Rotterdam

Liever een verre vriend dan een slechte buur

Fica Djohani.

Foto van 'Metro'

13 JUN 2019

“7.00 uur is een heel normale tijd om op te staan.” Hij zei het echt, mijn buurman. Elke dag gilt zijn wekker om 7.00 uur, ook naar mij, een uur voordat ik op moet staan. Ik hoor hem boven mijn hoofd rondstampen. Er ligt geen tapijt op de houten vloer, zijn schoenen zijn van hard leer. Op de een of andere manier moet hij veel rondlopen voordat hij eindelijk weggaat om 7.40 uur en ik nog 20 minuten kan slapen. Toen ik hem op een ochtend om 7.42 uur vroeg of hij misschien zijn schoenen pas bij het weggaan aan wilde trekken, kreeg ik te horen dat ik maar om 7.00 uur wakker moest worden. Hij liep verder. Ik gooide de deur iets te hard dicht.

Schrijnende verhalen

Problemen tussen buren heb je in alle soorten en maten. Van kleine ergernissen over een kinderfietsje dat in de weg staat tot ernstige geluidsoverlast en serieuze pesterijen. Ruzie met de buren kan zo hoog oplopen dat je je niet meer op je gemak of zelfs onveilig voelt in je eigen huis.

Daar weten ze bij de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR) van de gemeente Rotterdam alles van. Die kun je bellen als je het niet meer weet of als praten met je buren geen optie is.

“We horen soms schrijnende verhalen, van mensen die niet meer kunnen slapen van ellende”, vertelt Fica Djohani, die de advieslijn opzette met haar bedrijf CoCon. Het werkt: de lijn is begin dit jaar geopend en in de eerste drie maanden kwamen er al 300 telefoontjes binnen. “Alleen al de mogelijkheid tot bellen kan enorm helpen. Veel instanties hebben gewoon geen tijd om je verhaal aan te horen. Bij ons kun je in elk geval je verhaal kwijt, wellicht in afwachting van een oplossing. In ongeveer twee derde van de gevallen kunnen we tips geven waarmee mensen weer verder kunnen. In de andere gevallen bieden we buurtbemiddeling aan of verwijzen we door naar het wijkteam, de politie of de wooncorporatie. Uiteraard alleen met toestemming van de beller.”

Advieslijn Woonoverlast

De AWR is een soort voorportaal. Deze buurtbemiddeling is kosteloos. Je kunt vrijblijvend bellen voor advies en praktische informatie, zonder wachttijd. De hulp is vooral gericht op wat mensen zelf nog kunnen doen. Denk aan een nieuwe manier om het gesprek te openen, een aardig briefje ophangen of iets anders om uit een vervelende sfeer te komen. De lijn is opgezet omdat er behoefte bleek aan een meer vrijblijvend traject dan buurtbemiddeling en waarvan je anoniem gebruik kunt maken.

Fica Djohani: “In 22 jaar buurtbemiddeling zien we regelmatig dat bewoners dit nog een te zware optie vinden. Of dat ze het doen omdat de verhuurder het als voorwaarde stelt. Want dat komt ook voor bij burenruzies. De AWR kan bellers stimuleren om alsnog van buurtbemiddeling gebruik te maken.” De AWR wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en wooncorporaties en je belt gewoon tegen lokaal tarief. Sinds de advieslijn draait, worden er meer burenruzies opgelost doordat mensen er zelf mee aan de slag gaan. Bij doorverwijzing naar buurtbemiddeling is het streven dat de zaak in een week opgepakt wordt. Op dit moment duurt dat langer omdat er een groot tekort aan vrijwilligers is.

Buurtbemiddeling

Hoe werkt buurtbemiddeling eigenlijk? Als je bent doorverwezen naar buurtbemiddeling – nadat je aantoonbaar je best hebt gedaan om met de ander te gaan praten – worden er twee vrijwilligers ingezet om bij het contact te helpen. “Degene die met de vraag komt, noemen we bewoner A”, aldus Djohani. “Daar hebben we eerst een gesprek mee: wat zijn de problemen, wat is voor hen een goede oplossing. Daarna zoeken we contact met de buur, bewoner B. Soms weet die niet eens dat A de situatie als negatief ervaart. Ook diens verhaal horen we aan. Soms heeft die ook klachten over bewoner A. Als A en B het eens zijn om een bemiddelingsgesprek aan te gaan, dat gebeurt in ongeveer een derde van de gevallen, dan wordt een gesprek op een neutrale locatie voorgesteld.”

