Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland 24 mei 2020
Leestijd: 2 minuten

Het is gortdroog, waterbeheerders snakken naar regen

Hoewel het op het moment van schrijven buiten een beetje nat is, snakken alle waterbeheerders in ons land naar flinke regenbuien in juni. De Nederlandse bodem is namelijk veel en veel te droog.

Misschien hoop je de komende weken op zonnig weer nu we in de anderhalvemetersamenleving wegens het coronavirus wat vaker op het balkon of in de tuin zitten. Waterbeheerders denken daar voorlopig heel anders over. Beken en sloten vallen droog, het grondwater zakt ver weg en de waterkwaliteit neemt af. En dat terwijl de zomer nog moet beginnen. Voor de laatste dagen van mei voorzien de weerbureaus geen grote buien meer, maar er is een bescheiden kans dat er tegen 5 juni regen komt. „We maken de droogste meimaand uit de geschiedenis mee”, aldus waterschap Brabantse Delta.

Hoewel de waterbeheerders hopen, bracht Weeronline begin mei nog naar buiten dat het een warme zomer met veel droogte verwacht.

We moeten zuiniger zijn met water

Wetenschappers, waterschappen en drinkwaterbedrijven pleiten voor fundamentele hervormingen van het watersysteem in Nederland. „We moeten zuiniger zijn met water, het beschikbare water beter verdelen en onze systemen klimaatbestendig maken. Want de maatregelen die we nu steeds eerder nemen tegen de droogte, zijn niet voldoende om in de toekomst altijd en overal zoetwater te kunnen garanderen”, waarschuwt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Zoetwater is belangrijk voor het drinkwater en de teelten.

droogte Nederland
Het hoogheemraadschap van Delfland inspecteerde vanwege de aanhoudende droogte onlangs de veendijken in het werkgebied. Veendijken kunnen door de droogte sneller krimpen en barsten dan andere dijken. Foto: ANP / Robin Utrecht

Waterschappen zijn op veel plekken in Nederland al bezig met het „robuuster” maken van het watersysteem. Zo laat waterschap Vechtstromen in het Twentse Vasse water trapsgewijs naar beneden stromen. In de watergangen zijn zandzakken gelegd om de afvoer te reguleren. „We zien al wat resultaten. Er staat nog bijna overal water in de sloot en het water komt nog bijna overal over de stuwen heen”, aldus het schap. Als slootwater niet meer over de stuwen stroomt, mag er niet meer gesproeid worden.

Recorddroogte in 1976

Het tekort aan regen is in deze meimaand snel opgelopen en is volgens de schappen nu groter dan in het recorddroge jaar 1976. Daarom zijn bijna elke dag nieuwe maatregelen nodig tegen uitdroging van de bodem. Waterschap Aa en Maas heeft vrijdag tussen Sambeek en Oeffelt in Brabant een pomp geplaatst om Maaswater naar de droge beken en sloten te leiden. Dat is vorig jaar voor de eerste keer gedaan, maar dat was toen pas in augustus. Brabantse Delta geeft eenmalig toestemming om de komende week in de buurt van Baarle-Nassau graslanden en sportvelden te besproeien met grondwater, omdat daar grote schade ontstaat.

droogte Nederland
Wegens aanhoudende droogte gold in sommige regio’s eerder deze maand een sproeiverbod. Foto: ANP / Rob Engelaar

Waterschap Zuiderzeeland stuurt op verzoek van Rijkswaterstaat water uit het IJsselmeer naar de Randmeren. Het hoogheemraadschap van Delfland breidt de inspectie van droogtegevoelige veendijken uit. Ook muskusrattenbestrijders gaan nu controleren op scheuren en gaten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.