De strijd in onze samenleving

Armen Tüken 1 mei 2018

De afgelopen jaren observeer ik veel strijd in onze samenleving. Het contrast tussen politiek rechts(VVD/PVV) en politiek links(GroenLinks/SP/D66) is steeds meer zichtbaar.

Ik ben persoonlijk een midden persoon. Ik geloof dat te links gelijk staat aan te naïef en te rechts gelijk staat aan te hard. Wat we zien is dat er steeds meer, voornamelijk op social-media, een strijd gaande is tussen hoe mensen denken over onderwerpen. Onderwerpen als het asielbeleid, het inkomen, belastingen, het verschil tussen uitkering-trekkers en werkenden etc. De strijd wordt online hard gevoerd, voornamelijk op de pagina’s van kranten zelf. De strijd om de meeste likes, zodat je het gevoel hebt dat je ‘gelijk’ hebt. Dat is hoe me tegenwoordig onderwerpen behandelt.

Vaak als ik mijn mening uit over een politiek onderwerp en hoe het is in onze samenleving, beledig ik of een links persoon of een rechts persoon. Je kunt tegenwoordig niets anders dan een ander beledigen. Het is alsof men smachtend staat te wachten, tot iemand een fout maakt waar men volledig op kan hameren. Dat is hoe men tegenwoordig anderen behandelt.

Ook het contrast tussen autochtoon en allochtoon is helaas de topic van de dag, iedere dag. Je kunt online niet scrollen en je ziet alweer een post dat gefocust is op de verschillen tussen iemand met een kleur en iemand zonder een kleur. Helaas spelen zowel autochtonen als allochtonen een grote rol in het benadrukken van de verschillen.

Al met al is men erg bezig hun mening te uiten, in de hoop dat de ander het met ze eens is. Een links persoon, zal niet ineens door een paar argumenten van een rechts persoon, rechts zijn en vice-versa. Het is juist de bedoeling om samen tot het midden te komen, wat meer realistisch en haalbaar is. Als we namelijk doorgaan zoals we dat nu doen, zal de strijd tussen beide kampen of groepen alleen maar meer vergroot worden. Er zal meer frustratie ontstaan in beide groepen, wat uiteindelijk een groter gat zal creëren tussen (de meningen van) mensen in de samenleving. Helaas is dit niet alleen in Nederland het geval, maar we zien dezelfde strijd in heel Europa en de VS.

Ik hoop dat op een dag, men realiseert dat het niet gaat om het overtuigen van een anders van jouw mening, maar dat het gaat om het overtuigen van een ander om samen tot een mening te komen!