvrijwillig steriliseren van Ethiopisch joodse immigranten, bevestigd door het Israëlische Ministerie van Gezondheid. De Israëlisch antropoloog Smaadar Lavie schrijft dat er ook wijdverspreid racisme tegen Mizrachi-joden (afkomstig uit het midden-oosten en centraal asië) plaatsvindt.

Op Airbnb verhuren mensen hun eigen huis, dus het is goed te begrijpen dat ‘Maria’ aanvullende vragen stelde toen er een groep Israëliërs bij haar wilde boeken. Wie zou er racisten of andere extremisten in zijn huis laten? Airbnb zegt zelf ook maatregelen tegen racisme te willen nemen.

Dus wat heeft ‘Maria’ verkeerd gedaan? De reactie van Airbnb onderschat de zeer gepolariseerde situatie in Israël-Palestina. Ze heeft een vergissing gemaakt en moet zijn beslissing terugdraaien.

*De auteur is universitairdocent mensenrechten bij de Erasmus Universiteit en is van joodse afkomst.