Is religie in strijd met de filosofie v h leven

P.B.Panday 19 jan 2017

In de evolutie leer is er slechts een natuur waarin alles ontstaat en vergaat. De aarde bestaat uit allerlei elementen en is bevolkt door allerlei soorten van wezens, waaronder de mens. De planten en dieren maken hier het grootste deel van uit.
Het is nooit bij de mens opgekomen dat een plant, dier of zelfs bacteriën en virussen “verkeerd” handelen. Wij accepteren voor de volle honderd procent dat zij doen waar zij voor zijn “geschapen”. Wij beoordelen en veroordelen die wezens niet op hun “functioneren”.

Niemand staat erbij stil van wat de “ziel” is van een plant of een dier. Wat er gebeurt als een plant of dier dood gaat. Hoe er nieuwe planten en dieren ontstaan of geboren worden. Welke rituelen ervoor nodig zijn of welke astrologische effecten op het leven ervan zouden kunnen zijn. Niets van dat.

Maar … ineens zou dat bij de mens anders zijn. Wij zouden niet te vergelijken zijn met een plant of dier. Wij zijn een verheven wezen met een ziel en intelligentie, niet ontstaan uit de natuur, maar (letterlijk) geschapen door een “Godheid”. En … alles zou verder ten behoeve van ons, de mens, zijn geschapen. De mens had een paradijs, maar wist het niet te waarderen. Belandde daardoor in deze ellende. Maar er is hoop. Als wij maar onze zielen zuiveren komt alles weer goed, bla bla bla…

Religiën beloven ons van alles en wat, maar hebben intussen ons verdeeld, niet verbonden. Kan het dan nog goed komen? Neen, niet zolang wij “zondebokken” zoeken en niet erkennen dat wij er zelf debet aan zijn. Door ons te laten verleiden tot irrationele verlangens. Door voor het placebo effect te kiezen boven de realiteit.

Het wordt dan ook tijd ons verstand nog meer te laten prevaleren boven onze emotie. Emotioneel handelen is inherent aan het mens-zijn, doch bij het nemen van beslissingen van bijzondere aard is emotie een slechte raadgever. Het kiezen van een religie gebeurt vaak om emotionele redenen. Als het met de ratio zou gebeuren, dan zouden wij ons afvragen waarom wij uit naam van de religie niet schromen om mensonwaardige dingen te doen, terwijl wij accepteren dat de religie er is om ons te dienen en niet andersom.

Willen wij met ons allen massaal gaan voor een “betere” wereld, dan moet er ook en masse een kentering en omslag komen in ons manier van denken en doen.