Erik Jonk
Erik Jonk | LinkedIn Binnenland 18 sep 2020 / 08:13 uur

Digitaal pesten in opmars omdat kinderen niet naar school konden

De Kindertelefoon heeft aanzienlijk meer belletjes over digitaal pesten gehad tijdens de coronacrisis.

In april gingen de gesprekken over pesten in 16,9 procent van de gevallen over digitaal pesten, vergeleken met 3,7 procent in diezelfde maand het jaar ervoor. In mei gingen 11,2 procent van de gesprekken over pesten over digitaal pesten, dit in tegenstelling tot 3,7 procent in mei 2019. Ook in de zomervakantie lag dit percentage hoger dan vorig jaar.

Dat meldt de Kindertelefoon in aanloop van de Week tegen Pesten (21 tot en met 25 september), waarin ook een campagne tegen pesten wordt gelanceerd.

Pesten op het schoolplein en dan verder

Digitaal pesten kun je niet los zien van het traditionele pesten, zo ziet de organisatie die gratis en vertrouwelijk een luisterend oor heeft voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar. „Pesten begint vaak op het schoolplein en gaat dan online verder”, zo stelt de Kindertelefoon in een bericht. De stijging is te verklaren door het feit dat jongeren niet op school waren en meer thuis moesten blijven, waardoor hun leven zich ook meer online afspeelde. Een aantal jongeren gaf daarnaast aan op te zien tegen het moment dat de scholen weer open zouden gaan, omdat het pesten dan ook daar weer zou beginnen.”
In de Week tegen Pesten wordt duidelijk gemaakt dat pesten van alle generaties is. „Als volwassene leer je hiermee om te gaan of zoek je hulp. Voor jongeren is dit vaak veel lastiger.” De Kindertelefoon trapt de Week tegen Pesten af met de start van de campagne ‘Hoe gaat het met jou vandaag?’, waarin vooral de herkenning voor jongeren zichtbaar wordt gemaakt. „Je bent niet alleen, praat erover in je omgeving en je bent altijd welkom bij De Kindertelefoon.”

Een illustratie van een meisje achter de computer dat slachtoffer is van pesten

Jongeren durven vaak niet om hulp te vragen

Praten helpt, deze geijkte uitspraak helpt ook voor het onderwerp (digitaal) pesten. „Jongeren durven niet altijd om hulp te vragen, want wat als niemand je gelooft of als je bang bent zelf de schuld te krijgen? Nu veel jongeren elkaar tijdens de schoolsluiting en vakantieperiode lang niet hebben gezien, stimuleert de Week tegen Pesten om in de klas en thuis te bespreken hoe je met elkaar om wilt gaan.”

Roline de Wilde, bestuurder van De Kindertelefoon: „Jongeren kunnen om van alles gepest worden, uiterlijk, schoolprestaties, afkomst, geloof, geaardheid noem maar op. Vaak in iets waarin ze ‘anders’ zijn dan de jongeren in hun omgeving. Veelal worden ze dus gepest door andere jongeren die ze kennen van school of uit de klas en soms zelfs door vrienden. In het laatste geval wordt dit vaak door vrienden weggewuifd als een grapje. Echter kan dit voor het kind zo helemaal niet aanvoelen. Leerkrachten kunnen preventief het gesprek aangaan ‘hoe gaan wij ons (digitaal) gedragen tegenover elkaar’, signaleren en kinderen doorverwijzen naar De Kindertelefoon, waar ze altijd terecht kunnen.”

Gevolgen van het pesten

Digitaal pesten of cyberpesten kan gezien worden als erger dan de traditionele vormen van pesten. Een groter publiek kan het zien, er bestaat een kans dat het 24 uur per dag doorgaat, de inhoud kan moeilijker worden verwijderd en soms is de afzender onduidelijk. Professor Heidi Vandebosch heeft onderzoek gedaan naar pesten bij jongeren: „Het ergste is wanneer traditioneel en digitaal pesten samen komen en dat gebeurt vaak. Het kan tot gevolg hebben dat jongeren klachten gaan krijgen als stress, depressie of angst. Voor ouders is het belangrijk dat ze hun betrokkenheid tonen over wat online gebeurt en samen met hun kind te bespreken wat je wel en niet kan doen online. Ga het daarbij niet voor het kind oplossen, omdat het kind zich dan nog machtelozer gaat voelen, maar juist samen in overleg om tot een oplossing te komen. Dit is niet altijd makkelijk, vaak moet je meerdere oplossingen uitproberen en achteraf toetsen bij het kind hoe de situatie nu is.”

Campagne ‘Hoe gaat het met jou vandaag?’

Maandag lanceert De Kindertelefoon zoals gezegd een nieuwe campagne. Deze campagne brengt het thema pesten onder de aandacht en laat jongeren zien dat ze niet de enige zijn die hier – in welke vorm dan ook – weleens mee te maken hebben. Het belang om erover te praten staat centraal en als dat niet gaat in de eigen omgeving, dan biedt De Kindertelefoon een luisterend oor via telefoon, chat of bij leeftijdsgenoten op het forum. De campagne speelt zich – gedurende twee weken – af op Instagram, met name middels Stories. Daarnaast is er een speciale themapagina op de website van De Kindertelefoon, die meer informatie geeft over het thema. Pestweb.nl, expert op het gebied van pesten, legt onder meer uit wat het verschil is tussen plagen en pesten.

Over de Week Tegen Pesten

De Week Tegen Pesten vindt plaats van 21 tot en met 25 september en wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Deze week staat het aanpakken en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto ‘Samen aan zet’. Leerkrachten worden gestimuleerd om samen met leerlingen in de Week Tegen Pesten stappen te zetten naar een positieve en veilige sfeer in de groep. Nu iedereen elkaar een tijd niet heeft gezien, is het belangrijk om weer (nieuwe) normen te stellen en in de klas te bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan.

Meer informatie lees je op weektegenpesten.nl.

Lees ook: Twee maanden lopen tegen pesten

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Digitaal pesten in opmars omdat kinderen niet naar school konden
Sluiten