Vaak blijkt die boze buurman best bereid om in gesprek te gaan. “Wat helpt, is dat de bemiddelaars vrijwilligers zijn. Dat voelt niet zo opgelegd.” Alle bemiddelaars volgen de basistraining Buurtbemiddeling. Velen van hen hebben ook al jarenlange ervaring. Ze komen altijd samen: twee weten meer dan een en zo heb je ook minder snel de schijn van partijdigheid. Het is ook veiliger, al vertelt Fica dat ze in de 22 jaar dat ze buurtbemiddeling organiseert, nog nooit een gevaarlijke situatie meemaakte. Fica: “Tijdens het gesprek zorgen we dat beide partijen hun verhaal kunnen doen, met alle emoties die daarbij horen. Als ze naar elkaar hebben geluisterd, is er doorgaans al meer begrip. Dan is het vervolgens de bedoeling dat ze samen tot een oplossing komen voor de toekomst. Ik wil niet te dramatisch doen, maar er gebeuren dingen die anders niet tot stand komen. De kracht van buurtbemiddeling is dat wij niks oplossen. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Doordat ze zelf bedenken wat ze samen aan het probleem kunnen doen, zijn de afspraken duurzamer. Bovendien is er dan een basis gelegd om ook bij problemen in de toekomst constructief met elkaar te kunnen praten.”

Groei

Het aantal mensen dat bemiddeling vraagt bij een burenruzie, groeit. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) rekent voor dat het aantal meldingen bij buurtbemiddelingsorganisaties in 2017 steeg van 13.000 naar 15.000. Djohani beaamt dit: “We zien vooral een stijging van complexe problemen, waarbij bijvoorbeeld iemand betrokken is die moeite heeft met zelfstandig wonen. Dat komt omdat de zorg anders is georganiseerd waardoor mensen langer thuis op zichzelf aangewezen zijn, waar vroeger een dagvoorziening was of een mogelijkheid tot opname in de hupverlening. We zien steeds vaker dat er een begeleider meekomt naar een gesprek. We kunnen niet altijd hulp bieden bij zulke zaken. Voor ons is een goede samenwerking met andere instanties, zoals de coördinator woonoverlast, woonconsulenten, zorgteams en wijkagenten, van groot belang. Korte lijnen helpen om snel naar elkaar door te verwijzen en waar nodig te overleggen.”

Keiharde muziek

Een bewoonster van Rotterdam Noord die graag anoniem wil blijven, kan het beamen. “In ons eerste koophuis bleken we boven iemand te wonen die enorm vaak harde muziek draaide, maar dan ook echt keihard. Bij de kennismaking konden we meteen vragen of het wat zachter kon. Dat is natuurlijk geen leuke binnenkomer. De sfeer was gelijk onprettig. Andere buren hadden ook de politie weleens gebeld. Er was ook veel geschreeuw. En als hij boos was, kwam er weleens een bloempot naar beneden. Om te voorkomen dat het escaleerde, heb ik met de politie overlegd. Die raadde buurtbemiddeling aan. De buurman wilde meewerken – dat vond ik wel bijzonder. Maar er kwam uiteindelijk niets uit. Hij ging weliswaar een koptelefoon dragen, maar het geschreeuw en gesmijt met dingen bleef een dagelijks probleem. Het was intussen ook echt een ding tussen ons geworden. Ik kreeg er ontzettend veel stress van. Ik was boos en voelde me helemaal niet prettig in mijn leuke jaren-30-huis. Uiteindelijk is een verziekte relatie met iemand die door het lint kan gaan, gewoon bedreigend. Na tweeënhalf jaar zijn we verhuisd. Vanwege de overlast.”

Fica herkent zulke situaties: “Soms zit er gewoon echt niets anders op.” Procedures om iemand te dwingen tot ander gedrag of zelfs uit zijn huis te laten zetten zijn – terecht – lange en zware trajecten. Daar heb je soms geen energie meer voor.

Korte lontjes

Volgens Djohani is de stijging van het aantal vragen om buurtbemiddeling niet alleen te verklaren uit complexere gevallen. Ook blijken mensen steeds minder bereid om dingen zelf aan te pakken. “Mensen gaan eerst naar de verhuurder. Ze vinden dat die verantwoordelijk is voor hun woongenot en het moet oplossen. Vaak hebben ze gewoon geen zin om zelf te gaan praten, al dan niet doordat ze zich laten weerhouden door allerlei aannames over de ander. Dat afschuiven van verantwoordelijkheid was in de jaren 90 aanleiding om met buurtbemiddeling te starten, toen er voor alles wel een loket bestond dat je verder kon helpen. Mensen moeten meer verantwoordelijk worden voor hun eigen situatie en meedenken hoe ze problemen samen kunnen oplossen. Daarom ben ik zelf ook behoorlijk lyrisch over buurtbemiddeling. En dan zijn er natuurlijk nog de korte lontjes: mensen accepteren minder van elkaar, samenleving en politiek polariseren en zoomen juist in op verschillen. We kijken veel te weinig naar onze overeenkomsten.”

