Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland 14 apr 2021
Leestijd: 2 minuten

Centrale Eindtoets komt eraan, maar leerlingen presteren slecht door crisis

De Centrale Eindtoets begint volgende week voor bijna de helft van de achtstegroepers. Dat is een van de vijf toegestane eindtoetsen op de basisschool. Taal en rekenen staan hierin centraal. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ertoe geleid dat basisschoolleerlingen minder goed presteren op het gebied van taalvaardigheid en rekenen.

Ruim 2.800 van de meer dan 6.000 Nederlandse basisscholen kozen voor de Centrale Eindtoets als toetsvorm. Dat maakt het College voor Toetsen en Examens bekend. Het gaat om meer dan 83.000 kinderen in groep 8.

Verplichte eindtoets

Achtstegroepers moeten verplicht een eindtoets maken, waarin taal en rekenen centraal staan. Scholen kunnen kiezen uit vijf vormen die allen zijn toegelaten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De eindtoets leidt tot een toetsadvies. Dat is niet bindend, maar als dit advies hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet het schooladvies worden heroverwogen. De Centrale Eindtoets is gemaakt door het College voor Toetsen en Examens, samen met Stichting Cito en DUO.

Vorig jaar gingen de eindtoetsen vanwege de coronamaatregelen niet door. Daardoor kregen kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten gemiddeld lagere middelbare schooladviezen dan de lichting van het jaar ervoor, concludeerde het CBS gisteren. Er was immers geen toetsadvies dat het schooladvies naar boven kon bijstellen. In het schooljaar 2018-2019 kreeg bijna een kwart van alle kinderen een hoger schooladvies dankzij hun resultaat op de eindtoets.

Digitaal of op papier?

Scholen kunnen bepalen of leerlingen de toets digitaal maken of op papier. De digitale versie is adaptief: dat betekent dat de toets zich tijdens de afname aanpast aan het niveau van de leerling. Welke opgaven een leerling krijgt voorgeschoteld, is dus afhankelijk van de antwoorden. Deze variant wordt gemaakt door ruim 21.000 leerlingen.

Slechtere prestaties

Hoe goed de eindtoetsen worden gemaakt, wordt nog even spannend. Vandaag bleek namelijk ook dat basisschoolleerlingen vorig jaar minder goed presteerden op het gebied van taalvaardigheid en rekenen. „De coronacrisis heeft geleid tot vertraging in de ontwikkeling van veel leerlingen”, schrijft de Inspectie voor het Onderwijs in het rapport de Staat van het Onderwijs.

Ruim een kwart van de scholieren op basisscholen kan volgens de inspectie niet schrijven op het minimaal vereiste basisniveau. Ook met rekenen is het slecht gesteld. „Jaarlijks halen ongeveer 50.000 groep 8-leerlingen niet het streefniveau dat ze wel zouden moeten halen. Basisschoolleerlingen hebben minder progressie geboekt dan de jaren ervoor. Dit geldt voor zowel rekenen/wiskunde, spelling als voor begrijpend lezen”, stelt de onderwijsinspectie.

De instantie wijst erop dat al voor 2020 een te grote groep leerlingen onvoldoende taalvaardigheid, rekenvaardigheid en ook maatschappelijke competenties beheerste. „Deze leerlingen lopen daarmee het risico om uiteindelijk laaggeletterd of -gecijferd het onderwijs te verlaten.”

Bijna kwart Britse coronadoden overleed niet direct aan het virus

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.