Judith Tielemans
Judith Tielemans Binnenland 7 feb 2022
Leestijd: 2 minuten

Universiteiten zitten niet te wachten op meer buitenlandse studenten, willen ‘extra instrumenten’

Universiteiten vragen „extra instrumenten” om het aantal buitenlandse studenten binnen de perken te houden. Hoewel ze internationaal talent „essentieel” noemen, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van Universiteiten van Nederland (UNL) dat de groei van het aantal aanmeldingen bij sommige opleidingen te groot is „om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en de werkdruk beheersbaar te maken”.

Uit de vandaag verschenen cijfers blijkt dat het totale aantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen tot een nieuw record is gestegen. Aan de universiteiten staan nu 340.346 studenten ingeschreven, 4 procent meer dan vorig jaar. Op hogescholen groeide het aantal ingeschreven studenten enigszins, 0,4 procent tot 492.518. De instroom van nieuwe studenten is wel lager dan in collegejaar 2020-2021, toen mede door de coronacrisis uitzonderlijk veel mensen begonnen aan een studie.

Buitenlandse studenten

UNL ziet er niet alleen voordelen in dat de opleidingen zo in trek zijn. „De rijksbijdrage per student daalt al decennia en de werkdruk onder medewerkers blijft stijgen”, klinkt het. Het aantal buitenlandse studenten nam toe tot bijna 80.000, ruim 14 procent meer dan een jaar eerder.

De universiteiten zouden graag de mogelijkheid krijgen om voor bepaalde opleidingen een specifiek numerus fixus in te voeren voor het Engelstalige traject. Of om per opleiding een maximum in te voeren voor het aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Daarbinnen vallen alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Ook een ‘noodfixus’, een soort noodrem voor als het aantal aanmeldingen te snel stijgt, zou volgens UNL handig zijn.

Grote instroom

De hogescholen zien vooral dat de instroom terug is op het oude niveau, van voor de coronacrisis. „Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt”, aldus voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. Zo meldden dit collegejaar 17 procent minder havisten zich aan voor een bacheloropleiding dan een collegejaar eerder, toen de hogescholen werden overspoeld met nieuwe aanmeldingen.

Bij opleidingen verpleegkunde was de terugval veel minder. Die trokken slechts 1,3 procent minder nieuwe studenten. Dat is positief voor de sector, die al jaren kampt met personeelstekorten en zware jaren achter de rug heeft door corona.

De hogescholen vrezen wel dat een deel van de scholieren de studie zal uitstellen om straks maximaal te profiteren van een heringevoerde basisbeurs. Limmen raadt dat af. „De samenleving zit te springen om goed opgeleide mensen. In alle sectoren zien we grote krapte op de arbeidsmarkt, zeker ook in de zorg, het onderwijs en de techniek.”

Opvallend: studenten nog best tevreden over (thuis) studeren in coronajaar

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.