Leeuwarder Courant
Leeuwarder Courant Binnenland 2 aug 2022
Leestijd: 2 minuten

5 vragen (en antwoorden) over het vernieuwde betaalde ouderschapsverlof

Ouders kunnen vanaf vandaag met betaald ouderschapsverlof. In het eerste jaar kunnen zij negen weken verlof opnemen waarbij 70 procent van het salaris wordt doorbetaald. Sommige werkgevers zullen dat aanvullen tot 100 procent.

Het nieuwe verlof komt bovenop de bestaande verlofregelingen, zoals het partnerverlof en kraamverlof. FNV-bestuurder Bas van Weegberg is blij met de nieuwe regeling. Volgens hem zorgt die voor „meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen”, maar ook voor „een betere balans tussen werk en privé”.

Maar hoe werkt dat vernieuwde ouderschapsverlof precies? We leggen het je uit in vijf vragen (en antwoorden).

Vernieuwd ouderschapsverlof

1. Wie kunnen er gebruikmaken van het betaald ouderschapsverlof?

Werknemers met een eigen (adoptie)kind of een inwonend stief- of pleegkind dat jonger is dan 1 jaar. Als beide ouders werken, kunnen ze er allebei gebruik van maken. De negen weken betaald ouderschapsverlof moeten in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen en komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner.

2. Hoe hoog is de uitkering en wie betaalt dat?

Het gaat om een uitkering ter hoogte van 70 procent van het dagloon die de werkgever moet aanvragen bij het UWV. De uitbetaling geschiedt pas na afloop van het verlof. Werknemers kunnen hun baas wel om een voorschot vragen, maar die hoeft daar niet mee in te stemmen. Jurist Jan Mathies van werkgeversorganisatie AWVN waarschuwt dat werkgevers die 70 procent van het salaris als voorschot betalen, zich bekocht kunnen voelen als ze de uitkering van het UWV ontvangen. „Het UWV gaat uit van het dagloon en dat is bijna altijd lager dat het huidige brutoloon.”

3. Geldt het ook bij werk in parttime en wisseldienst?

De omvang van het verlof is afhankelijk van het aantal uren dat een werknemer werkt. Als een werknemer bijvoorbeeld 32 uur werkt heeft hij recht op 9 keer 32 uur. Bij een wisselende arbeidsduur gaat het om een gemiddelde over een langere periode. Het verlof geldt per kind. Bij een meerling is er recht op betaald ouderschapsverlof voor ieder kind.

4. Moet het achter elkaar worden opgenomen?

Nee, het staat de werknemer vrij om de verlofuren te spreiden. In een schriftelijk verzoek, uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum, moeten periode, aantal uren en de spreiding over de week aangegeven worden.

5. Mag een werkgever de aanvraag weigeren?

Als een werkgever in de problemen komt door de opname van een verlof, kan hij de gewenste wijze van opname weigeren. Hij moet dit dan schriftelijk motiveren. Bovendien moet hij de werknemer wel in staat stellen het verlof op te nemen. Als het gaat om betaald ouderschapsverlof moet dit dus voor de eerste verjaardag van het kind.

Maarten van Rossem gaat even los op Martien Meiland en PVV: ‘Je moet er maar voor uit durven komen’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.