Erik Jonk
Erik Jonk | LinkedIn Geld & carrière 9 jun 2020 / 06:00 uur

Nederlandse consument staat er financieel slecht voor door corona

Eén op de drie Nederlanders vindt op dit moment dat hij of zij niet genoeg geld heeft voor een waardig bestaan. We voelen ons wel iets beter dan veel andere Europeanen.

Dat blijkt uit een steekproef die financieel dienstverlener Intrum liet uitvoeren in 24 Europese landen – waaronder Nederland – en bijna 5000 deelnemers. De uitkomsten ervan worden vandaag bekendgemaakt. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre de uitbraak van corona invloed heeft op de financiën van de consument.

Uit de resultaten blijkt dat Nederlanders een toenemende financiële onzekerheid ervaren als gevolg van de coronacrisis. Bijna de helft van de ondervraagden maakt zich zorgen over stijgende rekeningen en één op de vijf heeft zichzelf in de schulden gestoken om kosten te dekken die de coronacrisis met zich meebrengt. En één op de drie vindt dus dat er op dit moment te weinig geld voorhanden is om een lekker en normaal leventje te kunnen leiden.

Stress over geld

De radicaal veranderde omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zorgen voor stress over financiële zaken, valt te lezen uit de resultaten. Van de ondervraagde personen zag ruim een kwart (28 procent) zijn inkomen uit werkzaamheden veranderen. Dit door het verliezen van een baan, doordat inkomsten uit de onderneming terugliepen of omdat vrijwillig salaris is ingeleverd.

De millennial staat onder druk

Vooral millennials hebben het zwaar, zeker als er kinderen in het huishouden zijn. Deze groep heeft vaak nog weinig spaargeld opgebouwd, kampt met studieschulden of heeft een relatief lager inkomen dan oudere generaties. Van de groep die aangaf hun rekeningen harder te zien stijgen dan hun inkomen, heeft 58 procent een huishouden met kinderen. 38 procent van de ondervraagden in de leeftijd 22 tot 37 jaar gaf aan dat zij in de maand april geld hebben geleend om rekeningen te kunnen betalen. Dit percentage ligt bij de 18- tot 21-jarigen nog hoger: 43 procent.

Op de foto minister Hoekstra van Financiën die via video overlegt met zijn collega's in Europa.
Minister Wopke Hoekstra tijdens een videoconferentie met EU-ministers van Financiën. Hij houdt ‘onze’ geldzaken in de gaten. Foto: ANP / Bart Maat

Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Intrum-woordvoerder Carlijn Hofland: „Mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen als gevolg van corona kunnen beter contact opnemen met de organisatie waarvan zij de rekening ontvangen hebben, dan dat zij hier geld voor lenen. Het voorkomen van schulden is namelijk beter dan genezen. Contact is hierin van groot belang. Dit om een passende oplossing te kunnen vinden voor de situatie waarin een persoon zich bevindt. We zien verder dat een deel van de ondervraagden ook aangeeft dat corona een positief effect heeft op hun financiën. Zo geeft 38 procent minder geld uit aan alledaagse zaken, wat zij als een positief ervaren.”

Langetermijnzorgen

Onzekerheid is er ook als het gaat om de toekomst. Ruim een kwart van de ondervraagden (27 procent) geeft aan te denken dat het financieel welzijn in de komende zes maanden als gevolg van de coronacrisis verder zal afnemen. Ook op de langere termijn ziet de onderzochte groep het somber in: 34 procent geeft aan door corona minder te sparen voor de oude dag. Bijna de helft denkt zichzelf zelfs geen comfortabele oude dag te kunnen veroorloven.

Nederland versus Europa

Vergeleken met andere Europese landen ervaart de Nederlander wel aanzienlijk minder teruggang in financieel welzijn dan andere Europese landen. Bijna de helft (48 procent) van de Europeanen zegt dat zij zich op financieel vlak minder zeker voelen dan zes maanden terug tegenover 33 procent van de Nederlanders. Vooral de Grieken en de Polen zien het somber in, zij voeren de statistieken aan als het gaat om zorgen over stijgende rekeningen, de mogelijkheid tot sparen en een achteruitgang in financieel welzijn.

Lees ook: Meer financiële problemen onder studenten door coronacrisis

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Nederlandse consument staat er financieel slecht voor door corona
Sluiten