Metro en ANP
Metro en ANP Binnenland 26 feb 2021
Leestijd: 2 minuten

Steeds minder vertrouwen in coronabeleid, naleving wel hoog

We hebben met z’n allen steeds minder vertrouwen in het coronabeleid dat in Nederland wordt gevoerd. Toch leven Nederlanders de regels wel goed na, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM ondervraagt samen met de GGD regelmatig mensen over hun gedrag, wat ze van de coronamaatregelen vinden en hoe het mentaal, fysiek en op sociaal gebied met ze gaat. De tiende ronde van het onderzoek werd tussen 10 en 14 februari gedaan. Daarbij werden 54.000 mensen ondervraagd.

Minder vertrouwen, meer regels

De naleving van de gedragsregels die door de overheid zijn opgesteld om het virus in te dammen, is hoog. Ondanks een daling van het vertrouwen in het beleid, zijn sommige mensen toch strenger. Er komen minder mensen op bezoek en mensen werken vaker thuis.

Verder zegt 92 procent zich te houden aan de avondklok. Slechts 42 procent van de mensen denkt dat die avondklok echt helpt. Van de maatregel één persoon per dag op bezoek denkt 48 procent dat deze nuttig is. De naleving van de bezoekregel neemt af, naar 81 procent. Toen er nog meer bezoekers mochten komen, hield 95 procent van de mensen zich aan de regel.

Maatschappelijke belangen

Hoe kan het dan dat er steeds minder vertrouwen in het coronabeleid is? Volgens de onderzoekers vinden steeds minder burgers dat maatschappelijke belangen goed worden afgewogen. Nog maar 48 procent van de ondervraagden vindt dat het wel goed gebeurt, tegenover 62 en 69 procent tussen april en november.

Besluiten worden ook niet altijd goed toegelicht, vindt 44 procent. Afgelopen april vond 77 procent dat de beslissingen wel goed werden uitgelegd. Meer mensen vinden dat de overheid duidelijker moet zijn over waarom er een bepaalde beslissing wordt genomen.

Slechts 26 procent vindt dat de overheid de lasten van de coronacrisis eerlijk verdeelt over alle partijen in de samenleving. Terwijl 43 procent het daarmee oneens is.

Duidelijke koers

Verder vindt 29 procent dat de overheid een duidelijke koers heeft, iets waar 42 procent het mee oneens is. Ook is 30 procent van mening dat de overheid een juiste en eerlijke volgorde heeft opgesteld in de vaccinatiestrategie. Daar is 36 procent het mee oneens. Een meerderheid van 79 procent gelooft wel dat de overheid haar best doet het goede te doen en bereid is om verkeerde beslissingen te corrigeren.

Ook wijst het onderzoek uit dat het mentaal en sociaal welbevinden onder druk staat, aldus het RIVM. Meer deelnemers aan het onderzoek ervaren gevoelens van eenzaamheid. Er is een stijging van 61 naar 67 procent ten opzichte van de vorige meting. Minder mensen ervaren hun sociale contacten als ‘goed’, een daling van 58 naar 51 procent. Deelnemers jonger dan 40 jaar rapporteren een slechtere mentale gezondheid dan oudere deelnemers, aldus het RIVM.

Horeca is er klaar mee en opent op 2 maart de terrassen

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Steeds minder vertrouwen in coronabeleid, naleving wel hoog
Sluiten