Wat als het niet lukt?

Bij echt ernstige conflicten helpt buurtbemiddeling soms niet meer. Dan wordt het probleem een zaak van de overlastcoördinator van de gemeente of de politie. Als buurtbemiddeling en een waarschuwing niet werken, kan de gemeente een boete opleggen. Uiteindelijk kan op basis van de Wet aanpak woonoverlast de burgemeester worden ingeschakeld. Die geeft een specifieke gedragsaanwijzing aan de overlastgever, of het nu gaat om een huurder of de bezitter van een huis.

De mediator

Een tussenstap is de mediator, een geregistreerde bemiddelaar met een speciale opleiding. Dat is bindender dan buurtbemiddeling en bovendien niet kosteloos. De mediator wordt ingeschakeld door bijvoorbeeld de wooncorporatie of de gemeente als een zaak urgent is of te complex voor buurtbemiddeling.

Jefke van Kerkwijk is zo’n professionele mediator. Ze begint meteen een warm pleidooi voor buurtbemiddeling: “Buurtbemiddeling zou veel meer aandacht en waardering moeten krijgen bij wooncorporaties! Er is niet altijd even veel enthousiasme om het financieel te ondersteunen. Terwijl het als onafhankelijk orgaan fantastisch is. Het kost weinig en levert veel op: een veel beter leefklimaat met minder klachten.” Zelf is Van Kerkwijk jarenlang vrijwilliger geweest bij buurtbemiddeling. “In sommige gevallen kan het fijn zijn om een zwaarder middel in te zetten. Soms wordt een professional serieuzer genomen dan een vrijwilliger. Ik werk met ondertekende afspraken vooraf – in die zin is het zwaarder. Slaagt de mediation, dan kunnen mensen vrijwillig een contract opstellen, dat ze kunnen laten handhaven door bijvoorbeeld de huisbaas. Dat hóéft niet, ik vertel ook niet aan de huisbaas of de mediation geslaagd is of niet.”

Koekjes bakken

Het belangrijkste dat Van Kerkwijk doet, is mensen laten zien dat ze invloed op de situatie hebben. Ook bij haar is communicatie het sleutelwoord. “Mensen nemen vaak dingen aan omdat ze elkaar niet kennen. En wat je uitstraalt, krijg je terug. Ik help mensen naar elkaars verhaal te luisteren en ze te laten zien wat ze zelf kunnen bijdragen. Want mensen voelen zich vaak onmachtig. Ze kunnen elkaar niet meer bereiken. Als je dat kunt doorbreken, is er veel winst te behalen. Mensen die elkaar eerst haten en dan een heel leuk contact krijgen. Dat is geweldig voor de sociale cohesie.” Fica van Buurtbemiddeling geeft een mooi voorbeeld. “We hadden een klacht van een oudere vrouw die zich vreselijk stoorde aan de verwaarloosde tuin van de buren. In het bemiddelingsgesprek bleek dat ze haar man net had verloren. De tuin was hun lust en hun leven, maar alleen kon ze het niet meer. Omdat de buren niks aan hun tuin deden, kreeg zij extra onkruid in haar tuin. De buurman was oprecht verrast hoe dat haar kwetste en bood aan in haar tuin te helpen. Zij bakte dan weer koekjes voor haar buren. Als je het voor elkaar krijgt dat mensen echt naar elkaar luisteren, breng je mensen bij elkaar en kunnen er mooie dingen ontstaan. Daar kan ik een boek vol over schrijven.”

De ik-boodschap

En hoe zal ik het zelf eens aanpakken met mijn stampende buurman? “Belangrijk is dat je een ik-boodschap geeft”, zegt Jefke van Kerkwijk streng, nadat ze mijn verhaal heeft aangehoord. “Zeg niet: jij moet je schoenen uitdoen. Zeg: ik wil zo graag wat langer slapen, kunnen we daar iets op verzinnen? Misschien wil hij liever vloerbedekking nemen dan zijn schoenen uitdoen. Niemand zit te wachten op een opdracht. Nodig uit om mee te denken. Want het is niet zijn probleem dat jij tot 8.00 uur wilt slapen. Nog een tip: ga niet witheet van woede het gesprek aan! Wacht tot je afgekoeld bent, want anders ga je de ander zeker verwijten maken.”

Been gebroken, overlast weg

Hoewel ik het vaste voornemen had om bij de buurman aan te bellen met een ik-boodschap – er ging wat tijd overheen – liep het per ongeluk vanzelf goed af. Dat kwam omdat de buurman boven hém zijn been brak. Die kwam ’s nachts thuis van het uitgaan en hinkte nog een tijdje rond met zijn krukken op de houten vloer. Daardoor begreep mijn buurman opeens hoe het voor mij moest klinken als hij op schoenen rondliep. Op een dag vertelde hij terloops dat hij zijn schoenen pas op het laatst zou aantrekken, omdat hij had gehoord hoe het klonk met herrie boven je hoofd. Fijn. Maar toch ook wel jammer dat ik nu niet kon oefenen met mijn ik-boodschap en eventueel gezellig met buurtbemiddeling om de tafel.

