Open brief aan de minister van volksgezondheid

Baarn, 8 november 2016

Beste Mevrouw Schippers,

Als ouder van 3 kinderen vind ik het de hoogste tijd om van mij te laten horen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van veel voetballende Nederlandse kinderen. Sinds de uitzending van Zembla over kunstgras met rubberkorrels, die van oude autobanden zijn gemaakt (die mogelijk kankerverwekkend zijn) maak ik mij druk over de eventuele gezondheidsrisico’s die mijn jongste zoon van zeven lopen en zijn teamgenootjes.

Het onderzoek van de industrie naar deze rubberkorrels blijkt tot grote schrik onvoldoende representatief te zijn. Nieuw onderzoek duurt nog tot eind van dit jaar. De KNVB heeft ondertussen haar kunstgrasvelden laten uitrusten met duurdere korrels van kurk en mijn voetbalclub Ajax laat zijn jeugdspelers ook niet meer op deze velden spelen.

Ik woon zelf in Baarn en mijn zoontje speelt bij TOV. Als ik om mij heen kijk lijkt erop dat het merendeel van de ouders vertrouwt op de verantwoordelijkheid (en wijsheid?) van dit clubbestuur dat zij een weloverwogen besluit hebben genomen over “gewoon” doorspelen op kunstgras. De meeste clubbesturen in Nederland denken mogelijk aan de desastreuze gevolgen m.b.t. financiën, imago en ledenverlies. Het gemeentebestuur van Baarn volgt mogelijk de visie van de landelijke politiek in Den Haag en geeft geen standpunt of voetbalclubs tijdelijk moeten stoppen met het spelen op kunstgras met rubberkorrels tot het onderzoek is afgerond.

Tot dat er ECHTE onderzoeksresultaten beschikbaar zijn speel ik niet met de gezondheid van mijn jongste zoon en zal hij TOT ZIJN GROTE VERDRIET niet meer op kunstgras mogen voetballen. Het gezegde “ voorkomen is beter dan genezen” lijkt ook in deze situatie beter op zijn plaats dan “als het kalf verdronken is dempt men de put.”

Aan u de vraag als minister van Volksgezondheid of u uw kinderen komende zaterdagen wel zou laten spelen op kunstgras en waarom er PER DIRECT geen preventieve maatregelen vanuit de landelijke politiek worden genomen?

Met zorgelijke vader groet,

Klaas de Vries
(een meestal onbezorgde vader)