Metro
Metro Geld & carrière 12 nov 2018 / 08:14 uur

Politievakbond vindt werkdruk agenten veel te hoog

Het wordt meer de regel dan de uitzondering bij de politie: te lange werkdagen, te weinig pauzes, te veel nachtdiensten. De werkdruk bij de korpsen is zo hoog dat de arbeidstijdenwet dit jaar – net als vorig jaar – ruim 200.000 keer is overtreden. Politievakbond NPB noemt dit ‘absurd veel’, schrijft het AD.

Het lijkt erop dat de politie iedereen beschermt, behalve zichzelf. De arbeidstijdenwet (ATW) is er namelijk om werknemers te behoeden voor te lange werkdagen. De politiekorpsen houden die overtredingen zelf bij. De verwachting is dat het aantal overtredingen dit jaar nog verder oploopt tot ongeveer 208.000. Vorig jaar was het aantal overtredingen zelfs nog hoger, toen stond de teller op maar liefst 228.000 overtredingen. Het aantal getelde overuren is ook enorm: 1,5 miljoen in 2017 en dit jaar een verwachte 1,36 miljoen uur.

‘Agenten zijn op’

Van de overtredingen wordt ruim een derde veroorzaakt door de zogenoemde piketdiensten, dat is wanneer agenten opgeroepen worden voor calamiteiten. Ook hebben agenten te weinig rust, werken ze te lang en draaien ze te vaak nachtdiensten. Vooral jonge agenten draaien op voor de nachtdiensten, omdat oudere collega’s daarvan zijn vrijgesteld. Gezien de vergrijzing binnen de politiekorpsen wordt dat probleem steeds groter.

„Het zijn absurd veel overtredingen", vindt vakbondsvoorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB. „Overwerk is bij de politie iets structureels geworden. Na vijf jaar nationale politie zijn agenten het zat steeds te moeten overwerken of te veel nachtdiensten te moeten draaien. De rek is eruit, mensen zijn op." Als het niet verbetert, vindt hij dat agenten steviger ‘nee’ moeten gaan zeggen tegen werkaanbod. „Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in een herstelplan dat zorgt voor een snellere instroom van nieuwe agenten."

Flinke stappen

De korpsleiding erkent het probleem, maar ziet ook het positieve in: „Er is gelukkig wel sprake van een dalende lijn", zegt een woordvoerder van de korpsleiding. „Als je ziet waar we vandaan komen, hebben we flinke stappen gezet. We streven naar zo min mogelijk overtredingen."

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Politievakbond vindt werkdruk agenten veel te hoog
Sluiten