Hester Ramaker
Hester Ramaker Nieuws 9 okt 2017 / 11:48 uur

Rutte III: Wat doet dit kabinet voor jou?

Het mocht even duren maar we hebben dan eindelijk een kabinet. De eindstreep van de langste formatie ooit is in zicht. Het record was tot nu toe de formatie in 1977 van het kabinet-Van Agt I met 208 dagen. Deze formatie duurde 209 dagen en daaruit voortgekomen is Rutte III met de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Tekst gaat verder onder foto.

Rutte III: Wat doet dit kabinet voor jou?
Rutte III: De langste formatie ooit. Foto: ANP.

Plannen

De afgelopen dagen lekten er al een aantal plannen uit. Welke plannen zijn dat en wat betekent het voor ons? Metro legt de plannen uit die voor jou het belangrijkste zijn.

Collegegeld en leenstelsel

Het leenstelsel voor studenten zoals we dat nu kennen, blijft bestaan. Wel wordt het collegegeld voor het eerste jaar verlaagd tot 1000 euro. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat jongeren niet aan een studie beginnen omdat ze bang zijn voor de hoge kosten.

Eigen risico

Het eigen risico in de zorg staat nu op 385 euro en dat blijft ook zo. Wel gaat de zorgpremie voor iedere verzekerde omhoog met 9 euro per jaar. Voor mensen met een laag inkomen wordt de hogere premie gecompenseerd met een verhoging van de zorgtoeslag met 2 euro. Mensen die hun eigen risico niet volmaken, gaan er maximaal 9 euro per jaar op achteruit.

Maatschappelijke dienstplicht

Anders dan wat de naam doet vermoeden is de maatschappelijke dienstplicht niet verplicht. Wel worden jongeren gestimuleerd om een maatschappelijke stage te lopen door bijvoorbeeld in een buurthuis, in de zorg of met vluchtelingen te werken. Het CDA zag deze stage graag als verplicht maar kreeg de andere partijen niet zo ver. Wel staan er voordelen tegenover. Zo krijgen jongeren voorrang bij sollicitaties bij de overheid als ze zo’n stage hebben gedaan en daarvoor een certificaat hebben ontvangen.

Wilhelmus

Ook een plan van het CDA: elke dag het Wilhelmus zingen! Dat lijkt niet door te gaan, maar scholen moeten wel les gaan geven over het Nederlandse volkslied. Ook moeten leerlingen minimaal een keer in hun leven met school naar het Rijksmuseum zijn geweest.

Tekst gaat verder onder foto.

Rutte III: Wat doet dit kabinet voor jou?
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zingen het Wilhelmus bij het WK-voetbal. Foto: ANP.

Nieuw belastingsysteem

Het kabinet wil de lasten verlichten via hogere nettolonen. Er wordt gepraat over een nieuw belastingsysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van bijna 37 procent en een hoog tarief van bijna 50 procent.

Duurdere boodschappen

Dat nieuwe belastingsysteem betekent overigens wel dat andere belastingen omhoog gaan. Al eerder schreef Metro over de vlaktaks en de verhoging van het lagere btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dat betekent dat je boodschappen en eventuele uitjes duurder worden dan ze nu zijn.

Vast contract

Normaliter moeten werkgevers hun personeel na twee jaar een contract aanbieden. Het nieuwe kabinet heeft besloten dat het nu pas na drie jaar hoeft. Werkgevers blijken vaak huiverig om iemand na twee jaar een vast contract aan te bieden waardoor diegene dan op straat wordt gezet. Door de regel te versoepelen naar drie jaar hoopt het kabinet te voorkomen dat mensen in een ‘draaideur van tijdelijke contracten’ blijven hangen.

Vaderschapsverlof

Partners hebben nu recht op twee dagen verlof na de geboorte van hun kind. Vanaf 2019 mogen vaders vijf dagen thuisblijven. Later, in 2020, komt er een speciaal aanvullend verlof bij. In het eerste half jaar na de geboorte van een kind kan de partner vijf weken verlof opnemen. Diegene krijgt dan een uitkering van 70 procent van zijn/haar loon van het UVW.

Verkeersboetes

Mensen die vaak een verkeersovertreding begaan, worden zwaarder bestraft. Daarnaast gaan boetes voor minder ernstige verkeersdelicten omlaag. Het nieuwe kabinet wil investeren in asfalt en er moeten buiten de Randstad meer treinen gaan rijden.

Uitbetaling loon bij ziekte

Normaal gesproken moeten werkgevers hun zieke personeelsleden twee jaar doorbetalen. Voor kleine werkgevers geldt nu dat zij nog meer een jaar door hoeven te betalen. Er komt een soort verzekeringspot voor het tweede jaar waar alle kleine werkgevers aan meebetalen. Als je langdurig ziek bent, krijg je dus nog wel hetzelfde geld.

Geslachtsregistratie

De discussies over genderneutraliteit hebben ertoe geleid dat alle overheden zoveel mogelijk genderneutraal te werk gaan. Dat betekent dat gemeenten, provincies en ook het Rijk niet zomaar mogen vragen naar iemands geslacht als dat niet daadwerkelijk nodig is.

Aflossing hypotheek

Waar het eerst nog door de overheid werd gestimuleerd dat je zo snel mogelijk je hypotheek afloste, lijkt dat nu minder voordelig te worden. Huiseigenaren moeten nu toch nog belasting betalen over hun huis, zelfs als dat volledig afbetaald is. Stoppen met afbetalen is er niet bij; sinds 2013 is het verplicht om je hypotheek maandelijks af te lossen.

Vermogensbelasting omlaag

Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden gaat omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. Het gaat hierbij om spaargeld, kunst, obligaties, aandelen, een tweede huis en ander vermogen.

Reageer op artikel:
Rutte III: Wat doet dit kabinet voor jou?
Sluiten