Oproep AWR010: word buurtbemiddelaar

Anderen helpen om bij elkaar te komen als er ruzie is ontstaan, word jij daar enthousiast van? Ben je goed in luisteren en heb je enkele dagdelen per maand beschikbaar als vrijwilliger? Dan kun je buurtbemiddelaar worden bij AWR010. Je krijgt vooraf de basistraining Buurtbemiddeling met theorie en praktijkoefeningen om goed te leren bemiddelen. Bel 088 3 777 666.

Eerste en meer hulp bij burenruzie

  1. Als je ergens last van hebt, praat dan zo snel mogelijk met je buren. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt. Op problemenmetjeburen.nl vind je heel veel tips.
  2. Lukt praten niet of niet meer? Dan zijn er verschillende opties. Het slimst is eerst AWR010 te bellen: 088 3 777 666. Als het nodig is, verwijzen zij je door naar buurtbemiddeling of een andere instantie.
  3. Houdt de overlast aan? Woonoverlast kun je ook melden bij de huiseigenaar of wooncorporatie of de gemeente. De gemeente bereik je via de website rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.
  4. Voor zeer ernstige of bedreigende situaties bel je de politie: 0900-8844. Bij spoed: 112.

Maaskade gekleurd voor Rotterdam Pride

Maaskade gekleurd voor Rotterdam Pride

Foto: Ooms Makelaars

Foto van 'Metro'

27 SEP 2019

House of Colours is tot en met zondag 29 september het thema voor de Rotterdam Pride 2019 en staat symbool voor een kleurrijke en diverse stad. Dat is te zien...

Ooms Makelaars is al meer dan 90 jaar onderdeel van Rotterdam en ziet het dan ook als een belangrijke taak om maatschappelijke initiatieven in deze stad te ondersteunen.

Iedereen is welkom


Likeability of6

Op zoek naar De Nieuwspeper?

Foto van 'Metro'

15 APR 2019

Op zoek naar De Nieuwspeper? Hier vind je de laatste editie van de krant, met pittig en inspirerend nieuws voor en door Rotterdammers. Positief waar het kan, kritisch waar het moet. De Nieuwspeper helpt Rotterdammers door het beste uit hun stad te halen door het brengen van nieuws en achtergrondverhalen. Klik snel door!


like
user_5af32877d2d80c27b0516d4183b0065549bd2dc7_avataruser_338cfda49564b023f573ae21526b7587cfe2066a_avatar

Betaalbaar wonen in Rotterdam, het kan nog steeds

Betaalbaar wonen in Rotterdam, het kan nog steeds

Steeds meer jonge gezinnen en ouderen verlaten Rotterdam. Foto: Jaap van Rijn.

Foto van 'Metro'

20 AUG 2019

Nu Rotterdam hipper is dan ooit, is een radicaal andere aanpak nodig om het tekort aan betaalbare woningen voor middeninkomens tegen te gaan. Aldus de initiatiefnemers van het Rotterdams Woongenootschap. Zij willen bewoners warm maken voor een woongenootschap dat aantrekkelijke, betaalbare stadsappartementen bouwt, onderhoudt en verhuurt tegen kostprijs. Gegarandeerd succes, denken zij. Nu nog de politiek hiervan overtuigen.

Tekst: Ilja Post

Ze zijn gemiddeld tussen de 30 en 40 jaar, vaak zelfstandig ondernemer of werkzaam in de zorg en het onderwijs en op z’n best gezegend met twee keer een modaal inkomen. Oftewel: zomaar een paar bevriende singles en stellen van mij die de afgelopen twee jaar, meestal tevergeefs, op zoek gingen naar hun eerste koopwoning in Rotterdam. Hun liefde voor de stad zit diep. Ze zijn hier geboren. Of kwamen in de stad wonen toen Rotterdam vooral de negatieve lijstjes aanvoerde en zijn inmiddels toe aan een ruimere woning vanwege samenwoonplannen of gezinsuitbreiding. Maar de liefde voor Rotterdam voelt tijdens de zoektocht niet langer wederzijds.


Ellen ten Damme: Rauwheid van Rotterdam vind ik mooi

Ellen ten Damme: Rauwheid van Rotterdam vind ik mooi

Ellen ten Damme eerder in haar show Cirque Stiletto 2. / Robert Vos | ANP

Foto van 'Metro'

20 AUG 2019

Zangeres Ellen ten Damme liet op de Parade een voorproefje van haar grote show Casablanca zien. Op 1 september zal ze tijdens het Oude Haven Zomerfestival nog meer nieuwsgierigheid wekken naar haar optreden in het theater. Niet alleen voor een groot publiek op het Gelderseplein, maar ook intiem op het dak van het Witte Huis.

