Metro
Metro Nieuws 3 apr 2019 / 12:20 uur

Liveblog: debat over fouten rond Michael P.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de rapporten in de zaak Anne Faber. De afgelopen week bleek uit verschillende rapporten dat er een opeenstapeling aan fouten is gemaakt waardoor Michael P. te veel vrijheid had. Zo kon hij informatie over zijn zeden verleden achterhouden. Daarom wist men niet dat P. eerder was veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. Het was tijdens een verlof dat P. Anne Faber zou hebben vermoord.

In het kort:

  • De afgelopen week bleek uit rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er veel fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber.
  • Het debat is aangevraagd door Attje Kuiken van de PvdA. Zij noemt het falen van de betrokken instanties en het ministerie onthutsend. „Voor mij betekent dat het nu echt klaar is met de excuses van de minister. Er moeten nu echt verbeteringen volgen”, aldus Kuiken.
  • Uit het debat moet duidelijk worden of minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming de gemaakte fouten in de toekomst kan voorkomen.
  • Ook de ouders van Anne Faber zijn aanwezig bij het debat.

Na een volgens minister Dekker „zwaar en beladen" debat, wordt dit liveblog gesloten.

Update 18.45 uur

Alleen DENK en PVV hebben voor de motie van wantrouwen gestemd, daarmee wordt hij verworpen.

Update 18.18 uur

Dekker reageert op de moties en de vragen die gesteld zijn. Het lijkt hem verstandig om voor de zomerreces terug te komen op de zaak, om te kijken of alles goed wordt opgepakt en of er voldoende urgentie is.

Update 18.02 uur

GroenLinks vindt het belangrijk dat het debat gevoerd is en hoopt dat Dekker ook echt de stappen gaat zetten die hij nu heeft gezegd te willen zetten. De partij is kritisch naar Dekker toe en wil een brief met daarin de maatregelingen die de Kamer dit jaar kan verwachten. De minister staat voor de partij onder toezicht.

Update 18.00 uur

D66 is kritisch naar Dekker en zal hem ook in de gaten gaan houden de komende tijd. De partij vindt dat het aan de minister is om te zorgen dat het systeem verbetert.

Update 17.57 uur

DENK vraagt of er genoeg verantwoordelijkheid is genomen. De partij herhaalt dat de overheid ernstig tekort is geschoten en ondersteunt de PVV in het opzeggen van het vertrouwen.

Update 17.55 uur

CDA benadrukt dat het een beladen debat is, maar houdt het vertrouwen in de minister.

Update 17.52 uur

50Plus is kritisch over minister Dekker, maar dienst geen motie van wantrouwen in.

Update 17.50 uur

De PVV ziet een rechtstreeks verband tussen de moord op Anne Faber en het beleid van Dekker. De partij vindt dat de minister veel te weinig gedaan heeft en zegt het vertrouwen in hem op.

Update 17.46 uur

De VVD vraagt Dekker om nauw betrokken te blijven bij het kosten onderzoek dat momenteel loopt.

Update 17.43 uur

De SGP vindt de uitleg van Dekker helder en vertrouwen wekkend. Wel de partij dit jaar nog horen over hoe de maatregelingen van Dekker uitpakken.

Update 17.41 uur

De SP grijpt terug op de woorden van Dekker en zegt hem scherp te zullen houden. Ook deze partij wil een vervolg op dit debat. Wel zegt de SP weinig vertrouwen te hebben in de kliniek en vraagt of het toezicht op dit soort klinieken aanscherpt moet worden.

Update 17.38 uur

PvdA geeft aan vertrouwen te hebben in Dekker. De partij wil echter wel resultaten zien en stelt voor over een halfjaar weer samen te komen om te kijken waar „we staan".

Update 16.44 uur

Dekker herhaalt dat er fouten zijn gemaakt in de zaak Michael P.. „In het gevangeniswezen en de klinieken wordt gewerkt met gevaarlijke mensen, dat schept risico’s. De weging van die risico’s moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. In deze casus is daarin gefaald. Daar ben ik van geschrokken."

Update 15.16 uur

Dekker benadrukt dat hij politiek eindverantwoordelijke is. „En ik voel die verantwoordelijkheid in elke vezel."

Update 14.57 uur

Markuszower: „Als u de verantwoordelijke mensen niet ontslaat en de cultuur niet verandert, moet ik u toch waarschuwen want dan zult u niets oplossen. Dan staan we hier straks weer en is er weer een onschuldige vermoord of verkracht."

