Nut en noodzaak HPV-vaccin: feit of fictie?

Het HPV-vaccin werd in 2009 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, terwijl onduidelijk was of het vaccin wel werkzaam was tegen baarmoederhalskanker, er geen onderzoek was gedaan bij de beoogde doelgroep (meisjes van 12 jaar) en de bijwerkingen op lange termijn onbekend zijn. Er kwam daarom ook veel kritiek uit professionele hoek (Nederlands Kankerinstituut, Erasmus Medisch Centrum).
Toenmalig minister Ab Klink liet zich over het HPV-vaccin adviseren door een commissie van de Gezondheidsraad. Vijf van de acht leden van die commissie hebben banden met GlaxoSmithKline, producent van het in Nederland gebruikte HPV-vaccin Cervarix. Hoe objectief ben je dan nog als commissie? In datzelfde jaar was er het Mexicaanse griep-schandaal, waarbij een gigantische belangenverstrengeling aan het licht kwam tussen overheid en farmaceutische industrie. Het ging om geheime contracten en miljardenwinsten. De aangekondigde pandemie bleef uit.
Het lijkt erop dat er met het HPV-vaccin hetzelfde aan de hand is: gigantische winsten voor de farmaceutische industrie zonder dat de noodzakelijkheid van het vaccin is aangetoond. Sterker nog: al sinds 2003 weet de Amerikaanse FDA dat HPV geen kanker veroorzaakt en dat een HPV-besmetting meestal gewoon vanzelf overgaat. Op hun website staat letterlijk: “Infections caused bij HPV actually pose no danger in healthy women and are usually short lived.”.
Toch blijven RIVM en Gezondheidsraad volhouden dat het HPV-vaccin nodig is op grond van informatie van de industrie zelf. Zowel voorlichtingsfolder als website van het RIVM lijken meer op een reclame- dan op een voorlichtingscampagne. Dit klemt temeer, omdat er steeds meer meldingen zijn van ernstige bijwerkingen tot aan overlijdens toe! In Japan en op de Filipijnen wordt het HPV-vaccin ontraden, in andere landen lopen processen tegen de farmaceuten. In Amerika is Gardasil verantwoordelijk gesteld voor de dood van een 21-jarige vrouw. Recent Mexicaans onderzoek toont aan dat er bij 1 op de 140 vaccinaties ernstige schade optreedt.
Dr. Bernard Dalbergue, voormalig arts bij Merck zegt: “Gardasil wordt het grootste medische schandaal aller tijden omdat het bewijsmateriaal zal toenemen dat laat zien dat dit vaccin absoluut geen effect heeft op baarmoederhalskanker en dat alle nadelige effecten die levens ruïneren en zelfs doden, geen ander doel hebben dan winst te genereren voor de fabrikanten.”.
Het HPV-vaccin ruïneert levens. Baat het niet, dan schaadt het niet gaat hier echt niet op!