Tekst: Helmut de Hoog

Al jaren staat Ellen ten Damme (51) garant voor uitverkochte zalen. Met haar voorstelling Paris-Berlin trok ze twee jaar langs de theaters. Na een flinke periode try-outen gaat op 12 november haar nieuwe show in première, Casablanca. Met die show staat ze begin december op de planken van het oude Luxor Theater. Deze keer reist ze met haar achtkoppige band The Magpie Orchestra richting het exotische Casablanca. Maar of ze de reis daarnaartoe door de snikhete woestijn weet te voltooien, is nog de vraag.


'Ik ben supertrots op mijn naaktkat!'

'Ik ben supertrots op mijn naaktkat!'

Foto: Jaap van Rijn.

Foto van 'Metro'

19 AUG 2019

"Sinds een paar jaar heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld, met dieren, bloemen en planten. Realistisch met een magische touch, een beetje sprookjesachtig en dromerig, soms misschien een beetje duister. Ik teken graag rare dieren, de niet zo knuffelbare."

Tekst: Suzanne Stam.

Aldus Nina Valkhoff (36 jaar), een Rotterdamse street artist (muralist), kunstenaar en illustrator. Ze tekent al sinds haar kindertijd. Ooit begon ze aan de illustratieopleiding van de Willem de Kooning Academie. Toen ze gevraagd werd om in opdracht een muurschildering te maken, verruilde ze de academie voor haar eigen toko. Al snel volgden er meer opdrachten. Nina neemt De Nieuwspeper naar plekken die voor haar belangrijk zijn.


Rotterdam met finale epicentrum van de roeiwereld

Foto: Merijn Soeters

Foto van 'Metro'

15 JUL 2019

In 2016 werd Rotterdam overspoeld door duizenden professionele roeiers, de ‘elite rowers’. Komend weekend zijn ze weer terug voor een paar spetterende dagen vol roeiwedstrijden. Het sportevenement op de Willem-Alexanderbaan heet World Cup III en is de finale van dit roei-jaar. Dit evenement biedt Nederlandse roeifans een grote kans om de wereldtop te zien, die zich klaarmaakt voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Door: Matthijs Goes

Rotterdam is niet alleen groot in voetbal, hockey en tennis, ook bij het roeien telt de stad mee. Even buiten de gemeentegrenzen, bij de Rottemeren, ligt de Willem-Alexanderbaan, een ruim twee kilometer lange bak met water. Het is de modernste roeibaan ter wereld, met een instelbaar waterniveau, een aparte oproeibaan en een enorm botenhuis. Deze locatie is zo fraai dat de internationale roeibond bepaalde dat de Amsterdamse roeibaan niet goed genoeg meer is voor grote internationale toernooien in Nederland. Rotterdam neemt nu haar plaats in.


'Ik heb mijn opa gedwongen dit pak aan te doen'

The Ink Demon, Miss Reptiel, Taco Manga, Den Haag, Tilburg en Sprang-Capelle. / Ellen Mannens

Foto van 'Metro'

15 JUL 2019

Elk jaar komen AnimeConners samen in Nederland, dit jaar voor de tweede keer in Ahoy. Er kwamen zeker 8000 mensen op deze Anime-conventie af.

Door: Ellen Mannens

Twintig jaar geleden trok de eerste Nederlandse editie in de Rotterdamse Holiday Inn 208 bezoekers. Kortom, dit kostuumevenement is groot gegroeid. AnimeCon promoot de Japanse popcultuur en blijkt een magneet te zijn voor liefhebbers van anime, cosplay, games, manga en andere uitingen van deze hedendaagse Aziatische cultuur.


Rotterdam Unlimited is een groots straatfestival

23 tot en met 27 juli: Rotterdam Unlimited is groots

Rotterdam Unlimited is een groots straatfestival. Foto: Joni Israeli

Foto van 'Metro'

15 JUL 2019

Het is Europa’s grootste, meest uitbundige, gratis toegankelijke en veelkleurige straatfestival. Met van 23 tot en met 27 juli muzikale battles, parades, livemuziek, spoken word, dans en nog veel meer. De eclectische muziekscene, de beroemde creatieve kunstgemeenschap en de ruim 174 verschillende culturen zijn de geheime ingrediënten van de ongelooflijk levendige en spannende atmosfeer van Rotterdam, die een divers publiek ondergaat tijdens Rotterdam Unlimited.