Update 14.55 uur

Markuszower (PVV): „Als de minister niet uit zichzelf aftreedt, dan moet hij toch mensen ontslaan? Waarom is de gevangenisdirecteur niet ontslagen?" Dekker: „U moet mij aanspreken, ik ga in debatten niet op personele consequenties in. Ik ben de verantwoordelijke." Markuszower vraagt zich daarop af hoe hij dan moet kunnen beoordelen of de minister kan aanblijven. Volgens Markuszower zitten er fouten in de cultuur van het systeem.

Update 14.53 uur

Dekker:„Deze zaak laat pijnlijk zien dat er te weinig checks zijn in het geval van menselijke fouten die worden gemaakt."

Update 14.45 uur

Minister Dekker stelt voor om de Tweede Kamer periodiek te informeren over de uitkomsten van de al genomen maatregelen. De structurele fouten zouden zo boven water komen.

Update 14.34 uur

Attje Kuiken van de PvdA vraagt minister Dekker toe te geven dat er structurele fouten in het systeem zitten. Dekker is het met haar eens, maar benadrukt dat er goed gekeken moet worden naar wat er van geleerd kan worden. „Ik voer liever de discussie met u vóór dat er meer nare dingen gebeuren. Kuiken: „Dat ben ik met u eens, maar er moet echt gekeken worden naar de fouten. Een inspectierapport heeft geen zin als niet alle feiten boven tafel komen. Dit is het moment, de onderste steen moet boven."

Update 14.30 uur

Volgens Dekker geven de rapporten geen antwoord op de vraag of Anne Faber nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt. „Het zijn zware vragen, maar naar de antwoorden kunnen we slechts gissen."

Update 14.25 uur

Dekker: „Laten de fouten een harde les zijn. We moeten er nu voor zorgen dat iedereen veilig is, waar je ook bent." Hij geeft aan zich volledig verantwoordelijk te voelen.

Update 14.21 uur

Minister Dekker begint met het beantwoorden van alle vragen. Ook zegt hij excuses gemaakt te hebben aan de nabestaanden van Anne Faber.

Update 14.19 uur

Voorzitter Arib heropent het debat.

Update 13.05 uur

De eerste termijn van het debat is afgelopen. Om 13.45 gaat het debat weer verder.

Update 12.54 uur

Van Nispen vindt dat het debat een onwaardige wending heeft genomen en verzoekt Hiddema om verder in te gaan op de inhoud. Ook van Toorenburg geeft aan graag bij de feiten te blijven.

Update 12.48 uur

„Ik noem de gruwelijkheden om aan te duiden over wat voor een psychopaat het hier gaat", aldus Hiddema, die zijn toon weigert te veranderen. De moeder van Anne Faber zou de zaal verlaten hebben.

Update 12.44 uur

Hiddema wordt onderbroken tijdens zijn gedetailleerde opsomming van de daden van P. Het is volgens zijn collega’s al pijnlijk genoeg. Ze vragen hem de details achterwegen te laten. „We zitten hier niet in de rechtszaal", zegt Van Wijngaarden (VVD).

Update 12.42 uur

Theo Hiddema (Fvd) komt aan het woord. „Het gaat hier niet over een systeemfout, maar over een menselijk tekort dat hier opspeelt."

Update 12.40 uur

Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD) stelt dat de samenleving beter beschermd moet worden. Wel vindt ze dat de privacyoverwegingen meegenomen moeten worden.

Update 12.30 uur

Nico Drost van de ChristenUnie wil van minister Dekker weten hoe het kan dat privacyoverwegingen zwaarder wogen dan de veiligheid. „De moord op Anne Faber had misschien voorkomen kunnen worden."

Update 12.20 uur

Buitenweg legt uit dat onbegeleid verlof aan het einde van de straf wordt toegekend. Volgens Markuszower is dat ‘gewoon niet waar’. „Het wordt direct gegeven. Soms zelfs zonder de protocollen te volgen. Laten we nu pleiten voor het voorlopig stoppen van onbegeleide verloven."

Update 12.13 uur

Buitenweg (GroenLinks) geeft toe zelf ook emotioneel te worden van het zware debat. Ook wordt er volgens haar niet alleen te makkelijk verlof gegeven, maar zit er ook een ‘gat’ in het toezicht tijdens een eventueel onbegeleid verlof. Wordt er wel goed genoeg gekeken naar de veiligheid van de samenleving?" Markuszower vraagt zich daarop af hoe dat dan werkt, toezicht op onbegeleid verlof. „Het is toch niet voor niets onbegeleid? We moeten ons afvragen of dat wel kan."

Update 12.05 uur

Azarkan roept de minister op om af te treden.

Update 12.00 uur

Het debat gaat verder. Azarkan is aan het woord. „Het moet onmogelijk worden om informatie achter te houden, zoals P. heeft gedaan."

Update 11.52 uur

Het debat wordt voor twee minuten geschorst.

