Jesse Honcoop
Jesse Honcoop Binnenland 20 apr 2021
Leestijd: 2 minuten

Seksuele intimidatie van vrouwen afgelopen jaren niet afgenomen

Straatintimidatie bepaalt nog steeds ons straatbeeld. In Rotterdam is het percentage vrouwen dat last heeft van seksuele intimidatie zelfs licht gestegen, ondanks de vele maatregelen die de stad onderneemt. Dat blijkt uit onderzoek.

De Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR) publiceert vandaag een rapport over straatintimidatie in haar stad. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat seksuele intimidatie tegen vrouwen de afgelopen jaren niet is gedaald. In het rapport komt naar voren dat 47 procent van de Rotterdamse vrouwen nog steeds met enige regelmaat te maken krijgt met seksuele intimidatie op straat. De meest voorkomende vormen van intimidatie zijn bedreiging en belediging, in de meeste gevallen met een seksuele kanttekening.

Vier jaar geleden deed de Erasmus al een soortgelijk onderzoek op aandringen van de Gemeente Rotterdam. Daaruit bleek toen dat ongeveer de helft van alle Rotterdamse vrouwen aangaf last te hebben van storende straatintimidatie. Bij wijze van voorbeeld noemden deelnemers destijds: „Uitingen die irriteerden, tot last waren, kwetsten, beledigden, bedreigden, of beperkten in hun gevoel van persoonlijke vrijheid.” Terwijl 84 procent van de jonge vrouwen in dat jaar daarvoor ervaring hadden gehad met „fluiten, sissen, roepen, beledigen, om seks vragen, achternalopen of in het nauw drijven”, zo luidde de conclusie in 2017.

Maatregelen in Rotterdam

De niet-dalende cijfers staan in contrast met de maatregelen die de afgelopen vijf jaar zijn genomen op dit gebied. Vanaf april 2018 staat er in de Gemeente Rotterdam een geldboete van maximaal 4100 euro op straatintimidatie. In december van dat jaar volgde dan ook de eerste veroordeling van een 36-jarige man voor de uitspraak ‘Hey mooie dame, je ziet er goed uit’, die samenviel met enkele handgebaren. Sinds april van datzelfde jaar is in Rotterdam ook de StopApp actief. Deze app biedt geïntimideerden de mogelijkheid om ongepast gedrag direct te melden.

Desondanks komt uit het onderzoek van de EUR ook naar voren dat de bewustwording in de afgelopen jaren is toegenomen. Het lijkt immers alsof de vele maatregelen van de Gemeente Rotterdam de gemiddelde inwoner toch aan het denken heeft gezet. Een belangrijke verklaring hiervoor is ook de #MeToo-beweging die sinds 2017 verschillende vormen van seksuele intimidatie aan het licht brengt. Ook verschillende campagnes en het ‘sisverbod’ dragen volgens het rapport bij aan de bewustwording. Hoe dan ook neemt het aantal gevallen niet af; het stijgt zelfs ietwat. Daarbij geven veel vrouwen aan nog steeds niet ’s avonds over straat te gaan of zich bewuster te kleden.

Kamerlid Sidney Smeets stuurde ongepaste berichten naar jongeren, D66 start onderzoek

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.