Tekst: Helmut de Hoogh
Beeld: Joni Israeli

Vijf dagen lang is Rotterdam gehuld in tropische sferen. De veelheid aan culturen creëert de spannende en verrassende sfeer in de stad waar tijdens Rotterdam Unlimited tot wel 750.000 bezoekers uit binnen- en buitenland op afkomen. De stad barst uit zijn voegen door vele gratis toegankelijke concerten, dansdemo’s, parades, feesten en nog veel meer. Culturele diversiteit is daarbij het feestelijk middelpunt. Behalve voor nationale en wereldsterren staan de podia open voor het lokale talent. Door al de culturele vibes ontstaan er in Rotterdam te gekke nieuwe stijlen op het gebied van muziek, dans, rap, spoken word en streetart. Rotterdam Unlimited viert de diversiteit van de stad en brengt midden in het centrum de grootstedelijke, Rotterdamse kunst en cultuur van nu in beeld. De nieuwe generatie muziekfans komt aan bod met uitbundige live-elektronica, soca, hiphop, soul, r&b, drum & bass en jungle.


Hoek van Holland: uitzicht op een opknapbeurt

Hoek van Holland: uitzicht op een opknapbeurt

Foto van 'Metro'

15 JUL 2019

Hoek van Holland staat aan de vooravond van een serieuze opfrisser. Het duurde even. Zeg, pak ’m beet, 152 jaar na de stichting van het dorp in 1866. Destijds was het een werkkolonie voor mensen die de Nieuwe Waterweg naar zee groeven. Een volgend teken van leven: om wild kamperen tegen te gaan verrijst in 1923 in de Hoekse duinen de houten kampeerstad van Rotterdam. Deze ‘stad’ floreert nog steeds. 30 jaar later stoppen de Duitsers veel energie in de Hoek. Tijdens de oorlog slopen de oosterburen het dorp, de Oude Hoek, en bouwen bunkers. De betonresten van deze Atlantikwall kom je overal tegen. Na de oorlog lanceren ondernemers en bestuurders regelmatig plannen om van Hoek van Holland een volwassen badplaats te maken. Maar het komt niet echt van de grond. Al in 1998 bestaan er plannen om de metro door te trekken tot aan het strand, veel dure woningen te bouwen en het dorp van zijn frituurimago af te helpen. Eind 2018 kringelt er wederom witte rook uit de schoorsteen aan de Coolsingel omhoog. Zorgt Rotterdam nu echt dat Hoek van Holland een badplaats met allure wordt?

Een vierseizoenenbadplaats moet mogelijk zijn

Het idee: van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats maken dat meer kwaliteit gaat bieden en de natuurlijke uitstraling versterken. Zo’n badplaats trekt meer bezoekers die geld willen spenderen, zodat de Hoek beter profiteert van de vele mensen die het plaatsje bezoeken. Een wandeling maakt duidelijk dat de plannen behoorlijk ambitieus zijn. Een echte badplaats kent een langs het strand lopende boulevard met uitspanningen, hotels en casino’s. De Hoekse duinen laten zo’n promenade niet toe. Een pier, de Badweg en twee slagen leiden vanaf het dorp door de duinen naar het strand. Hoe maak je van een zwakte een sterkte?


'Livemuziek kan een stad letterlijk veranderen'

'Livemuziek kan een stad letterlijk veranderen'

Foto: Jaap van Rijn.

Foto van 'Metro'

15 JUL 2019

Aan de Erasmus Universiteit zijn honderden wetenschappers dagelijks bezig met nadenken. Ze onderzoeken de kleine en grote vraagstukken van het leven. Welke vragen zijn dat eigenlijk? En – wat hebben we daar als gewone mens aan? Ga er even rustig voor zitten en denk eens mee met de onderzoeker. Deze aflevering: mediawetenschapper Arno van der Hoeven, die de rol van media en cultuur onderzoekt.

TEKST: NATALIE HANSSEN

Waarom ben je wetenschapper geworden?
Ik denk graag na over maatschappelijke onderwerpen. Dat kan goed in onderzoek. Daarnaast breng je het als wetenschapper ook weer naar buiten door er les over te geven. En door met studenten erover te praten leer ik weer van hen over de maatschappij.


"Must See legt een virtuele werkelijkheid over de echte heen"

'Must See legt virtuele werkelijkheid over de echte'

Foto van 'Metro'

15 JUL 2019

De belofte van de Must See-app: mensen die lekker door Rotterdam struinen, verborgen schatten laten zien. Zo’n app lijkt nuttig, want niet alleen bezoekers, maar ook Rotterdammers kijken daar vaak overheen. Maak kennis met Maikel Coomans en Felicia Stal, die deze geraffineerde stadsgids groot gaan maken.