Update 11.43 uur

Van Toorenburg is het eens met de stelling van Denk dat het detentiestelsel financieel te kort is gedaan, maar vindt dat het ontslaan van falende artsen in de uitvoerende diensten niet de taak van de overheid is. Markuszower vindt dat ze het opneemt voor de gevangenisdirecteur „Houdt u hem en de minister nou het hand boven het hoofd?"

Update 11.40 uur

Volgens Markuszower maakt Van Toorenburg ‘van een kat een muis’. Hij benadrukt dat de straffen omhoog zouden moeten. Van Toorenburg is het met hem eens dat in sommige gevallen de straffen omhoog moeten.

Update 11.37 uur

Interruptie Azarkan: Hij benadrukt nogmaals dat bezuinigingen volgens hem te risicovol waren. Van Toorenburg is het daar niet mee eens. „Ik kan niet zeggen dat de bezuinigingen alleen hebben geleid tot dit drama."

Update 11.35 uur

Van Toorenburg vindt het vreemd dat de wet om tbs-weigeraars alsnog tbs op te leggen nog steeds niet in werking is.

Update 11.29 uur

„Hoe kon de zedenproblematiek toch zo op de achtergrond raken", vraagt Van Toorenburg zich af. „We kunnen het systeem nog wel verder dichtregelen, maar ik vraag me af of dat voldoende is. Er moet een adviescommissie komen."

Update 11.29 uur

Van Toorenburg (CDA) komt aan het woord. „Doordat de nadruk op de zorg kwam te liggen, werd de veiligheid uit het oog verloren. Wij drukken ons medeleven uit aan de nabestaanden." Volgens Van Toorenburg begon ‘de ellende’ toen P. gene tbs opgelegd kreeg.

Update 11.26 uur

Krol: „Je zult toch maar in de schoenen van de nabestaanden staan."

Update 11.25 uur

Henk Krol van 50PLUS stelt voor om voortaan alle patiënten die op verlof mogen een enkelband te geven. „Mijn fractie wil een noodrem."

Update 11.21 uur

„Het verlof is gebaseerd op verloven. Je bent nog niet binnen in de clinic of je kunt alweer op verlof", aldus Markuszower

Update 11.13 uur

Volgens Gidi Markuszower (PPV) is de justitieketen in Nederland verrot.

Tegen de minister: „U bent niet de minister van Rechtsbescherming, u beschermt criminelen."

Update 11.10 uur

Azarkan: „Hebben we niet veel te veel bezuinigd op de veiligheid?"

Update 11.06 uur

Wel geeft Van Wijngaarden aan dat de overheid lessen trekt. „Vanaf 1 januari is er wetgeving van kracht geworden die iets doet aan de fouten die hier zijn gemaakt."

Update 11.04 uur

Van Wijngaarden: „Ik wil zien dat de overheid lessen trekt. P. heeft een haast bespottelijk beroep op de privacywetgeving kunnen doen."

Update 11.00 uur

Azarkan verschilt van mening. Volgens hem is er niets met de conclusies gedaan.

Update 10.56 uur

Interruptie Azarkan (Denk)

„Wat heeft het kabinet gedaan met de conclusies van voorgaande rapporten over de sector", is zijn vraag.

Van Wijngaarden: „Er is nieuwe wetgeving gekomen."

Update 10.50 uur

De volgende spreker is Jeroen van Wijngaarden (VVD). „Wie een misdrijf pleegt, verspeelt zijn recht op vrijheid. Michael P. is exemplarisch geworden voor het feit dat de zorg voorop werd gesteld en niet de detentie."

Volgens Van Wijngaarden is het een cruciale fout geweest dat P. geen tbs heeft gekregen.

Update 10.40 uur

Van der Staaij (SGP): „Er moet alles op alles gezet worden om de veiligheid te vergroten."

Van der Staaij vraagt zich af de urgentie van deze zaak blijvend zal zijn. „Vandaag is dat geen probleem, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe is dat over een jaar?"

Update 10.37 uur

Volgens van Nispen is de overheid in deze zaak te kort geschoten en heeft het vertrouwen in de overheid een deuk opgelopen.

Update 10.30 uur

Van Nispen (SP): „Dit is de nachtmerrie van iedere ouder. De fouten zijn pijnlijk en niet te verteren. De veiligheid van de samenleving is niet voorop gesteld."

Update 10.22 uur

Het debat wordt kort geschorst. Kuiken wordt duizelig.

Update 10.18 uur

Voorzitter Arib opent het debat en heet de ouder van Anne Faber welkom. Attje Kuiken van de PvdA: „Dit debat valt mij zwaar. Het gaat hier niet over een enkel incident."

Reageer op artikel:
Liveblog: debat over fouten rond Michael P.
Sluiten