Anne-Fleur Pel
Anne-Fleur Pel Nieuws 6 dec 2016 / 13:50 uur

Kinderen en leraren dupe van hamstergedrag scholen

Een te groot deel van het geld voor passend onderwijs, 111 miljoen euro, is in het afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. „Met die miljoenen hadden we heel veel kinderen kunnen helpen. En hadden leraren het een stuk minder zwaar kunnen hebben in de klas”, zegt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) hierover.

Samenwerkingsverbanden kregen vorig jaar 1,16 miljard euro van de overheid om kinderen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zoals kinderen met autisme, gedragsproblemen, een lichamelijke handicap of andere beperkingen. De samenwerkingsverbanden verdelen het geld onder scholen die kinderen extra ondersteuning bieden.

Uitschieters

„We zien dat veel samenwerkingsverbanden netjes met hun geld omgaan. In heel veel gevallen krijgen kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben én is er een gezonde reserve om tegenvallers mee op te vangen”, schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. „Maar er zijn ook uitschieters waar meer dan 25 procent van het budget op de plank ligt. Dat is niet uit te leggen.”

In het basisonderwijs hebben samenwerkingsverbanden gemiddeld 9 procent van het budget over, in het voortgezet onderwijs circa 10 procent. Een buffer is verstandig, maar bij een aantal samenwerkingsverbanden zijn deze nu echt veel te fors, meent Dekker. Hij wil in de volgende jaarverslagen verbetering zien. „Dit geld moet echt rollen. Het is er tenslotte voor de kinderen.”

Verbeteren

Hij heeft de inspectie gevraagd om de reserves met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden te bespreken. Ook komen er bijeenkomsten om te zorgen dat de samenwerkingsverbanden hun jaarverslagen verbeteren, zodat ze onderbouwen waar de reserves voor nodig zijn. Ze mogen het overgehouden geld alsnog uitgeven.

Dekker is blij te zien dat er wel hard gewerkt wordt aan het passend onderwijs en dat er steeds meer gekeken wordt naar wat het kind wel kan in plaats van wat het niet kan zodat meer kinderen weer meedoen op een reguliere school. Maar er is nog veel werk aan de winkel, constateert hij.

Thuiszitten

Zo waren er in het schooljaar 2015-2016 4200 kinderen die langer dan drie maanden zonder passend aanbod thuiszaten. „De zorgplicht die scholen hebben, wordt nog te vaak niet nagekomen. Samen met alle betrokken partijen wordt de komende tijd verder gewerkt aan verbetering hiervan.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Kinderen en leraren dupe van hamstergedrag scholen
Sluiten