“Must See legt een virtuele werkelijkheid over de echte heen”

Maikel Coomans en Felicia Stal zijn bij De Hef, en met reden. De Hef kennen we allemaal. Maar met hun app Must See krijg je ook originele verhalen over dit stuk gelast staal te lezen. De app biedt beelden van vroeger en je hoort en ziet zelfs de allerlaatste trein over het spoor rijden. En met de zogeheten augmented reality wordt de spoortunnel zichtbaar.

Na het afnemen van dit interview heb ik de app gedownload en gekeken of deze de beloften inlost. Ergens in de Westzeedijk zit een atoombunker. Must See biedt van de bunker een video, korte informatieve teksten en aardig wat interieurbeelden. En voor wie de smaak van dit soort ondergrondse architectuur te pakken heeft, tipt de app ook de atoomkelders onder het Postkantoor aan de Coolsingel en in de Thurledestraat in de Spaanse Polder. Must See vertelt daarnaast dat de bunker van de Westzeedijk te bezoeken is tijdens de Open Monumentendag. Wie deze mogelijkheid miste, kan contact opnemen met de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, zo weet de app. De knop voor het maken van een afspraak staat erbij. Kortom, over Must See is niet alleen zichtbaar goed nagedacht. De app maakt ook de belofte over verborgen schatten in ieder geval bij dit item waar. Geinig is de reactie van ene Henk. “Ik wist helemaal niet dat je de bunker kon bekijken met de app. Kijk wel uit dat als je daar loopt naast de Kunsthal (waar de bunker dus ligt), je niet in de hondenpoep gaat staan als je bezig bent met de augmented reality. Groet, Henk.’ Fijne tip, Henk, bedankt.


Zomerevent Zadkine-opleidingen: chillen in een tuin

Zomerevent Zadkine Startcollege

Foto's Zadkine

In samenwerking met Zadkine

1 JUL 2019

Chill rondlopen in een tuin, non-alcoholische cocktail in de hand en ondertussen een opleiding vinden die bij je past. Dat is op dinsdag 2 juli de bedoeling tijden het zomerevenement van het Zadkine Startcollege: 'Start met succes!'

Verschillende locaties

Het event is dinsdag bedoeld voor iedereen die in september met een opleiding op mbo niveau 1 wil beginnen, maar de juiste opleiding nog niet gevonden heeft. Het gaat om Zadkine op drie locaties: Capelle aan den IJssel, Rotterdam-Zuid en Spijkenisse. Docenten en studenten van deze locaties zijn op het zomerevent aanwezig om te vertellen over 'hun' opleiding.


Met Erasmus denken aan de keukentafel

Met Erasmus denken aan de keukentafel

/ Jan de Bas

Foto van 'Metro'

26 JUN 2019

Je verwacht het misschien niet in de stad van niet lullen maar poetsen, maar Rotterdam bouwde door de eeuwen heen een aardige denkersreputatie op. Jan de Bas (55 jaar), dichter, docent, historicus en filosoof, onderwijst Rotterdammers op een laagdrempelige manier over filosofie. Met zijn Filosofiegroep Rotterdam organiseert Jan cursussen, historische wandelingen en schrijf- en dichtworkshops. Voor Metro licht hij vier plekken uit met een voor hem speciale betekenis.

Van: Suzanne Stam

Jan trapt meteen lekker filosofisch af: „Het probleem van de tijd waar je zelf in leeft, is dat je die nu moeilijk op waarde kunt schatten voor de latere geschiedenis. Maar wat wel kenmerkend is voor deze tijd, is dat iedereen wel erg met zichzelf bezig is. Het ver-ikken en het materialisme maken een grote bloei door. Daardoor kun je vijandigheid ervaren. Zo zie je groepen die alleen oog hebben voor hun eigen perspectief en de deur naar het denken dichtgooien. De Rotterdamse filosofen die ik aanhaal, maakten het niet zo persoonlijk. Ze waren groot voorstander van vrijheid, van denken en in godsdienst. Hun boodschap was eigenlijk: stel je open voor andere standpunten zonder je eigen standpunt te verlaten."


Floating Farm: 'Itzz a liddle bit kreezziiee'

Floating Farm: 'Itzz a liddle bit kreezziiee'

De koeien op de Rotterdamse Floating Farm / Jaap van Rijn

Foto van 'Metro'

26 JUN 2019

„But itzz a greet idea!" De zichtbaar geamuseerde Franse architect maakt met zijn mobieltje foto’s van de open-potstal van de Floating Farm die drijft in de Merwehaven vlakbij Schiedam. Hij vindt het een prima initiatief en ziet mogelijkheden om op deze manier in Parijs vlakbij de consument voedsel te produceren.

