Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 3 apr 2019 / 12:14 uur

Meer meldingen over seksueel misbruik op scholen

Het afgelopen schooljaar werd er 134 keer melding gemaakt van seksueel misbruik in en rond het onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. De meldingen kwamen binnen via speciale vertrouwensinspecteurs. Het jaar daarvoor kwamen er 106 meldingen binnen.

Scholen zijn verplicht dit soort voorvallen te melden. Hoeveel van de 134 meldingen over seksueel misbruik door justitie zijn opgepakt, kan de inspectie niet zeggen.

In de achttien jaar dat de inspectie dergelijk aantallen publiceert, was het aantal twee keer hoger dan nu, namelijk in 2003 en 2005. In 2005 was het aantal meldingen van seksueel misbruik met 164 meldingen het hoogst.

Personeel

Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen was in bijna de helft van de gevallen een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel, de beschuldigde.

Ook het aantal meldingen over discriminatie steeg in het afgelopen schooljaar, van 28 naar 57. Vooral het aantal meldingen over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond ging omhoog: van 25 naar 42. Het aantal meldingen van psychisch geweld zoals pesten daalde van 1044 in het schooljaar 2016/2017 naar 898 in het afgelopen schooljaar.

Complexiteit neemt toe

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er in totaal 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen, 6 procent minder ten opzichte van het jaar ervoor. De vertrouwensinspecteurs zien wel dat de ‘complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt’.

Reageer op artikel:
Meer meldingen over seksueel misbruik op scholen
Sluiten