Van: Jaap van Rijn

Dat zal veel transport dus vervuiling schelen. En stadskinderen uit de buurt kunnen er wat van opsteken. Het is in ieder geval een maf gezicht om roodbonte koeien in een industriële omgeving met veel smaak geurend hooi van voetbalclub Feyenoord en Natuurmonumenten te zien vermalen tot niet-afgeroomde melk – lekker in de koffie – die de boer na verwerking in zijn zuivelfabriekje in flessen stopt en aan de man brengt in de drijfstalwinkel.


De onmetelijke wildernis van Tiengemeten

Rotterdam.

Foto van 'Metro'

13 JUN 2019

Wildernis, om de hoek van Rotterdam, zo kun je het eiland Tiengemeten omschrijven. Hier mag de natuur sinds 1997 haar eigen gang gaan. En die verovering op de mens is op de voormalige zandplaat in het Haringvliet goed zicht- en hoorbaar.

Eenmaal van boord gestapt valt alvast het vele vogelgekwetter op. Alsof je een volière binnenstapt. En dan te bedenken dat op deze bijzondere plek ooit een vliegveld was bedacht. Voorheen bedreven boeren hier akkerbouw, wat, al ver voordat de natuur de ruimte kreeg, een aflopende zaak was. De boeren werden uitgekocht, in 2007 werd een gat in de dijk gestoken en vervolgens mocht het 10 vierkante kilometer grote Tiengemeten verder uitgroeien tot de grootste natuurontwikkeling van Nederland. Maar niet alle menselijke sporen zijn uitgewist: een deel van het oude cultuurlandschap werd hersteld. En het buurtschap bij het haventje bestaat nog steeds. In de oude boerderijen en schuren vonden het bezoekerscentrum, het Rien Poortvliet Museum (veel kabouters!), het Landbouw Museum en Speelnatuur Tiengemeten een plek. Wie de dijk naast het buurtschap op loopt, krijgt direct een indruk van wat het eiland biedt: een onmetelijke vlakte met natte natuur waarin je ontmoetingen kunt verwachten met onder meer hooglanders, bevers (als het meezit), zeearenden, bijzondere eenden, kluten en lepelaars. Wil je dit allemaal meemaken, dan heb je een flinke struintocht voor de boeg. Voor wie dit net even iets te veel van het goede is, die huurt een fiets. Waar je ook voor kiest, je zult een overweldigende stilte ervaren. Op dit eiland kun je echt je hoofd leegmaken en helemaal uitgerust weer inschepen in het haventje.

Wat kun je van een dagje Tiengemeten met de Spido verwachten?


Feyenoorders nemen afscheid van Varkenoord

Feyenoorders nemen afscheid van Varkenoord

Sander de Kramer is ambassadeur van de club van Zuid en ondersteunt onder meer de Feyenoord Foundation: “Mensen hebben vaak maar een klein duwtje in de goede richting nodig. Maar dat duwtje moet wel worden gegeven. Feyenoord geeft die duwtjes.” Foto: Peter Tetteroo

Foto van 'Metrorotterdam.nl'

13 JUN 2019

Georginio Wijnaldum, Giovanni van Bronckhorst en Tonny Vilhena, zomaar wat topvoetballers die groot groeiden op Varkenoord, onder de slagschaduw van De Kuip. Talkshow Gelül verlaat voor deze gelegenheid zijn stek op Katendrecht om op het Varkenoordse veld met Feyenoorders afscheid te nemen van dit roemruchte trainingscomplex. Emile Roemer en Sander de Kramer zetten de laatste punt achter Varkenoord, met gasten als Gerda Lems: “Bij Pauw zap je weleens weg bij een rotonderwerp. Dat is hier niet nodig, want alles gaat over ons favoriete onderwerp: Feyenoord.”

Tekst: Ellen Mannens
Beeld: Peter Tetteroo

Gelül


Massaal protest voor behoud Landtong Rozenburg

Foto van 'Ilja Post'

17 MEI 2019

Inwoners van Rozenburg zijn boos. Een gepland distributiecentrum op de Landtong dreigt dit toch al grotendeels door industrie ingekapselde stukje Rotterdam te beroven van haar laatste restje natuurbeleving. Zaterdag trekken ze massaal ten strijde tegen de, in hun ogen, onzalige plannen. Want: Leve de Landtong!

Waarom wij weer?


Vier Opbouwdag in en op de Laurenskerk

Foto van ''

16 MEI 2019

De Laurenskerk viert op zaterdag 18 mei Opbouwdag, dé feestelijke viering van de wederopbouw.

Legostenen


Open dag bij Vogelklas Karel Schot

Foto van ''

16 MEI 2019

Eens een kijkje nemen bij Vogelklas Karel Schot? Op zondag 19 mei opent het opvangcentrum voor wilde vogels voor één keer zijn deuren voor het publiek en er valt weer veel te zien en te beleven.

Vogels en vleermuizen